Warszawa, 25 października 2012 – Firma Cisco wraz z firmami EMC oraz VMware zadeklarowały kontynuowanie współpracy nad nową generacją infrastruktur dla cloud i udzielaniem klientom pomocy w tworzeniu usług cloud w szybszy i prostszy sposób.

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Firmy Cisco i EMC wynoszą strategię „Trzech dróg prowadzących w chmury” na kolejny poziom

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu migracji klientów do usług Cloud, firmy Cisco oraz EMC wprowadziły nowe wspólne architektury referencyjne, zorientowane na premiowanie partnerów dystrybucyjnych oraz zintegrowane wsparcie klientów.

Dzięki swojej dziesięcioletniej współpracy, Cisco i EMC mogą teraz oferować przedsiębiorstwom oraz odbiorcom usług niezrównane opcje menu, pomocne w budowaniu infrastruktury cloud. Strategia „trzech dróg prowadzących w chmury” obejmuje:

 • Implementację własnych infrastruktur budowanych w oparciu o produkty najlepsze w swojej klasie
 • Instalowanie zatwierdzonych, łatwych w implementacji architektur referencyjnych - w oparciu o rozwiązania Cisco dla sprawdzonej infrastruktury EMC VSPEX™. Dwa nowe rozwiązania Cisco® Validated Designs (CVD) for EMC VSPEX są zunifikowanymi architekturami referencyjnymi stworzonymi z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Te rozwiązania, opracowane w celu skrócenia drogi we własne, prywatne chmury, to Cisco Solutions for EMC VSPEX for Microsoft Hyper-V Architectures oraz Cisco Solutions for EMC VSPEX for VMware vSphere 5.0 Architectures.
 • Preintegrowaną infrastrukturę konwergentną w oparciu o VCE™ Vblock™ System.
  VCE — wspólne przedsięwzięcie joint venture firmy Cisco, EMC oraz VMware zapoczątkowane w 2009 roku — zaowocowało stworzeniem nowatorskiego i przełomowego zintegrowanego rozwiązania dla centrum danych, oferującego przejrzystą architekturę, integrację zarządzania oraz wirtualizację, zapewniającego jak najszybsze wprowadzanie produktu i usługi na rynek oraz jeden z najniższych wskaźników TCO (całkowitego kosztu posiadania) dla infrastruktury chmury konwergentnej.

  VCE opracowało kompletne procedury standaryzacyjne, związane z zarządzaniem cyklem życia dla infrastruktury konwergentnej, co znacząco poprawiło niezawodność danej aplikacji i umożliwiło VCE świadczenie wsparcia przy uzyskaniu wyjątkowej sprawności. VCE kontynuuje prace nad rozwiązaniami dla centrów danych zarówno dla przedsiębiorstw budujących własne infrastruktury, jak również dla dostawców usług w modelu Cloud („w chmurze”), wdrażając setki systemów VCE Vblock w rozsianych po całym świecie centrach danych. Zapotrzebowanie na rozwiązania VCE stale i szybko rośnie, co potwierdzają sięgające miliarda USD dochody wypracowane tylko w ostatnim kwartale fiskalnym.

Cisco oraz VMware poszerzają współpracę z myślą o ofercie infrastruktur chmurowych nowej generacji

Cisco oraz VMware przedstawiły swój plan rozszerzenia strategicznego partnerstwa o zintegrowane produkty i rozwiązania, mające na celu opracowanie definiowanych programowo centrów danych. Cisco oraz VMware planują podjęcie znaczących, wspólnych inwestycji w opracowanie technologii integrujących, których celem jest stworzenie rozwiązań zapewniających klientom niespotykane dotąd poziomy usług obliczeniowych i sieciowych, poziomów mobilności aplikacji oraz wirtualnych środowisk aplikacyjnych, przejrzystości procesów i danych oraz łatwego rozwiązywania problemów związanych z infrastrukturami fizycznymi i wirtualnymi.

Cisco, EMC i VMware przedstawiły swój zamiar dotyczący kontynuacji współpracy nad tworzeniem nowej generacji infrastruktur dla Cloud, jak również udzielaniem pomocy przy tworzeniu usług Cloud możliwie jak najprościej i jak najszybciej na konferencji VMworld odbywającej się ostatnio w San Francisco.

