Inovácie technológií Adaptive Security Appliance (ASA), TrustSec a Identity Services Engine (ISE) umožnia firmám akceptovať viac aplikácií, zariadení aj rozvíjajúcu sa globálnu pracovnú silu.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 15. marec 2012 - Na základe osvedčeného bezpečnostného systému Cisco SecureX spoločnosť Cisco zdokonalila najpoužívanejšiu firewall platformu o nové kontextové bezpečnostné riešenie Cisco ASA CX. Táto inovácia prináša skvelú viditeľnosť a kontrolu, vďaka čomu Cisco posunulo platformu ASA ďaleko za hranice možností existujúcich brán firewall „ďalšej generácie“. Spoločnosť zároveň aktualizovala aj firewall zariadenia strednej triedy, ktoré budú využívať platformu Cisco SecureX pre kontextový prístup k bezpečnosti. Inovácie riešení Cisco TrustSec a Cisco Identity Services Engine (ISE) tak nastavili novú latku sieťovej bezpečnosti.

Dnešné podnikateľské potreby zmenili podstatu sieťovej bezpečnosti. Firmy musia poskytovať podporu narastajúcemu počtu typov užívateľov – od zamestnancov až po dodávateľov – ako aj umožniť rozsiahly prístup k aplikáciám, zariadeniam a iným IT zdrojom. Zároveň, však musia zabezpečiť, aby prístup k špecifickým aplikáciám, dátam a službám získali len oprávnení užívatelia. Na tieto požiadavky staršie bezpečnostné modely neboli dostačujúce, keďže nútili IT manažérov vybrať si buď vyššiu produktivitu alebo vyššiu bezpečnosť.

Bezpečnostné riešenia Cisco sú schopné túto situáciu zmeniť tým, že firmám umožňujú prispôsobiť sa potrebám čoraz mobilnejšej pracovnej sily a zároveň znížiť riziko prirodzene spojené s konceptom „bezhraničných“ firiem. Kombináciou kontextovej bezpečnosti, rozpoznávania identity aplikácií, uplatňovania bezpečnostných pravidiel a informácií o ohrozeniach spoločnosť Cisco prináša jedinečnú a vysoko výkonnú platformu, ktorá firmám umožní urýchliť ich podnikanie so zodpovedajúcou mierou bezpečnosti pre všetky zariadenia vo všetkých segmentoch podnikovej siete.

Najdôležitejšie fakty:

  • Cisco ASA CX: kontextové bezpečnostné riešenie ďalšej generácie:
    • Rozpoznáva viac ako 1 000 aplikácií (napr. Facebook, LinkedIn alebo iTunes), rozanalyzuje ich na vyše 75 000 mikro aplikácií a následne ich kategorizuje do prehľadných kategórií, takže administrátori brán firewall môžu jednoducho povoliť alebo zakázať prístup k daným častiam aplikácie. Vďaka tomu získajú IT manažéri väčšiu flexibilitu a možnosť umožniť užívateľom využívať vyšší počet aplikácií bez toho, aby niektoré z nich museli kompletne zakázať.
    • Na rozdiel od iných brán firewall systém ASA CX využíva platformu SecureX pre získavanie informácií z lokálnych sietí prostredníctvom riešenia Cisco AnyConnect Secure Mobility, ako aj informácie o ohrozeniach takmer v reálnom čase z pokročilej bezpečnostnej infraštruktúry Cisco Security Intelligence Operation (Cisco SIO), ktorá poskytuje identifikáciu, analýzu a odstraňovanie ohrození.
    • Toto riešenie umožňuje administrátorom bezpečným spôsobom povoliť využívanie zariadení a zároveň maximalizovať ochranu a možnosti kontroly. Administrátori môžu jasne vidieť špecifický typ využívaného zariadenia, jeho operačný systém, lokalitu a úroveň  zabezpečenia.
  • Cisco TrustSec a Cisco Identity Services Engine: Cisco TrustSec 2.1 a ISE 1.1 poskytujú komplexnú viditeľnosť vďaka novým senzorom, ktoré sú integrované od infraštruktúry, takže umožňujú automatickú detekciu a klasifikáciu všetkých zariadení pripájajúcich sa na sieť. Spolu poskytujú najškálovatelnejší, spoľahlivý a komplexný pohľad na celkovú podnikovú infraštruktúru.
  • Bezpečnostné zariadenia strednej triedy radu Cisco ASA 5500-X:Tieto nové, vysokovýkonné zariadenia ďalšej generácie sú optimalizované pre nasadenie formou tzv. Internet Edge vo firmách všetkých veľkostí. Ponúkajú viacnásobné bezpečnostné služby (bez potreby dodatočných hardvérových modulov), flexibilné rozhrania a záložné napájanie – to všetko v kompaktnom formáte 1RU. Prostredníctvom integrovaných cloudových aj softvérových bezpečnostných služieb systému Cisco SIO dokážu poskytovať aj dodatočnú hĺbkovú sieťovú bezpečnosť .
  • Bezpečnostné certifikáty: Spoločnosť Cisco zároveň aktualizovala programy bezpečnostnej certifikácie Cisco CCNA Security, Cisco CCNP Security a Cisco Security Specialists, ktoré poskytujú školenia pre sieťových bezpečnostných administrátorov, technikov a odborníkov s využitím najmodernejších zariadení a aplikácií.