Sjukvård, utbildning, tillverkning och mycket annat

Telepresence för olika branscher

Telepresence är omvandlande – både för upplevelser och för sättet att göra affärer. För branscher som utbildning, sjukvård, detaljhandel, tillverkning och många andra kan omvandlingen också vara både djupgående och livsomvandlande Tack vare styrkan hos telepresence kan branschexperter från hela världen tas in virtuellt i sjukhussalar, klassrum, fabriker och till och med hemmet. Ciscos TelePresence-system kan skräddarsys för att uppfylla specifika behov i många olika branscher och hjälpa till att förbättra kvalitet och schemaläggning inom sjukvården, utöka utbildningssektorns bredd och räckvidd eller öka effektiviteten inom tillverkning. Med Telepresence kan styrkan med direkta personliga kontakter utnyttjas bättre än någonsin, så att expertkunskaper kan delas och spridas och så att människor kan vara närvarande även om de befinner sig på långt avstånd..

Utbildning

Oavsett om det handlar om distansutbildning med online-kurser eller arkivering av föreläsningar för integrering i ditt Learning Management System erbjuder Cisco telepresence-lösningar som uppfyller behoven i ditt unika distansutbildningsprogram.

Sjukvård

Cisco kopplar samman läkare med patienter, kliniker med sjukhus och specialister med medicinska centra över hela världen. Telepresence håller snabbt på att bli en naturlig del av sjukvården. Snart kommer all typ av vård som en patient behöver att vara tillgänglig överallt och när som helst – och Cisco visar vägen.

Finans

Varje dag diskuterar ekonomer på alla världens kontinenter tidskritiska investeringstillfällen. Korrekt och snabb information är avgörande. Telepresence ger finanstjänsteleverantörer möjlighet att dela information och besvara frågor mer effektivt och tillhandahålla ett större utbud av tjänster på fler platser.

Tillverkning

Företag som samlar projektteam och experter oftare och till lägre kostnad förkortar tillverkningstiden och marknadsledtiden. Cisco TelePresence ger förbättrat informationsflöde och omedelbar feedback, så att utvecklingsteamen kan arbeta snabbare.

Offentlig sektor

Myndigheter runt om i världen använder visuell kommunikation för att snabba på beslutsfattandet, ge anställda ökad tillgång till experter och information samt tillhandahålla larmcentralstjänster i realtid. Myndigheterna strävar efter att bli realtidsverksamheter genom att utöka deras dagliga och verksamhetskritiska användning av video för effektiv och fjärrkommunikation. Cisco skräddarsyr toppmoderna lösningar som integrerar röst-, video- och webbfunktioner så att de passar alla miljöer och behov i den offentliga sektorn.

Andra branscher

Användningsområdena för Cisco TelePresence och samarbetsteknik är oändliga.

Favorittwittrar om telepresence

Twitter-logotyp