Notka prasowa

Trwająca dotąd współpraca pomiędzy Cisco, EMC oraz VMware zaowocowała nowatorskimi produktami i rozwiązaniami, takimi jak:

 • Nexus 1000V – W roku 2009 firmy VMware oraz Cisco zaprezentowały rozproszony switch wirtualny Cisco umożliwiający administratorom sieci uproszczenie zarządzania na styku środowisk wirtualnego i fizycznego. Od daty wprowadzenia tego rozwiązania, licencję na nie zakupiło ponad 6000 klientów.
 • Cisco UCS – W roku 2009 firma Cisco wprowadziła Unified Computing System (UCS), nową platformę x86 radykalnie upraszczającą zarządzanie procesami obliczeniowymi, dostępem do pamięci, pracą w sieci i wirtualizacją, ściśle zintegrowaną z platformą VMware vSphere, dzięki czemu klienci poprzez rozwój swoich wirtualnych i chmurowych infrastruktur mogli znacząco zredukować swoje wydatki inwestycyjne i operacyjne.
 • Infrastruktura konwergentna – Firmy Cisco i EMC, wraz z firmą VMware oraz udziałem inwestycyjnym firmy Intel, założyły w 2009 roku kolicję pod nazwą VCE, której głównym przedmiotem działań stała się infrastruktura konwergentna. Klienci z całego świata docenili wartość platformy Vblock™ w przyspieszaniu migracji aplikacji oraz usług do chmur prywatnych i publicznych.
 • Cisco VXI i VMware View – W roku 2012 firmy Cisco oraz VMware pracowały razem nad rozwiązaniem zunifikowanej komunikacji, które wykorzystuje infrastrukturę chmurową VMware i VMware View oraz Cisco UCS i Cisco Wide Area Application Services a także platformę Cisco Unified Communications.Integracja tych rozwiązań pozwala klientom na migrację do bardziej otwartych, mobilnych oraz wirtualnych środowisk pracy funkcjonujących równie efektywnie zarówno w środowiskach komputerów stacjonarnych jak i wszelkiego rodzaju urządzeń i tabletów mobilnych.

Cytat z wypowiedzi Grzegorza Dobrowolskiego, dyrektora sprzedaży, Data Center & Virtualization w Cisco Polska:

„Dzięki temu, że Cisco, VMWare oraz EMC umocniły swoją współpracę w obszarze budowania rozwiązań infrastruktury dla usług świadczonych w modelu Cloud, nasi klienci w Europie Centralnej będą mogli korzystać z przełomowych innowacji, jakie będą pojawiać się w dziedzinach programowalnych urządzeń oraz architektur definiowanych programowo centrów danych. Prostsze przydzielanie zasobów fizycznych i wirtualnych skutkuje prostszą obsługą i obniżeniem związanych z tym kosztów. Sercem tego wszystkiego jest sieć."

Dzięki umocnieniu współpracy frim Cisco, VMware oraz EMC w obszarze budowy infrastruktury dla usług świadczonych w modelu Cloud, nasi klienci będą mogli korzystać z przełomowych innowacji w obszarze programowalnych sieci komunikacyjnych (ang. Software Defined Network) oraz wirtualnych, definiowanych programowo centrum danych. Prostsze przydzielanie zasobów fizycznych to mniejsze koszty zarządzania i utrzymania a jednocześnie większa niezawodność świadczenia usług. Sercem tego rozwiązania jest sieć.


O firmie EMC

EMC Corporation (NYSE: EMC) jest wiodącym na świecie twórcą i dostawcą technologi infrastruktur informacyjnych oraz rozwiązań, które pozwalają organizacjom na zmianę podejścia do zagadnienia konkurencyjności i utworzenia nowej wartości z informacji, które posiadają. Informacje o produktach i usługach firmy EMC można znaleźć w witrynie www.emc.com.

O firmie VMware

VMware (NYSE: VMW) jest liderem w dziedzinie wirtualizacji oraz rozwiązań infrastruktur chmurowych, dzięki którym firmy i przedsiębiorstwa mogą rozkwitać w erze chmur. Klienci zgłaszają się do firmy VMware, gdy chcą przebudować, zmienić sposób dostarczania i wykorzystania zasobów informatycznych na drodze ewolucji do najnowszych technologii w oparciu o swoje konkretne potrzeby. Z dochodami w roku 2011 sięgającymi 3,77 miliarda USD, VMware może się poszczycić ponad 400 000 klientów oraz 55 000 partnerów biznesowych. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Dolinie Krzemowej, ale jej placówki rozsiane są po całym świecie - ich adresy można znaleźć w witrynie www.vmware.com.

O firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Mazurowski
Point of View
tel. +48 502 221 491
tel. +48 22 375 65 23
email: am@pov.pl


Nazwa Cisco oraz logo Cisco są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco oraz/lub spółek zrzeszonych z USA oraz innych krajów. Wykaz znaków towarowych firmy Cisco zamieszczono na stronie internetowej www.cisco.com/go/trademarks.