Podmorská optická sieť bude Afrike poskytovať bezprecedentnú kapacitu a konektivitu

Dar es Salám, Tanzánia 27. júla / Bratislava 27.júla 2009 - Spoločnosť SEACOM oznámila dokončenie a spustenie podmorskej optickej siete dlhej 17 000 km s prenosovou kapacitou 1,28 Terabajtov za sekundu (Tb/s).

Sieť prepája južnú a východnú Afriku s globálnymi sieťami cez uzly v Indii a Európe. Podmorská sieť sa pripája na siete na pevnine v mestách Johannesburg, Nairobi a Kampala. SEACOM plánuje v blízkej budúcnosti aj vytvorenie konečných pripojení miest Kigali a Addis Abeba.

Spustenie siete SEACOM prináša doteraz nepredstaviteľné možnosti za zlomok súčasných nákladov. Vlády, podnikateľský sektor aj obyvatelia môžu sieť využívať ako platformu pre zapojenie sa do globálnej svetovej hospodárskej súťaže, podporu ekonomického rastu a zlepšovanie kvality života na celom kontinente.

Kľúčové fakty:

  • Bezprecedentná kapacita, kvalita a konektivita širokopásmového pripojenia, ktorú Afrike prináša sieť spoločnosti SEACOM bola minulý týždeň simultánne prezentovaná v Južnej Afrike, Tanzánii, Keni, Ugande a Mozambiku.
  • V spolupráci so spoločnosťou Cisco poskytol SEACOM zástupcom médií a iným pozvaným hosťom možnosť otestovať skutočnú širokopásmovú konektivitu, uskutoční živé prenosy a interaktívne prezentácie v reálnom čase.
  • Prezentácia siete je realizovaná vďaka spolupráci spoločností Cisco Systems a SEACOM, ktoré vybudovali platformu pre prenos hlasu, dát a videa.
  • Demonštrácia vysokorýchlostných možností siete sa uskutočnila vo všetkých spomínaných lokalitách vďaka medzinárodnému prepojeniu s rýchlosťou 1 Gb/s a prenosu vysoko-kvalitného video signálu.

Podmorská optická sieť prináša významné výhody a predstavuje viac ako len zavedenie širokopásmového pripojenia domácností a kancelárií. Jej význam pre obyvateľov Afriky spočíva v sprístupnení sieťových technológií a pozitívnej zmene ich životov, ako aj v potenciáli pre zlepšenie verejných služieb, zdravotníctva, dopravy, stavebníctva či športových podujatí.

Zdravotníctvo je veľmi vhodným príkladom. Širokopásmové pripojenie je kľúčom k úspechu telemedicíny, pretože dokáže poskytnúť prístup k širokému spektru zdravotníckych služieb. Zároveň zabezpečí možnosť spolupráce zdravotníckeho personálu, ale aj vyššiu mieru samoliečby a zdokonalenie primárnej zdravotnej starostlivosti. Zlepšenia tak v konečnom dôsledku prinesú celkové skvalitnenie zdravotníckych služieb, čoho výsledkom bude zdravšia a ekonomicky silnejšia populácia.