ซิสโก้เสริมศักยภาพเวอร์ชวลไลเซชั่นล้ำหน้า ผ่านระบบ “ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง” ครั้งแรกในอุตสาหกรรม

ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรม ซิสโก้ “ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง” สถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่ ผนวกรวมระบบเครือข่าย สตอเรจ และหน่วยประมวลผลเข้าเป็นหนึ่งเดียว ตอบสนองดาต้าเซ็นเตอร์แห่งอนาคต

กรุงเทพฯ - 18 มีนาคม 2552 - ซิสโก้อวดโฉมพัฒนาการล่าสุด พลิกมิติสถาปัตยกรรมใหม่สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ จับมือพันธมิตรชั้นนำระดับโลกนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยตอบสนองการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ที่เน้นการใช้งานแบบเวอร์ชวลไลเซซั่น สถาปัตยกรรม “ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง” เป็นการรวมองค์ประกอบต่างๆ ในดาต้าเซ็นเตอร์เข้าเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม โดยรวมเอาสามแพลตฟอร์มหลักคือ อุปกรณ์ประมวลผล (คอมพิวติ้ง) ระบบเครือข่าย และระบบสตอเรจ ผ่านเทคโนโลยี เผยช่วยลดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลดความซับซ้อน และการใช้พลังงาน พร้อมช่วยขยายมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนไป และพัฒนาความคล่องตัวทางธุรกิจในอนาคต

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดตัวโซลูชั่นยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งในวันนี้ เป็นการขยายสายผลิตภัณฑ์ในเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ของซิสโก้ และนับเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ 3.0 ของซิสโก้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายมาสู่สถาปัตกรรมยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งได้เร็วขึ้น ซิสโก้จึงจัดเตรียมเครื่องมือช่วยลูกค้าด้วยการนำเสนอชุดการบริการยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งใหม่ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ นอกจากนี้ซิสโก้ยังได้ประกาศความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ ในเรื่องระบบยูนิฟายด์คอมพิวติ้งและสถาปัตยกรรมที่รองรับด้วย เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่สามารถรองรับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง

 • ระบบซิสโก้ยูนิฟายด์คอมพิวติ้ง : (รูปแบบใหม่ของการประมวลผล ซึ่งจะรวบรวมการประมวลผล และการบริหารจัดการให้เป็นหนึ่งเดียว)เป็นระบบที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นอุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่ใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวม และช่วยรวม “การเดินสายสัญญาณ” รวมศูนย์โครงสร้างทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว (unified fabric) ด้วยแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ทำการเวอร์ชวลไลเซชั่นได้อย่างเหมาะสม และช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของดาต้าเซ็นเตอร์ ตลอดจนช่วยจัดเตรียมข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ
  • ลดค่าใช้จ่ายการดูแลระบบโดยรวม:
   ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน (CAPEX) ได้มากถึง 20% และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน (OPEX) ได้มากถึง 30%
  • พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านไอทีและเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ:
   ลดเวลาในการจัดเตรียมแอพลิเคชั่นเหลือเพียงภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายวันเช่นในอดีต และช่วยให้องค์กรธุรกิจใช้เวลาไปในเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแทนที่จะต้องมาเสียเวลากับเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
  • เพิ่มความสามารถในการขยายระบบโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน:
   ทำให้การบริหารจัดการระบบเป็นเพียงระบบเดียวทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าระบบนั้นๆ จะมีเซิร์ฟเวอร์แค่เพียงหนึ่งเดียวหรือ 320 เครื่องที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสมือนนับเป็นพันเครื่องก็ตาม
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน:
   ลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานและการทำความเย็นให้ระบบเป็นอย่างมาก
 • สามารถทำงานข้ามระบบและปกป้องการลงทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • การออกแบบนวัตกรรมสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่

  ซิสโก้แนะนำระบบยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งรวมอุปกรณ์คอมพิวติ้ง, เน็ตเวิร์ก, การใช้งานสตอเรจ (storage access) และการเวอร์ชวลไลเซชั่นมาอยู่ในสถาปัตยกรรมเดียวกันที่สามารถย่อขยายได้ และบริหารจัดการเป็นระบบเดียว ระบบยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งนี้จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูลใหม่ที่มาเติมเต็มพอร์ตโฟริโอเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์ของซิสโก้ องค์ประกอบหลักของระบบยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งนี้ประกอบด้วย:

