แบงค์กรุงไทย เพิ่มศัยภาพการบริการลูกค้าให้เท่าทันความต้องการ เลือกลงทุนเทคโนโลยีซิสโก้ ยูนิฟายน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ติดตั้งระบบประชุมทางไกล

ลงทุนติดตั้งระบบเฟสแรก 250 จุด ก่อนขยายให้ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – 19 พฤศจิกายน 2552
ซิสโก้เผยความสำเร็จแบงค์กรุงไทยมั่นใจเลือกใช้โซลูชั่นยูนิฟายน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ของซิสโก้ เลือกติดตั้งระบบประชุมทางไกลตามสาขาใหญ่ ก่อนขยายสู่สาขาย่อยเพิ่มเติม ด้านแบงค์ระบุเตรียมให้บริการภายในช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงาน ก่อนเตรียมต่อยอดขยายบริการสู่ลูกค้า

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของซิสโก้ที่ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงไทยเลือกใช้เทคโนโลยีระบบประชุมทางไกลของซิสโก้ โดยติดตั้งระบบ Unified Communication เพื่อประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอสำหรับการประชุมผู้จัดการสาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ รวมทั้งใช้เพื่อการอบรมสัมมนาทางไกลให้กับบุคลากร โดยเริ่มจากการติดตั้งระบบที่ศูนย์ภาคและในพื้นที่ที่ธนาคารเห็นว่ามีการเจริญเติบโตสูง สำหรับเฟสแรกจะติดตั้ง 250 จุดตามศูนย์ภาคต่างๆ และในสาขาที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าทางธุรกิจสูง

ทั้งนี้ ซิสโก้ ยูนิฟายด์ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น (Unified Communication) ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยรวมศูนย์การสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ หรือข้อมูล อีกทั้งช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมือในการทำงานได้มากขึ้น ข้ามข้อจำกัดทางระยะทาง และกำแพงวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานในองค์กรเดียวกัน ไปจนถึงภายนอกองค์กร ช่วยให้องค์กรธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และศักยภาพทางการแข่งขัน ขณะที่ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ในเวลาเดียวกัน

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ.ธนาคากรุงไทย เปิดเผยว่า "การเลือกติดตั้งระบบ Unified Communication ในส่วนของการประชุมผ่านเว็บ (Web Conference) ของซิสโก้ ในครั้งนี้มิใช่เพียงเพื่อนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการการให้บริการของธนาคารเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย เราต้องการเป็นธนาคารแห่งความสะดวก รวดเร็วและเชื่อถือได้ ระบบ Unified Communication ของซิสโก้ทำให้พนักงานของเราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหวัง เช่นการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น"

ทั้งนี้ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของธนาคารในด้านการฝึกอบรม โซลูชั่นนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งการเดินทางเพื่อประชุมและการเดินทางเพื่อร่วมการอบรมสัมมนา ซึ่งการประชุมทางไกลในรูปแบบอื่นมักทำให้ได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน และทำให้ขาดความรู้สึกร่วม ขณะที่ระบบวิดีโอที่มองเห็นภาพและได้ยินเสียงระดับคุณภาพสูงจะช่วยให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาสามารถโต้ตอบกันได้เสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน และเมื่อระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาสามารถแชร์ข้อมูลที่กำลังนำเสนอได้ ยิ่งทำให้สมาชิกในที่ประชุมนั้นถ่ายเทข้อมูลความรู้ระหว่างกันได้โดยทันที โดยเฟสแรก จะติดตั้งทั้งสิ้น 250 จุด ที่ศูนย์ภาคและสาขาขนาดใหญ่

ในอดีตการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอของธนาคารฯ จะใช้วิธีเช่าใช้จากผู้ให้บริการ ซึ่งต้องจองเวลาและติดตั้งระบบชั่วคราวล่วงหน้า ขั้นตอนดังกล่าวค่อนข้างใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับที่ระบบเครือข่ายของธนาคารยังไม่รองรับการทำประชุมทางไกลผ่านวิดีโอขั้นสูง ล่าสุดธนาคารได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจนรองรับการให้บริการในรูปแบบใหม่กับลูกค้า ตลอดจนการทำงานในรูปแบบใหม่ให้กับพนักงานด้วย นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังมีแผนขยายการใช้งานระบบดังกล่าวให้บริการผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จากส่วนกลางให้คำปรึกษากับลูกค้าในสำนักงานสาขาต่างๆ ได้โดยตรงในอนาคต

"ธนาคารมีแผน ที่จะฝึกอบรมพนักงาน ให้สามารถรู้เท่าทันตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งหากอนุมัติล่าช้าอาจจทำให้สูญเสียลูกค้าให้คู่แข่งได้ ดังนั้นการที่มีเทคโนโลยีการประชุมทางไกลนี้ ทำให้ธนาคารสามารถลดอุปสรรคในการขยายธุรกิจได้มาก โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลีกย่อยและการกู้ยืมเงินพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่สาขาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่สำนักงานใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือในการให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีด้วย" ดร. อนุชิตกล่าวย้ำ