Warszawa – 5 listopada 2012 – W opublikowanym drugim corocznym raporcie Cisco® Global Cloud Index (2011 – 2016) eksperci Cisco prognozują, że do roku 2016 globalny ruch w ośrodkach przetwarzania danych wzrośnie czterokrotnie i osiągnie łącznie wielkość 6,6 zetabajta rocznie. Spółka przewiduje także sześciokrotny wzrost globalnego ruchu przetwarzania danych w chmurze, stanowiącego najszybciej rozwijający się składnik ruchu generowanego w ośrodkach przetwarzania danych, którego roczne uśrednione tempo wzrostu (CAGR) wynosi 44%. Przewidywana roczna wielkość ruchu przetwarzania w chmurze ma wzrosnąć z 683 eksabajtów w 2011 do 4,3 zetabajta do roku 2016.

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Dla porównania, 6,6 zetabajta odpowiada:

  • 92 trylionom godzin strumieniowej transmisji muzyki, co stanowi równoważnik około 1,5 roku nieprzerwanej strumieniowej transmisji muzyki dla populacji całego świata w 2016 r.
  • 16 trylionom godzin biznesowych konferencji internetowych, co stanowi równoważnik około 12 godzin konferencji internetowych na dobę dla wszystkich pracowników na całym świecie w 2016 r.
  • 7 trylionom godzin strumieniowej transmisji video w wysokiej rozdzielczości (HD), co stanowi równoważnik około 2,5 godzin codziennej transmisji video w standardzie HD dla populacji całego świata w 2016 r.

Ogromna większość ruchu w ośrodkach przetwarzania danych nie jest generowana przez użytkowników końcowych, lecz przez same ośrodki przetwarzania, podobnie jak obciążenia obliczeniowe w chmurze, co jest praktycznie niewidoczne dla pojedynczych użytkowników. Cisco przewiduje, że w latach 2011 – 2016 w przybliżeniu 76% ruchu w ośrodkach przetwarzania danych pozostanie wewnątrz tych ośrodków i będzie związane z operacjami magazynowania, generowania i przetwarzania danych. Dodatkowe 7% ruchu w ośrodkach przetwarzania danych generowane będzie pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, głównie wskutek operacji replikowania danych i aktualizacji oprogramowania lub systemów. Pozostałe 17% ruchu wywoływać będą użytkownicy końcowi poprzez dostęp do chmur w celu surfowania w sieci, przesyłania wiadomości i strumieniowych transmisji video.

Jeśli chodzi o poszczególne regiony świata, raport Cisco Global Cloud Index przewiduje, że w roku 2016 najwyższe tempo wzrostu ruchu przetwarzania danych w chmurze odnotuje Bliski Wschód i Afryka, podczas gdy regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej przetwarzały będą największe ilości takich danych.

Informacje ogólne:

  • Cisco Global Cloud Index (2011 – 2016) opracowany został w celu dokonania oceny globalnego wzrostu i trendów ruchu w ośrodkach przetwarzania danych, jak również opartego na protokole IP ruchu w sieci. Raport Cisco Global Cloud Index spełnia funkcję uzupełniającą wobec istniejących badań ruchu w sieci, dając nowy obraz i wgląd w kształtujące się trendy, wpływające na architekturę chmury i ośrodków przetwarzania danych. Znaczenie tej prognozy nieustannie rośnie wraz z coraz większą integracją ośrodków przetwarzania danych i sieci z usługami oferowanymi w chmurze.
  • Raport Cisco Global Cloud Index obejmuje także prognozę dotyczącą „przenoszenia obciążenia” ukazującą przesuwanie się obciążenia procesami obliczeniowymi z tradycyjnych ośrodków obliczeniowych na operujące w bardziej wirtualnej przestrzeni serwery chmury.
  • Prognoza zawiera także dodatek pt. Cloud Readiness Regional Details, w którym analizowane są zdolności sieci stacjonarnych i mobilnych każdego regionu świata (w prawie 150 krajach) do obsługi aplikacji i usług wykorzystujących przetwarzanie w chmurze, przeznaczonych dla klientów biznesowych i konsumentów.
  • Cisco Global Cloud Index generowany jest w wyniku modelowania i analizy różnych źródeł podstawowych i uzupełniających, obejmujących 40 terabajtów danych o ruchu, pobranych z różnych ośrodków przetwarzania danych na całym świecie w ciągu ostatniego roku, wyniki ponad 90 milionów testów funkcjonowania sieci przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat, oraz raporty z badań rynkowych przeprowadzonych przez inne podmioty.

Cytat:

Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor Sprzedaży, Data Centre & Virtualization w Cisco Polska:

“W Polsce zagadnienie chmury od wielu lat zajmuje ważne miejsce w planach informatycznych. Sieć jest sercem każdego rozwiązania opartego na chmurze i nie sposób sobie wyobrazić chmury bez odpowiedniej sieci, dlatego też współpracujemy z lokalnymi klientami i partnerami, pomagając im w realizacji strategii i wdrożeń związanych z przetwarzaniem danych w chmurze, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo tych procesów. Tegoroczna prognoza Cisco potwierdza, że duży wzrost w zakresie wykorzystania chmury przez ośrodki przetwarzania danych i zwiększony ruch w chmurze są tendencjami globalnymi, wywołanymi coraz silniejszym pragnieniem posiadania dostępu do treści biznesowych i prywatnych w dowolnym miejscu, za pośrednictwem dowolnego urządzenia, a Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem, tym bardziej, że według opublikowanego w marcu raportu Cisco na temat perspektyw związanych z korzystaniem z „chmury” – już aż blisko co drugie duże polskie przedsiębiorstwo gotowe jest do używania rozwiązań opartych na modelu „Cloud”. Niniejszy raport Cisco to z pewnością cenne źródło informacji, na podstawie których podjąć będzie można kluczowe decyzje biznesowe, o długofalowych skutkach.”

Więcej informacji na ten temat – w dodatkowym, osobnym dokumencie z dokładnymi wnioskami.


O firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Mazurowski
Point of View
tel. +48 502 221 491
tel. +48 22 375 65 23
email: am@pov.pl


Nazwa Cisco oraz logo Cisco są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco oraz/lub spółek zrzeszonych z USA oraz innych krajów. Wykaz znaków towarowych firmy Cisco zamieszczono na stronie internetowej www.cisco.com/go/trademarks.