Som ett led i satsningen mot ett strategiskt partnerskap med Cisco har Caperio nu erhållit certifiering som Cisco Premier Partner. Detta innebär att Caperio är en av endast åtta Premier Partners i Sverige som har kompetens att sälja, installera och supportera kundernas Cisco-lösningar.

Caperio etablerar med detta ett 10 man starkt team för att ge befintliga och blivande Cisco-kunder möjlighet att realisera lösningar och tjänster. I teamet ingår partner & marknadsansvarig, produktansvarig samt specialiserade presale resurser och seniora konsulter.

Med Cisco Premier Partner som fundament kommer Caperio fortsätta bygga kundanpassade lösningar inom områdena Säkerhet, Datacenter och Unfied Communication.

Det nära partnerskapet med Cisco är en viktig pusselbit i vår strävan att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom infrastruktur. Vi har många duktiga människor inom området och nya smarta lösningar som uppskattas av våra kunder.” Christer Haglund, VD Caperio.

För mer information, kontakta:
Christer Haglund, VD Caperio
Tel: 08-562 175 01 / 073-625 75 01
Epost: christer.haglund@caperio.se

Om Caperio
Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är verksamma inom produktlogistik, licensadministration, nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och dokumenthantering.
Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela affärsprocessen.
Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca 85 medarbetare. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser och Likviditetsgarant

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 66 000 anställda och omsatte 39,5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2008. För mer information besök: http://www.cisco.se