  • อุปกรณ์คอมพิวติ้ง - ซิสโก้ออกแบบระบบอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดภายใต้ระบบซิสโก้ ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง (UCS) เบลด บี-ซีรี่ย์ส์ ที่รองรับการทำงานบนชิปเซ็ตตัวใหม่ในตระกูล Nehalem ของอินเทล (เป็นรุ่นถัดไปของชิปประมวลผลอินเทล ซีนอน) ซิสโก้เบลดใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูงที่จดสิทธิบัตร ทำให้สามารถรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ และรองรับจำนวนเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้นหลายเท่าตัว
  • เน็ตเวิร์ก - ระบบซิสโก้ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งรองรับการทำงานบนระบบพื้นฐาน ยูนิฟายด์ แฟบบริค ซึ่งเป็นอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง 10 กิกะบิตต่อวินาที ที่มีค่าความหน่วงเวลาต่ำ (Low Latency) และไม่มีการสูญหายของข้อมูล พื้นฐานของเครือข่ายนี้ได้รวมเอาระบบเครือข่ายที่เป็นอิสระต่อกัน 3 ส่วน คือ LANs, SANs และ ระบบเครือข่ายการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน ลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนลงจากการลดจำนวนเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ สวิตช์ เคเบิล และการลดอัตราการใช้พลังงานของอุปกรณ์ และระบบทำความเย็น
  • เวอร์ชวลไลเซชั่น - ระบบซิสโก้ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง เพิ่มศักยภาพของการเวอร์ชวลไลเซชั่นอย่างเต็มที่ โดยปรับปรุงความสามารถในการขยายระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ และการปฏิบัติการ เพื่อดูแลควบคุมระบบเสมือนจริงได้ ระบบยังได้ผนวกรวมเอาการรักษาความปลอดภัย และการตรวจเช็ค วิเคราะห์ ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนของระบบในเชิงธุรกิจและไอที
  • ระบบจัดเก็บข้อมูล - ระบบซิสโก้ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งรองรับการใช้งานของทั้ง SANs และ NAS และด้วยการรองรับระบบ ยูนิฟายด์ แฟบบริก จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะผ่านอีเธอร์เน็ต ไฟเบอร์แชนแนล FCoE หรือ iSCSI ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกและปกป้องการลงทุนของตัวเองได้ นอกจากนี้ พนักงานไอทียังสามารถจัดสรรนโยบายล่วงหน้า (pre-assign) ของการใช้งานระบบสตอเรจสำหรับการเชื่อมต่อระบบไปยังแหล่งทรัพยากรข้อมูลได้ และทำให้การเชื่อมต่อและการบริหารจัดการง่ายขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไอทีด้วย
  • การบริหารจัดการ - การบริหารจัดการได้ถูกรวมเข้ากันอย่างมีเอกลักษณ์ในทุกส่วนของระบบ ทำให้โซลูชั่นทั้งหมดถูกจัดการเหมือนเป็นระบบเดียวกันผ่านซิสโก้ ยูซีเอส เมเนเจอร์ สำหรับ ซิสโก้ ยูซีเอส เมเนเจอร์ จะมีหน้าจอโปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ทั้งแบบที่ป็นกราฟฟิก (GUI) และหน้าจอที่ใช้รับบรรทัดคำสั่ง (CLI) รวมถึงชุดคำสั่ง API เพื่อใช้บริหารจัดการระบบทั้งหมด นอกจากนี้ ซิสโก้ ยูซีเอส เมเนเจอร์ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้านไอที ทำให้ผู้บริหารจัดการในแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น สตอเรจ เน็ตเวิร์ก คอมพิวติ้ง และแอพลิเคชั่น ประสานความร่วมมือกันในการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการบริการสำหรับแอพลิเคชั่น โดยภาพรวมของการบริการจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ทำให้ผู้จัดการดาต้า เซ็นเตอร์สามารถจัดเตรียมแอพลิเคชั่นได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายวันเช่นในอดีต
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ระบบ ซิสโก้ ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เนื่องจากระบบนี้ใช้อุปกรณ์เพียงแค่ครึ่งเดียวจากระบบเดิม และใช้สายสัญญาณที่น้อยลง รวมถึงใช้กำลังไฟสำหรับอุปกรณ์ และระบบทำความเย็นที่น้อยกว่าเดิมด้วย
 • การให้บริการ ซิสโก้ ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง
  • ด้วยประสบการณ์ด้านดาต้าเซ็นเตอร์มากว่าสิบปี ซิสโก้นำเสนอชุดบริการใหม่ ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง เซอร์วิสเซส ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านเทคนิคและธุรกิจจากสถาปัตยกรรม ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง เซอร์วิสเซส ได้อย่างเต็มที่
  • บริการที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรม การวางแผน การโยกย้าย และการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการจากทางไกล บริการเหล่านี้เข้าถึงทุกแง่มุมของทรัพยากรในดาต้าเซ็นเตอร์ – ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
 • เปิดกว้างสำหรับพันธมิตร – ซิสโก้ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพิ่มพูนการให้บริการ และเร่งพัฒนาการเติบโตของตลาดยูนิฟายด์ คอมพิวติ้ง
 • ระบบซิสโก้ ยูนิฟายด์ คอมพิวติ้งและบริการใหม่นี้จะเริ่มให้บริการได้ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2009 นี้