Warszawa – 20 listopada 2012 – Aktywny udział w tworzeniu cyfrowej infrastruktury w Polsce, wzmocnienie obecności w poszczególnych województwach, a także koncentracja na pięciu kluczowych obszarach technologicznych firmy – to główne zadania Cisco na rok 2013. Tym samym, światowy lider rozwiązań sieciowych chce dalej ugruntowywać swoją silną pozycję na polskim rynku IT.

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco System Poland, podsumowując rok 2012 wymienił otwarcie Cisco Global Support Centre w Krakowie – jako jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń dla firmy tego roku. Ośrodek Cisco wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania do współpracy i zaawansowanej komunikacji został włączony w globalną sieć podobnych centrów, w ramach której od maja br. świadczy usługi zarówno partnerom, jak i klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym, w tym Cisco Services, a także wspiera działalność operacyjną firmy. Cisco Global Support Center w Krakowie należy do sieci centrów wsparcia obejmującej swoim zasięgiem wszystkie kontynenty i zajmuje się obsługą klientów firmy Cisco z regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji (EMEAR).

Jak podkreślił Dariusz Fabiszewski, w działaniach Cisco zaplanowanych na 2013 rok, szczególny nacisk będzie kładziony na rozwój obszarów związanych z centrami przetwarzania danych (data centre), wirtualizacją zasobów oraz – przy ścisłej współpracy z partnerami – z rozwojem usług z tzw. "chmury".

"Cisco pozostaje liderem w szeregu obszarów, takich jak routing i switching, zintegrowana komunikacja, łączność bezprzewodowa, czy zabezpieczenia sieciowe, ale w 2013 roku chcemy szczególnie skoncentrować się na rozwoju data centre, cloud computing oraz wirtualizacji zasobów, które uznajemy za najbardziej obiecujące trendy na polskim rynku IT." – tłumaczy Dariusz Fabiszewski – "Jedynie 3 lata wystarczyły, by Cisco Systems uzyskało wiodącą pozycję w zakresie rozwiązań z zakresu data centre. Dzięki coraz większemu zainteresowaniu tym typem usług w Polsce, proponujemy polskim partnerom i klientom innowacyjne rozwiązania na najwyższym światowym poziomie" – dodaje.

Omawiając znaczenie aktywnego zaangażowania Cisco w budowę infrastruktury cyfrowej w Polsce, Dariusz Fabiszewski zwrócił uwagę na wpływ szerokopasmowego internetu na rozwój ekonomiczny oraz ścisłą korelację pomiędzy wdrażaniem rozwiązań sieciowych ze wzrostem poziomu produktywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na lokalnych i międzynarodowych rynkach.

Obecnie, po 17 latach działalności firmy w Polsce, Cisco stworzyło środowisko relacji biznesowych nawiązując współpracę z blisko 1000 partnerami oferując rozwiązania dopasowane do każdego typu przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość czy profil działalności. Rozwiązania Cisco funkcjonują zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach (SME), oraz w dużych, m.in. w firmach z branży energetycznej, sektora bankowego, jak również w instytucjach administracji publicznej. Technologia Cisco jest wykorzystywana przez większość firm telekomunikacyjnych.


O Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. studentów. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco, (NASDAQ: CSCO) jest swiatowym liderem w dziedzinie rozwiazan sieciowych, zmieniajacych nasze postrzeganie komunikacji i wspólpracy miedzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco mozna znalezc na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje Prasowe firmy znaleźć można na stronie http://www.cisco.com/web/PL/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na http://newsroom.cisco.com.

W razie dodatkowych pytan, prosze o kontakt:

Andrzej Mazurowski
Point of View
tel. +48 502 221 491
tel. +48 22 375 65 23
email: am@pov.pl

Gabriela Mojkowska
Point of View
tel. +48 669 518 899
tel. +48 22 375 65 23
email: gm@pov.pl


Nazwa Cisco oraz logo Cisco są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco oraz/lub spółek zrzeszonych z USA oraz innych krajów. Wykaz znaków towarowych firmy Cisco zamieszczono na stronie internetowej www.cisco.com/go/trademarks.