Inom ramen för Borderless Networks lanserar idag Cisco en teknik som gör att trådlösa datanätverk (WLAN 802.11n) själva kan identifiera och lösa störningar. Detta ger högre säkerhet och prestanda i de trådlösa näten.

De nya Cisco Aironet 3500 Series Access Points med CleanAir teknik gör att företag kan öka säkerhet, prestanda och tillgänglighet i trådlösa nät. Många företag anger att störningar i de trådlösa näten är ett stort problem som allvarligt försämrar prestanda och tillgänglighet.

Ciscos CleanAir-teknik är först på marknaden med att använda specialbyggda ASIC-kretsar (Application-Specific Integrated Circuit) för hårdvarubaserad spektrumanalys i de trådlösa accesspunkterna. Detta gör att accesspunkten, tillsammans med avancerad analysmjukvara, kan identifiera, klassificera, lokalisera och minska störningar i de trådlösa näten.

CleanAir-tekniken kan identifiera mer än tjugo typer av störningskällor inkluderat trådlösa telefoner, trådlösa videokameror, mikrougnar och Bluetooth-enheter samtidigt som man också hanterar datatrafik i accesspunkten. Genom att analysera vilka frekvenser som fungerar bättre och automatiskt justera utrustningen kan prestanda upprätthållas trots störningsfylld miljö.

Borderless Networks är samlingsnamnet för Ciscos tekniska arkitektur för att bygga nätverk utan gränser som är säkra, effektiva samt enkla att använda och administrera.

Mer tekniska information finns i den bifogade engelska releasen.

För mer information kontakta:
Peter Jerhamre, Cisco Sverige - pjerhamr@cisco.com - 08-685 90 43

PDF PDF document (PDF - 162KB)