Technológia ďalšej generácie Cisco Hotspot prináša bezproblémovú mobilitu a umožňuje operátorom zvládať rapídny nárast mobilnej prevádzky, počtu zariadení a služieb.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 8. marec 2012 - Nárast mobilnej prevádzky

  • Podľa predpovede Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast pre roky 2011 až 2016 celosvetová mobilná dátová prevádzka vzrastie v tomto období až 18-násobne. Z dôvodu fyzických obmedzení a dostupnosti riešení v licencovanom pásme nie sú existujúce bunkové (makro-rádiové) siete samé o sebe schopné poskytnúť podporu pre očakávaný rozmach mobilnej prevádzky a  zariadení.
  • WiFi konektivita sa naopak stáva všadeprítomnou vďaka inteligentným telefónom, tabletom, moderným TV prijímačom, alebo dokonca automobilom. Navyše, pri využívaní mobilných zariadení sú ľudia 80 percent času v budovách (zdroj: Cisco IBSG). Poskytovatelia služieb preto hľadajú nové spôsoby, ako presúvať menej prioritnú prevádzku z mobilných sietí, čo by pomohlo zabezpečiť pokrytie a znížiť kapacitné obmedzenia, ktoré vznikli v dôsledku limitovaného rozsahu licencovaného spektra.

„Small Cell“ technológia rieši veľký problém

  • Cisco spolupracuje s niekoľkými poprednými poskytovateľmi služieb na zdokonalení ich existujúcej sieťovej infraštruktúry s využitím inteligentnej technológie „small cell“, t.z. mikropokytia mobilným signálom. Toto riešenie kombinuje rádiové technológie v licencovanom pásme (nízkoprúdové interiérové/exteriérové stanice s obmedzeným dosahom) s technológiami v nelicencovanom pásme (carrier-grade Wi-Fi), ktoré fungujú ako súčasť integrovanej sieťovej ponuky. Operátori tak môžu poskytovať neprerušované užívateľské služby prostredníctvom spotrebiteľských aj firemných aplikácií a mobilných zariadení.