Sinaia, 11 octombrie 2009 - Astăzi a avut loc, în prezența reprezentanților autorităților locale și a unui grup de profesori și elevi, deschiderea Academiei Cisco la Colegiul "Mihail Cantacuzino" din Sinaia.

Prin această inițiativă, care face parte din programul Cisco Networking Academy, elevii colegiului vor avea posibilitatea să studieze, pentru început,  cursul "IT Essentials PC Hardware and Software", format din 16 capitole, cu o durată totală de 70 de ore. La absolvire, elevii dobândesc competențe care le permit să administreze și să depaneze computere și echipamente periferice coform standardelor europene.

Cursul, derulat în format electronic, alocă peste 50% din timp lucrărilor practice de laborator și va fi predat de către profesorii catedrei de informatică a Colegiului "Mihail Cantacuzino", în urma absolvirii unui curs de instructori autorizat de Cisco.  

Programul Cisco Networking Academy - http://cisco.netacad.net - a fost inițiat în decembrie 1998 și se adresează instituțiilor de învățământ care doresc să ofere elevilor, studenților sau absolvenților șansa de a se pregăti în domenii de interes din tehnologia informației și comunicațiilor.

Deschiderea Academiei Cisco la Colegiul "Mihail Cantacuzino" din Sinaia are la bază parteneriatul public-privat dintre Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și Cisco, semnat în anul 2005.

În prezent, peste 12 000 de elevi și studenți din România urmează anual unul din cursurile oferite gratuit prin programul Cisco Networking Academy.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, profesori și elevii înscriși în prima clasă din cadrul Academiei Cisco din Colegiul „Mihail Cantacuzino". Invitați speciali la eveniment au fost:

  • Amy Christen, Vicepreședinte pentru programul Networking Academy, Cisco
  • Omar Shaban, Director pentru operațuni global, Cisco Networking Academy
  • Markus Schwertel: Director Regional Networking Academy, Europa Centrală și de Est
  • Nicolai Sandu, Manager Regional Networking Academy, Europa de Sud-Est
  • Prof. Emil Onea, Colegiul "Unirea" din Focșani, care coordoneaza de 10 ani prima academie Cisco din România pentru elevi de liceu.

Informații suplimentare: Nicolai Sandu, nsandu@cisco.com