Spis treści

Jak można uzyskać dostęp do wsparcia technicznego firmy Cisco?

Czy do zalogowania się w witrynie wsparcia technicznego firmy Cisco jest potrzebne hasło?

Jak uzyskać ID użytkownika witryny firmy Cisco?

Do czego upoważnia umowa serwisowa?

Jak przesłać zlecenie serwisowe?

Jakie informacje trzeba podać, wysyłając zlecenie serwisowe?

Czy firma Cisco nadaje priorytety zleceniom serwisowym?

Czego można oczekiwać od firmy Cisco, tworząc zlecenie serwisowe?

Czego firma Cisco oczekuje od użytkownika w procesie realizacji zlecenia serwisowego?

Jak można aktualizować i śledzić status zlecenia serwisowego?

Jak można zwiększyć ważność zlecenia serwisowego?

Co to jest zamówienie usługi i jak się je tworzy?

Jak można sprawdzić status zamówienia usługi?

Jakie zasoby są dostępne w witrynie wsparcia technicznego firmy Cisco?

Jak często jest aktualizowana treść witryny wsparcia technicznego?

Kto może pomóc w nauce korzystania z witryny wsparcia technicznego firmy Cisco?

Jakie inne zasoby szkoleniowe firmy Cisco są dostępne?

Czy istnieją fora dyskusyjne, do których można dołączyć?


Jak można uzyskać dostęp do wsparcia technicznego firmy Cisco?

Witryna internetowa wsparcia technicznego firmy Cisco® (www.cisco.com/web/PL/techsupport/index.html) udostępnia w trybie online dokumenty i narzędzia służące do rozwiązywania problemów technicznych z produktami i technologiami firmy Cisco. Witryna wsparcia technicznego firmy Cisco jest dostępna całą dobę i przez cały rok.

Czy do zalogowania się w witrynie wsparcia technicznego firmy Cisco jest potrzebne hasło?

Dużą część dokumentów wsparcia technicznego można przeglądać w trybie online bez ID użytkownika i hasła, jednak dostęp do większości narzędzi online wymaga podania ID użytkownika witryny Cisco.com i hasła.

Jak uzyskać ID użytkownika witryny firmy Cisco?

Mając ważną umowę serwisową z firmą Cisco, ID użytkownika firmy Cisco i hasło można uzyskać pod adresem: www.cisco.com/register. W przypadku zapomnienia numeru umowy należy odwiedzić Centrum umów serwisowych firmy Cisco pod adresem: www.cisco.com/public/scc.

Do czego upoważnia umowa serwisowa?

Umowa serwisowa zapewnia dostęp do kompleksowego pakietu usług wsparcia technicznego firmy Cisco. Usługi te mogą pomóc w zwiększeniu ogólnej sprawności operacji sieciowych i wydajności sieci, a także oferują korzyści wynikające z bazy wiedzy i doświadczenia technicznego firmy Cisco, nowoczesnych praktyk oraz innowacyjnych narzędzi WWW.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji usługi wsparcia technicznego firmy Cisco, należy przejść do witryny: www.cisco.com/global/PL/products/index.shtml.

Powrót do góry

Jak przesłać zlecenie serwisowe?

Najszybszą metodą tworzenia zleceń serwisowych S3 i S4 i wysyłania ich do Centrum wsparcia technicznego firmy Cisco (TAC) jest korzystanie z narzędzia online TAC Service Request Tool (tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/). Przygotuj wcześniej numer umowy oraz numer seryjny produktu. Po opisaniu sytuacji przez użytkownika narzędzie TAC Service Request Tool wskaże rekomendowane zasoby, umożliwiające natychmiastowe rozwiązanie problemu. Jeśli kwestii nie uda się usunąć za pomocą tych automatycznych rozwiązań, zlecenie serwisowe zostanie przedzielone inżynierowi Cisco TAC.

W przypadku zleceń serwisowych S1 lub S2 - jeśli sieć firmowa nie działa lub jest poważnie uszkodzona - bądź w przypadku braku dostępu do Internetu należy skontaktować się z centrum Cisco TAC telefonicznie. Inżynierowie centrum Cisco TAC są przydzielani do zleceń serwisowych S1 i S2 natychmiast, aby pomóc użytkownikom w przywróceniu działalności firmy.

