Cisco Catalyst 3750-X är en del av Ciscos arkitektur för mer flexibla nätverk; Borderless Networks.


Idag lanseras Cisco Borderless Access; en del av Borderless Networks som består av produkter och tjänster vilka skapar möjlighet för säker uppkoppling, avancerad och automatisk energikontroll samt förbättrad hantering av video i nätverken.

Huvudpunkterna är:

  • EnergyWise – Med hjälp av Cisco EnergyWise Orchestrator kan man kontrollera och styra energiförbrukningen i såväl datorer som andra nätverksstyrda enheter och på det sättet minska den totala energiförbrukningen.
  • Cisco TrustSEC – Denna säkerhetslösning gör att man kan hantera säkerhetspolicies över alla tekniker på att automatiskt sätt. TrustSEC är också den första tekniken som bygger på 802.1a/e (MACsec)-implementationen vilket gör att känsliga data skyddas från avlyssning och informationsstöld i nätverket. Tekniken finns nu tillgänglig för Catalyst 3560/3750-X serien.
  • Medianet – Denna lösning förbättrar distributionen av video i nätverket genom att upptäcka och optimera videoöverföringar liksom prioritering av trafik i nätverket.

Här finns den amerikanska pressreleasen med mer information, videoklipp samt detaljer kring de produkter som ingår.

För mer information, kontakta:

Robert Blomqvist, systemingenjör Cisco AB – mobil: 070-397 6657, mail: rblomqvi@cisco.com

PDF PDF document (PDF - 343KB)