ซิสโก้เผยทีมเยาวชน มช. คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะด้านเน็ตเวิร์ก เตรียมเป็นตัวแทนลงสนามแข่งระดับอาเซียน

Cisco Networking Academy

กรุงเทพฯ - 14 พฤษภาคม 2552 – ซิสโก้เผยการแข่งขัน National Networking Skill Competition 2009 ได้ทีมผู้ชนะเลิศแล้วจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังซุ่มเก็บตัวและเข้าค่ายแข่งขันฝ่าด่านสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติร่วมกับคู่แข่งกว่าสิบสถาบัน ก่อนเตรียมตัวติวเข้มเพื่อเป็นตัวแทนโครงการ Cisco Networking Academy ของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขัน National Networking Skill Competition 2009 มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการ Networking Academy (NetAcad) เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ทีมจากสถาบันการศึกษา 14 แห่ง โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศไปด้วยคะแนนรวมสูงสุด รองลงมาคือทีมจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามลำดับ

Cisco Networking Academy

สำหรับทีมที่ชนะเลิศนี้มีสมาชิกคือ นายนวิน ธรรมรักษ์ นายศรัณย์ อรุณการณ์ และนายธนาวุฒิ พิชญบุญวงศ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งลงสมัครแข่งขันในนามของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรูปแบบการแข่งขันที่ผ่านมามีทั้งการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ แบ่งสัดส่วนคะแนนเป็น 30:70 นักศึกษาจะต้องมาร่วมเก็บตัวเข้าค่ายและสอบแข่งขันร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และการสนับสนุนอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเพื่อการแข่งขันจากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ และ ลิงค์ซิส (Linksys) ให้การสนับสนุนรางวัลแด่ทีมผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3 ลำดับแรกเป็น อุปกรณ์ Linksys Router รุ่น WAG160N: Wireless-N ADSL2+Gateway (ทีมละ 1 เครื่อง)

ดร.ธัชพล กล่าวต่อว่า “การแข่งขัน National Networking Skill Competition ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก เห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสนใจทางด้านเน็ตเวิร์คได้แสดงความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ซิสโก้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อ 4 ปีที่แล้ว”

Cisco Networking Academy

สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน National Networking Skill Competition ในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน NetRiders Challenge 2009 ในระดับภูมิภาคเอเชีย จำนวน 15 ประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคมต่อไป

เกี่ยวกับ เน็ตเวิร์คกิ้งอะคาเดมี
โครงการ Networking Academy เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2540 โดยเริ่มจากสถานศึกษา 64 แห่งใน 7 รัฐเข้าร่วมโครงการนี้ และปัจจุบันโครงการได้ขยายขอบเขตครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ นับตั้งแต่ที่เริ่มโครงการ มีผู้เรียนกว่า 1.6 ล้านคนสมัครเข้าเรียนในสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวหรือที่เรียกว่า Academy กว่า 10,000 แห่ง โดยสถาบัน Academy เหล่านี้ตั้งอยู่ตามโรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวะศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ในชุมชน

สำหรับในประเทศไทย เริ่มนำโครงการนี้มาสู่สถาบันการศึกษาไทยตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 60 แห่งทั่วประเทศ ทั้งสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบบทบาท ครูผู้สอนiระดับภูมิภาค (Regional Academy) มี 3 แห่ง สำหรับหลักสูตร CCNA ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับหลักสูตร Fundamentals of Network Security, หลักสูตร Fundamentals of Wireless LANs และหลักสูตร IT Essentials ครูผู้สอนระดับภูมิภาค (RA) ของ 3 หลักสูตรนี้ คือ มหาวิทยาลัยรังสิต