W celu przesłania zlecenia serwisowego przez telefon należy użyć jednego z następujących numerów:

Aby uzyskać pełną listę numerów kontaktowych centrum Cisco TAC, należy odwiedzić witrynę:
www.cisco.com/techsupport/contacts

Powrót do góry

Jakie informacje trzeba podać, wysyłając zlecenie serwisowe?

Zgłaszając zlecenie serwisowe w trybie online lub telefonicznie, należy podać następujące informacje:

Czy firma Cisco nadaje priorytety zleceniom serwisowym?

Firma Cisco używa zaawansowanego procesu przekazywania połączeń (telefonicznych) umożliwiającego jak najszybsze uzyskanie dostępu do odpowiednich zasobów.

Aby zagwarantować zgłaszanie wszystkich zleceń serwisowych w standardowym formacie, firma Cisco zdefiniowała priorytety zleceń serwisowych.

Powrót do góry

Czego można oczekiwać od firmy Cisco, tworząc zlecenie serwisowe?

Po utworzeniu zlecenia serwisowego użytkownik:

Powrót do góry

Czego firma Cisco oczekuje od użytkownika w procesie realizacji zlecenia serwisowego?

Po utworzeniu zlecenia serwisowego można ułatwić proces rozwiązywania przez:

Powrót do góry

Jak można aktualizować i śledzić status zlecenia serwisowego?

Korzystając z narzędzia TAC Service Request Tool, można sprawdzić status zlecenia serwisowego lub dokonać jego aktualizacji. Każda aktualizacja zlecenia serwisowego powoduje wysłanie powiadomienia do inżyniera Cisco TAC. Zmiany są rejestrowane w historii zlecenia serwisowego.

Zlecenie serwisowe może mieć następujące statusy:

Powrót do góry

Jak można zwiększyć ważność zlecenia serwisowego?

W przypadku niezadowolenia użytkownika z postępu w realizacji zlecenia serwisowego lub z jakości obsługi firma Cisco zaleca przeniesienie zlecenia na odpowiedni poziom zarządzania. Użytkownik może poprosić o to dyżurnego menedżera TAC. Dyżurny menedżer TAC przejmie na siebie rozwiązywanie problemu i dostarczy aktualizacje.

Z dyżurnym menedżerem Cisco TAC można się skontaktować, korzystając z numerów telefonów podanych pod adresem: www.cisco.com/techsupport/contacts.

Powrót do góry

Co to jest zamówienie usługi i jak się je tworzy?

Zamówienie usługi to generowany przez system numer używany do zbierania wszystkich informacji dotyczących upoważnienia do zwrotu produktu. W procesie rozwiązywania problemów użytkownik i przydzielony do pomocy inżynier TAC mogą stwierdzić, że usunięcie kwestii wymaga wymiany części lub wizyty inżyniera u użytkownika. Inżynier TAC w imieniu użytkownika generuje zamówienie na wymianę zidentyfikowanej części lub wizytę inżyniera. Dostawa jest uzależniona od warunków umowy.

Jak można sprawdzić status zamówienia usługi?

Po wprowadzeniu numeru zamówienia usługi, numeru zamówienia zakupu, numeru zlecenia serwisowego TAC, zadania TAC lub identyfikatora dostawy narzędzie Service Order/RMA Status (www.cisco.com/techsupport/status) przeprowadzi aktualizację.

Powrót do góry

Jakie zasoby są dostępne w witrynie wsparcia technicznego firmy Cisco?

Witryna wsparcia technicznego firmy Cisco udostępnia informacje wsparcia technicznego dotyczące produktów i technologii, narzędzia w trybie online oraz oprogramowanie do pobrania. Informacje te są podzielone na kategorie i podawane w czterech sekcjach: Product Support, Technology Support, Tools i Downloads pod adresem: www.cisco.com/web/PL/techsupport/index.html.

Na stronie głównej każdej sekcji znajduje się pełna lista tematów wyświetlanych w kolejności alfabetycznej na lewym pasku nawigacji. Ten pasek nawigacji umożliwia szybki dostęp do pełnego zbioru treści technicznych danej sekcji, a także poruszanie się między sekcjami.

