Do siete bude pripojených takmer 18,9 miliárd zariadení a internet bude používať 45 percent svetovej populácie.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 5. júna 2012 – Spoločnosť Cisco predpovedá, že do roku 2016 objem celosvetovej IP prevádzky dosiahne úroveň 1,3 zettabajtu. Podľa aktuálnej štúdie Cisco® Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011-2016) sa zároveň očakáva, že do roku 2016 bude viac ako polovica celosvetovej internetovej prevádzky pochádzať z Wi-Fi pripojení a na svete bude až 3,4 miliardy užívateľov internetu, čo je približne 45 % celosvetovej populácie.

Štúdia Cisco VNI predpovedá nárast celosvetovej IP prevádzky do roku 2016 na úroveň 1,3 zettabajtov (ZB, ekvivalent 1 bilióna gigabajtov). Len očakávaný nárast globálnej dátovej prevádzky v rokoch 2015 až 2016 predstavuje viac ako 330 exabajtov (EB), čo je takmer rovnaká úroveň, ako celková globálna IP prevádzka za rok 2011 (369 EB). „Časy sa menia a výsledky štúdie VNI predpovedajú, že v roku 2016 bude na svete 72 miliónov domácností využívajúcich internet, z ktorých každá bude generovať prevádzku viac ako 200 GB mesačne. Sieť je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, pretože sa každodenne na ňu spolieha čoraz viac ľudí, pri osobných či pracovných aktivitách,“ hovorí Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko.

Takýto významný rast prevádzky a penetrácie služieb spôsobujú najmä nasledovné faktory:

  • Rastúci počet zariadení: Tablety, mobilné telefóny, ostatné inteligentné zariadenia, ako aj tzv. machine-to-machine (M2M) pripojenia spôsobujú rast dopytu po konektivite. Štúdia Cisco VNI predpovedá, že do roku 2016 bude existovať takmer 18,9 miliardy sieťových pripojení (skoro 2,5 pripojenia na každého žijúceho človeka).
  • Viac užívateľov internetu: Podľa štúdie bude do roku 2016 na svete až 3,4 miliardy užívateľov internetu – čo je približne 45 % predpokladanej celosvetovej populácie (podľa odhadov OSN).
  • Rýchlejšie širokopásmové pripojenie: Očakáva sa, že priemerná rýchlosť pevného širokopásmového pripojenia vzrastie takmer 4-násobne z úrovne 9 Mb/s v roku 2011 na 34 Mb/s v roku 2016.
  • Viac videa: Do roku 2016 bude internetom každú sekundu pretekať 1,2 milióna video minút (ekvivalent viac ako dvoch rokov).
  • Nárast Wi-Fi pripojenia: Očakáva sa, že do roku 2016 bude viac ako polovica celosvetovej internetovej prevádzky pochádzať z Wi-Fi pripojení.

Trendy v regióne strednej a východnej Európy

V rokoch 2011 až 2016 vzrastie IP prevádzka 5-násobne a dosiahne súhrnnú mieru ročného rastu (CAGR - compound annual growth rate) 37%. Pomer preneseného videa na celkovom objeme prenesených dát bude tvoriť 42% oproti 37% v roku 2011. Mobilná prevádzka narastie medzi rokmi 2011 a 2016 každý rok o 85%, pričom mobilná dátová prevádzka v tomto regióne bude bude rásť 3x rýchlejšie ako pevná IP prevádzka.

Celosvetová IP prevádzka a zariadenia

Celková globálna IP prevádzka

Do roku 2016 narastie dátová prevádzka na internete štvornásobne. Priemerná globálna IP prevádzka by mala v roku 2016 dosiahnuť úroveň 150 petabajtov (PB) za hodinu, čo je prevádzka dosiahnutá vtedy, keď 278 miliónov ľudí súčasne sleduje na internete film v HD kvalite (pri priemernej rýchlosti 1,2 Mb/s).

Trendy regionálnej IP prevádzky

Podľa predpovede bude do roku 2016 najviac IP prevádzky generovať región Ázia a Tichomorie (40,5 EB mesačne); za ktorým bude nasledovať Severná Amerika (58 % CAGR, t.j. 10-násobný rast) a Latinská Amerika (49 % CAGR, 7-násobný rast). Štúdia VNI očakáva, že spomedzi krajín zaznamená najrýchlejší rast IP prevádzky India, za ktorou bude nasledovať Brazília a Južná Afrika.

Spotrebiteľské video ako významný faktor rastu

Do roku 2016 by malo byť celosvetovo 1,5 miliardy užívateľov internetového videa, pričom v roku 2011 to bolo 792 miliónov.

Celosvetový rast zariadení

Do roku 2016 bude celosvetovo takmer 18,9 miliardy sieťových pripojení (skoro 2,5 pripojenia na každého človeka na svete). V roku 2011 počítače generovali 94 % internetovej prevádzky užívateľov. Táto hodnota má do roku 2016 klesnúť na úroveň 81 %, čo demonštruje vplyv narastajúceho počtu pripájaných zariadení (tablety, inteligentné telefóny a pod.) na to, ako sa ľudia pripájajú na internet a ako ho využívajú. Do roku 2016 budú televízory vytvárať viac ako 6 % celosvetovej spotrebiteľskej internetovej prevádzky a 18 % internetovej video prevádzky – čo svedčí o tom, televízory s podporou pre web sa pre mnohých zákazníkov stanú alternatívou online pripojenia.

Zariadenia a pripojenie s podporou IPv6

Štúdia predpovedá, že do roku 2016 bude celosvetovo existovať 8 miliárd pevných a mobilných zariadení s podporou pre IPv6 (v roku 2011 to bola 1 miliarda), čo je 40 % všetkých takýchto zariadení (10 % v 2011).

3DTV a HD (pokročilé video)

Predpokladá sa, že v rokoch 2011 až 2016 celosvetová prevádzka pokročilého videa (vrátane 3-D a HDTV) vzrastie až 5-násobne.

Mobilné širokopásmové pripojenie

V rokoch 2011 až 2016 vzrastie celosvetová mobilná dátová prevádzka 18-násobne na úroveň 10,8 EB mesačne (130 EB ročne).

Globálne zdieľanie súborov

Štúdia Cisco VNI očakáva, že celosvetová peer-to-peer (P2P) prevádzka klesne do roku 2016 na 54 % celkovej globálnej spotrebiteľskej internetovej prevádzky tvorenej zdieľaním súborov (v roku 2011 to bolo 77%). Samotný objem P2P prevádzky však vzrastie z úrovne 4,6 EB mesačne v roku 2011 na 10 EB mesačne.

Celosvetová biznis IP prevádzka

Biznis IP video konferencie podľa predpovede zaznamenajú v sledovanom období 6-násobný rast, čo znamená viac ako dvojnásobne rýchlejší rast, ako celková biznis IP prevádzka (CAGR 42 % od 2011 do 2016).

Predpoveď globálnej mobilnej dátovej prevádzky Cisco VNI je založená na nezávislých analytických predpovediach a štúdiách skutočného využívania mobilných sietí. Využívajú ju poskytovatelia služieb, úrady aj lídri mnohých odvetví. Spoločnosť Cisco porovnáva svoje predpovede s dobrovoľne poskytnutými údajmi od poskytovateľov služieb a viac ako milióna spotrebiteľov z celého sveta.

  • Nástroj zobrazenia hlavných bodov predpovede Cisco VNI poskytuje jednoduché a prehľadné informácie na globálnej, regionálnej alebo národnej úrovni o zariadeniach, prevádzke a sieťovej rýchlosti.