Ciscos resultat för andra kvartalet 2010 redovisar en försäljning som uppgick till 9,8 miljarder dollar, en ökning med 8 procent jämfört med samma kvartal förra året. Vinsten uppgick till 2,3 miljarder dollar (non-GAAP).

- Andra kvartalets fantastiska resultat översteg våra förväntningar. Vi ser detta som ett tecken på att ekonomin nu går in i nästa fas av återhämtning, säger John Chambers, styrelseordförande och VD för Cisco.

- Vi är övertygade om att vår strategi att investera i innovation, förbättrade operativa processer och produktivitet har lett till ökad tillväxt för Cisco på marknaden. Nu när ekonomin vänder och kunderna börjar investera i teknik igen, är vi väl positionerade både geografiskt, i kundsegmenten och inom våra främsta produktområden, säger John Chambers.

Försäljning första halvåret 2010: 18,8 miljarder dollar, jämfört med 19,4 miljarder dollar samma period föregående år. Vinst första halvåret 2010 (GAAP): 3,6 miljarder dollar jämfört med förra fiskalårets första halvår på 3,7 miljarder dollar.

Utslaget per aktie uppgick vinsten till 0,62 dollar (non-GAAP), jämfört med förra fiskalårets första halvår som hade en vinst per aktie på 0,63 dollar.

Läs det internationella pressmeddelandet här

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Andersson
Marknadschef, Cisco Sverige
Telefon: 08 685 90 04 / 070 605 90 04
Email: magnande@cisco.com