Powrót do góry

Product Support

Na stronie głównej Product Support (www.cisco.com/techsupport/products) znajdują się łącza do informacji o sprzęcie i oprogramowaniu, implementacji i konfiguracji oraz sprawdzaniu i rozwiązywaniu problemów z następującymi produktami firmy Cisco:

Product Support
Kablowe Sieci Szerokopasmowe Bezpieczeństwo i VPN
Cisco IOS Sieci pamięci masowych
Sieć dostępu do treści Przełączniki i koncentratory
DSL i Long-Reach Ethernet (LRE) Uniwersalne bramy i serwery dostępu
Zarządzanie siecią Wideo
Sieci optyczne Komunikacja głosowa i IP
Routery Łączność bezprzewodowa

Powrót do góry

Technology Support

Strona główna Technology Support (www.cisco.com/techsupport/technologies) udostępnia łącza do pomocnych informacji o planowaniu i projektowaniu, implementacji i konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i optymalizacji technologii firmy Cisco, między innymi:

Technology Support
Dodatkowe technologie Przełączanie i tunelowanie IP
Tryb ATM Przełączanie w sieci LAN
Kablowe Sieci Szerokopasmowe MPLS (Multiprotocol Label Switching)
Dodzwanianie Zarządzanie siecią
DSL i LRE Optyczne
IBM/SNA i Token Ring Jakość usług (QoS)
Usługi adresowania IP i aplikacji Bezpieczeństwo i VPN
Adres grupowy IP Głos
Routing IP WAN
Protokoły routowane IP Łączność bezprzewodowa/urządzenia mobilne

Powrót do góry

Tools

Stronia główna Tools (www.cisco.com/techsupport/tools) udostępnia łącza do narzędzi w trybie online. Oprócz kalkulatorów i narzędzi do pobierania oprogramowania dostępne są narzędzia do rozwiązywania problemów, konfigurowania, instalowania, oceniania i zarządzania zleceniami serwisowymi. Dostęp do większości narzędzi online wymaga podania ID użytkownika witryny Cisco.com i hasła.

2600/3600/3700 Memory Calculator Służy do obliczania pamięci wymaganej przez routery Cisco serii 2600, 3600 i 3700.
Bitswapping Tool Służy do konwertowania adresów MAC Ethernet na adresy MAC Token Ring.
BPX/IGX Firmware Compatibility Tool Ekran "dspcds" służy do sprawdzania wersji oprogramowania układowego BPX® i IGX w celu oceny zgodności oprogramowania przełączników.
Command Lookup Tool Służy do wyszukiwania szczegółowych opisów lub wskazówek dotyczących konfiguracji konkretnych poleceń oprogramowania Cisco IOS, Catalyst® lub PIX®.
DSP Calculator Służy do obliczania wymagań DSP routerów Cisco 1751 i Cisco 1760.
Error Message Decoder Służy do badania i usuwania komunikatów o błędach oprogramowania Cisco IOS, Catalyst i Cisco Secure PIX Firewall.
IP Subnet Calculator Służy do planowania strategii tworzenia podsieci i przydzielania adresów w trybie online.
Output Interpreter Służy do diagnozowania problemów z routerem, przełącznikiem lub urządzeniem zabezpieczającym PIX, uzyskiwania dostosowanych raportów i przeglądania sugerowanych rozwiązań.
Product Alert Tool Służy do konfigurowania profilu odbierania pocztą e-mail najnowszych informacji dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa, zabezpieczeń sieciowych oraz problemów po wycofaniu ze sprzedaży związanych z określonymi produktami firmy Cisco.
Product Upgrade Tool Służy do zamawiania bezpłatnych uaktualnień oraz dokumentacji dotyczącej oprogramowania i sprzętu, do otrzymywania których upoważnia umowa.
RIF Decoder Tool Służy do interpretowania i dekodowania ciągów szesnastkowych.
Service Availability Matrix Służy do sprawdzania dostępności na świecie usług logistycznych i napraw u użytkownika dla programów SMARTnet®, SP-Base, Shared Support i SmartSpares.
Service Order/RMA Status Tool Umożliwia otrzymywanie w trybie online aktualizacji związanych z zamówieniem usługi.
SNMP Object Navigator Służy do tłumaczenia identyfikatorów obiektów (OID) SNMP na nazwy obiektów, wyszukiwania nazw i opisów obiektów, przeglądania drzew OID i pobierania plików MIB.
Software Advisor Służy do wybierania oprogramowania dla urządzenia sieciowego. Umożliwia określanie zgodności i informacji o funkcjach oprogramowania Cisco IOS i Cisco Catalyst OS.
Software Bug Toolkit Służy do wyszukiwania defektów oprogramowania na podstawie wersji i zestawów funkcji lub identyfikatora błędu.
Software Search Engine Służy do wyszukiwania obrazów oprogramowania i metadanych obrazów.
Software Upgrade Planner for Cisco IOS Software Służy do przeglądania preferowanego oprogramowania w celu określenia, jaka wersja oprogramowania Cisco IOS powinna być używana w zależności od platformy i zestawu funkcji.
TAC Case Collection Służy do interaktywnego diagnozowania typowych problemów ze sprzętem, konfiguracją i wydajnością oraz podawania rozwiązań znalezionych przez inżynierów TAC.
TAC Service Request Tool Służy do zamawiania wsparcia technicznego przez utworzenie zlecenia serwisowego w centrum TAC. Umożliwia sprawdzanie statusu zleceń serwisowych otwartych za pomocą centrum TAC.
Voice Codec Bandwidth Calculator Służy do obliczania przepustowości wykorzystywanego przez różne kodeki z różnymi protokołami głosowymi za pośrednictwem różnych nośników.

