Video är den nya telefonin

Telepresence, nästa generations videokonferensteknik

Världen växer sig allt större, blir mer komplex och utvecklas snabbare och detta gör samarbete till en ytterst viktig och strategisk prioritet. Hur får du alla på samma plan? Hur anpassar du resurserna så att de kan finnas på fler platser samtidigt? Hur bibehåller du personliga relationer med ett växande nät av kollegor, kunder, agenturer, partner och rådgivare?

Telepresence ställer människor i centrum av samarbetet

Telepresence ställer människor i centrum av samarbetet

Cisco TelePresence placerar människor i centrum av samarbete och videoupplevelser, så att de kan arbeta tillsammans på nya sätt för att omvandla verksamheten, snabba upp innovationerna och göra mer med mindre. Det är nästa generations videokonferensteknik där alla kan hålla personliga möten överallt med hjälp av marknadens mest naturliga och verklighetstrogna upplevelser.


Möjliggöra företagsomvandling

Möjliggöra företagsomvandling

Organisationer runt om i världen upplever den omvälvande kraften i Cisco TelePresence. Föreställ dig att kunna använda experter på fler platser samtidigt, optimera anställdas tid och driva fram mer innovation i din organisation. Våra kunder får konkurrensmässiga fördelar genom bättre samarbete och inser att telepresence inte längre är bra att ha — det är en nödvändighet.

För alla överallt

För alla överallt

Oavsett om du äger ett litet företag som precis håller på att komma igång, arbetar på en stor myndighet eller ingår i en global koncern som utökar sin installation till tusentals användare så har vi en lösning som passar din situation. Vi vill bjuda in dig till att läsa mer om en av branschens mest omfattande telepresence-portföljer och samarbetsarkitekturer. Vägen till implementering av video är enklare än du kan föreställa dig.

Favorittwittrar om telepresence

Twitter-logotyp