Sverige visar sig ha bästa bredbandskvalitet i Europa i Ciscos nya rapport, Broadband Quality Study, som nu presenteras. På världsrankingen ligger Sverige på tredje plats efter Japan och Sydkorea, men har den bästa fördelningen i världen av bredbandskvalitet mellan städer och landsbygd.

Rapporten Broadband Quality Study sponsras av Cisco och sammanställs av Saïd Business School vid University of Oxford och University of Oviedo i Spanien. Med mer än 24 miljoner mätpunkter är det en av världens största undersökningar av bredbandskvalitet i världen.

Rapporten visar att bredbandsutvecklingen sker snabbt i världen och att Sverige är att av de ledande länderna, både vad gäller dagens kvalitet, men också vad gäller utvecklingen av bredband. Här är några nyckelpunkter ur rapporten:

  • Sverige har den högsta bredbandskvaliteten i Europa
  • I världsrankingen ligger Sverige på tredje plats efter Sydkorea och Japan
  • Sverige är bäst i världen på att brygga klyftan mellan bredbandskvalitet i storstäderna och på landsbygd/mindre städer

För mer information, kontakta:
Henrik Bergqvist, teknikchef Cisco AB
Tel: +46 70 544 9622
Epost: henrik.bergqvist@cisco.com

Om Caperio
Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är verksamma inom produktlogistik, licensadministration, nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och dokumenthantering.
Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela affärsprocessen.
Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca 85 medarbetare. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser och Likviditetsgarant

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 66 000 anställda och omsatte 39,5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2008. För mer information besök: http://www.cisco.se