Technologia punktów dostępowych Cisco nowej generacji zapewnia łatwą integrację funkcji mobilnych, pozwala operatorom dostarczać nowe usługi i skutecznie funkcjonować w warunkach ciągłego wzrostu ruchu w sieci oraz wzrastającej liczby urządzeń

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Warszawa, 29 lutego 2012 r. — Na Światowym Kongresie Technologii Mobilnych (Mobile World Congress) firma Cisco przedstawiła pierwszą na rynku kompleksową infrastrukturę klasy operatorskiej obsługującą punkty dostępowe nowej generacji (ang. Next-Generation Hotspots; NGH). Firma poinformowała także o nawiązaniu współpracy z kilkoma czołowymi dostawcami usług, między innymi z AT&T, BT, PCCW, Portugal Telecom, Shaw Communications, Smart i True, której celem jest udostępnienie innowacyjnych usług mobilnych z wykorzystaniem nowej generacji inteligentnych rozwiązań typu „small cell”, pracujących w koncesjonowanych oraz ogólnodostępnych pasmach radiowych.

Cisco wprowadza do oferty systemów Wi-Fi klasy operatorskiej rozwiązania NGH z certyfikatem Wireless Broadband Alliance (WBA). Niedawno jako pierwszy producent firma zaoferowała systemy NGH umożliwiające zastosowanie w sieciach Wi-Fi technologii roamingu podobnego do stosowanego w sieciach komórkowych. Inicjatywa organizacji WBA dotycząca urządzeń NGH korzysta ze specyfikacji Hotspot 2.0 opracowanej przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance. Jej celem jest udostępnienie użytkownikom mobilnym jednolitego interfejsu Wi-Fi. Firma Cisco wdrożyła już ponad 12 milionów punktów dostępowych (większość z nich można zmodernizować tak, aby obsługiwały standard nowej generacji), ma zatem najbogatsze doświadczenie, jeśli chodzi o udostępnianie rozwiązań Wi-Fi. Obejmuje to punkty dostępowe Wi-Fi w obiektach handlowych, obsługę stadionów i dużych imprez, a także rozbudowane wdrożenia Wi-Fi off load służące odciążaniu sieci radiowej operatora komórkowego.

Nowe rozwiązanie Small Cell Gateway, oparte na wiodących w branży routerach z serii Cisco ASR 5000, przeznaczonych do obsługi transmisji danych multimedialnych w sieciach mobilnych, pozwoli operatorom zarządzać informacjami o abonentach i usługach, a jednocześnie zintegrować sieci 2G/3G/4G LTE z sieciami Wi-Fi i sieciami femtokomórkowymi. W rezultacie powstanie jednolite rozwiązanie obejmujące wiele heterogenicznych sieci dostępowych.

„Wkraczamy w nową erę rozwoju sieci komórkowych, kiedy to małe komórki odegrają kluczową rolę w udostępnianiu mobilnego Internetu nowej generacji” — powiedział John Chambers, prezes i dyrektor generalny firmy Cisco. „Istniejące infrastruktury sieci mobilnych po prostu nie są w stanie samodzielnie obsłużyć wzrastającego ruchu. Przyszłość mobilnego Internetu wiąże się z łączeniem wielu sieci i zapewnieniem bezproblemowych, bezpiecznych warunków pracy. Wymaga to zastosowania podejścia architektonicznego, w którym tworzymy inteligentną chmurę - sieć sieci. We współpracy z naszymi partnerami z sektora dostawców usług staramy się wykorzystać ogromne możliwości, jakie niesie ta architektura. Tworzymy takie sieci i oferujemy odpowiednie narzędzia użytkownikom mobilnego Internetu”.

Innowacyjne rozwiązania firmy Cisco i pionierskie wdrożenia w obszarze małych komórek wytyczają drogę ku pokonaniu ograniczeń niedoboru pasma i pojemności sieci operatorskiej. Udostępnienie jednolitych mechanizmów funkcjonowania  w środowisku  heterogenicznych sieci dostępowych umożliwi ograniczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych przy jednoczesnym rozszerzeniu efektywnego zasięgu sieci. Small Cell Gateway znosi bariery funkcjonowania w warunkach ciągłego, dynamicznego wzrostu ruchu w sieci oraz eksplozji liczby nowych urządzeń przenośnych przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu dostarczania nowych usług sieciowych. 

Przegląd informacji

Wzrost ruchu w sieciach mobilnych

 • Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2011-2016  ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 18-krotnie. Ze względu na ograniczenia fizyczne i dostępność koncesjonowanego pasma istniejące sieci komórkowe (sieci radiowe składające się z makrokomórek) nie będą w stanie samodzielnie obsłużyć przewidywanego wzrostu wielkości transmisji w sieciach mobilnych oraz większej liczby urządzeń.

Jednocześnie coraz powszechniej stosuje się komunikację Wi-Fi skierowaną do obsługi  urządzeń takich jak smartfony, tablety, odbiorniki telewizyjne czy nawet samochody.  Ponadto stwierdzono, że 80% czasu poświęcanego na korzystanie z urządzeń mobilnych użytkownicy spędzają wewnątrz budynków (źródło: Cisco IBSG).  Operatorzy poszukują nowych metod odciążenia tradycyjnych sieci mobilnych, co pozwoliłoby zwiększyć zasięg usług i pokonać ograniczenia wynikające z dostępnej przepustowości pasma koncesjonowanego.