Powrót do góry

Pobieranie

Strona główna Software Center (www.cisco.com/techsupport/downloads) udostępnia łącza do informacji o oprogramowaniu produktów i plikach do pobrania, dostępie do określonych plików i wersjach. Zarejestrowani użytkownicy witryny Cisco.com mogą również łączyć się z innymi aplikacjami wsparcia technicznego związanej z oprogramowaniem, takimi jak Software Advisor, Software Search Tool i Cisco IOS Upgrade Planner - narzędziami online służącymi do badania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem oraz do zapewniania zgodności.

Jak często jest aktualizowana treść witryny wsparcia technicznego?

Firma Cisco nieustannie publikuje informacje wsparcia technicznego w swojej witrynie wsparcia technicznego.

Zarejestrowany użytkownik witryny Cisco.com mający ważną umowę serwisową może również otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące konkretnych produktów za pomocą narzędzia Product Alert Tool (www.cisco.com/cgi-bin/Support/FieldNoticeTool/field-notice). Narzędzie Product Alert Tool umożliwia skonfigurowanie jednego lub więcej profilów do otrzymywania błyskawicznych powiadomień e-mail o nowych informacjach "Field Notice", ostrzeżeniach dotyczących produktów lub informacjach o wycofaniu z produkcji wybranych produktów.

Powrót do góry

Kto może pomóc w nauce korzystania z witryny wsparcia technicznego firmy Cisco?

Najlepszym sposobem, aby nauczyć się korzystania z witryny wsparcia technicznego firmy Cisco, jest uczestnictwo w seminariach poświęconych wsparciu technicznemu. Te bezpłatne seminaria w trybie online pokazują, jak znaleźć informacje techniczne potrzebne do projektowania i obsługi sieci, rozszerzania wiedzy na temat komunikacji sieciowej, implementowania i konfigurowania produktów i sieci oraz rozwiązywania problemów z siecią.

Oferta seminariów dotyczących wsparcia technicznego firmy Cisco znajduje się pod adresem: www.cisco.com/techsupport/seminars.

Powrót do góry

Jakie inne zasoby szkoleniowe firmy Cisco są dostępne?

Następujące zasoby szkoleniowe umożliwiają użytkownikom rozszerzanie ich wiedzy technicznej i zapewniają ich samowystarczalność w kwestiach rozwiązywania problemów ze wsparciem technicznym:

Więcej informacji na temat tych zasobów szkoleniowych można znaleźć pod adresem:
www.cisco.com/techsupport/training

Powrót do góry

Czy istnieją fora dyskusyjne, do których można dołączyć?

Tak. Networking Professionals Connection (www.cisco.com/discuss/networking) to internetowa społeczność profesjonalistów komunikacji sieciowej, w której można dzielić się pytaniami, sugestiami i informacjami o rozwiązaniach komunikacji sieciowej, produktach i technologiach.

Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cisco, Cisco Systems, logo Cisco Systems, BPX, Catalyst, Cisco IOS, PIX i SMARTnet są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej filii w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe wspomniane w tym dokumencie lub w witrynie internetowej są własnością odpowiednich firm. Użycie słowa "partner" nie oznacza partnerskich relacji między firmą Cisco a inną firmą. (0403R)