Małe komórki rozwiązaniem dużych problemów

 • Firma Cisco we współpracy z kilkoma znaczącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych stara się rozbudować istniejącą infrastrukturę sieci z wykorzystaniem technologii inteligentnych „małych komórek”. Małe komórki obsługują zarówno koncesjonowaną transmisję radiową (niewielkiej mocy wewnętrzne i zewnętrzne stacje bazowe o ograniczonym zasięgu), jak i transmisję w paśmie niekoncesjonowanym (technologia Wi-Fi klasy operatorskiej). Funkcjonują jako elementy zintegrowanej sieci.  Operatorzy mogą obecnie zaoferować jednolite mechanizmy dostępu w aplikacjach użytkowych i korporacyjnych oraz na urządzeniach mobilnych bez względu na wykorzystaną w danym przypadku technologię dostępową.
 • Poniżej przedstawiono główne wdrożenia firmy Cisco w zakresie technologii małych komórek:
  • Firma AT&T od 2009 roku wdraża rozwiązanie Cisco w obszarze technologii femtokomórkowej. Dysponuje obecnie największą na świecie siecią małych komórek, z których 90% zostało samodzielnie zainstalowane przez klientów.
  • Grupa BT we współpracy z firmą Cisco wykorzystując sprzęt firmy Cisco w ramach programu Wireless Broadband Alliance (WBA) testuje możliwości punktów dostępowych nowej generacji. 
  • PCCW, dział przedsiębiorstwa Hong Kong Telecom obsługujący sieci mobilne, zakończył niedawno testy produkcyjne usług bezpiecznego roamingu udostępnianych przez punkty NGH za pośrednictwem Cisco Service Provider Wi-Fi, umieszczone w różnych lokalizacjach na terenie Hongkongu.
  • Portugal Telecom we współpracy z Cisco opracowuje projekt sieci mobilnej nowej generacji, udostępniającej zaawansowane usługi dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zakładany jest najwyższy poziom jakości
   i niezawodność rozwiązania.  Nowa infrastruktura oparta na protokole IP pozwoli operatorowi zapewnić użytkownikom komfortowe warunki pracy, a jednocześnie uwzględnia obsługę gwałtownie wzrastającego  mobilnego ruchu internetowego dzięki przyspieszeniu procesu wdrażania punktów dostępowych 4G i Wi-Fi o wysokiej przepustowości.
  • Firmy Shaw Communications i Cisco związane są umową dotyczącą wdrożenia rozbudowanej, zaawansowanej sieci Wi-Fi na terenie zachodniej Kanady. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie użytkownikom dostępu do szerokopasmowej sieci bezprzewodowej. Sieć nowej generacji umożliwi klientom Shaw Communications podłączenie się do tysięcy punktów dostępowych za pomocą urządzeń takich jak tablety, telefony komórkowe i komputery.  Firma przeprowadzi również testy techniczne systemu klasy Hotspot 2.0 wykorzystującego rozwiązanie Cisco Service Provider Wi-Fi.
  • Firma TrueMove H jest liderem na rynku technologii Wi-Fi i 3G w Tajlandii. Obecnie bierze udział w prowadzonych w tym kraju testach rozwiązań Cisco typu NGH z certyfikatem WBA. Publiczne testy rozwiązania klasy Hotspot 2.0 realizowane są w ramach strategii konwergencji przyjętej przez grupę True — jej celem jest wprowadzenie udogodnień dla klientów i zaoferowanie prostych, niezwykle bezpiecznych mechanizmów dostępu do szerokopasmowej sieci mobilnej.
  • Firma Smart, jedyny członek organizacji WBA z Filipin, współpracuje z Cisco w ramach projektu wdrożenia technologii NGH na terytorium tego kraju.

Firma Cisco dostarcza pierwsze na rynku kompleksowe rozwiązanie w technologii Wi-Fi

 • Rozwiązanie Service Provider Wi-Fi to kompleksowa platforma klasy operatorskiej, która jest w stanie obsłużyć wykładniczy wzrost ruchu w sieci i zapewnić milionom użytkowników jednolity interfejs dostępu do sieci mobilnej. Platforma została zbudowana z wykorzystaniem otwartych standardów i można ją dostosować do wymagań dotyczących zasięgu i przepustowości.
 • Cisco współpracuje z czołowymi usługodawcami działającymi na rynku globalnym, a także z producentami urządzeń mobilnych i twórcami nowych rozwiązań technologicznych. Celem tych działań jest opracowanie specyfikacji urządzeń NGH uwzględniających standardy branżowe. Zastosowanie takich punktów dostępowych pozwoli operatorom wprowadzić do oferty nowe aplikacje i usługi, a tym samym zwiększyć osiągane przychody. 

Aktywny udział firm z branży telekomunikacyjnej

 • „Nasze przedsiębiorstwo docenia znaczenie małych komórek dla działania sieci, ale przede wszystkim dostrzega korzyści, jakie dzięki nim mogą odnieść klienci” — powiedziała Kris Rinne, wiceprezes ds. architektury i planowania w firmie AT&T. „Urządzenie AT&T MicroCell pozwala nam zaoferować elastyczny, ekonomiczny dostęp do usług mobilnych wysokiej jakości tym klientom, którzy nie byli do tej pory w stanie uzyskać odpowiedniego zasięgu sieci komórkowej we wnętrzu budynku”.
 • „Punkty dostępowe nowej generacji pozwalają użytkownikom smartfonów i tabletów automatycznie przejść z sieci komórkowej do sieci Wi-Fi, dzięki czemu wzrasta zasięg i przepustowość obu rodzajów sieci” — powiedział Chris Bruce, prezes organizacji Wireless Broadband Alliance. „Nasze testy mają wyjątkowy charakter, ponieważ czołowe firmy z sektora operatorów sieci komórkowych i producentów rozwiązań Wi-Fi skutecznie w nich współpracują w ramach jednego programu branżowego. Przyszłość to sieci o dużej przepustowości korzystające z różnorodnych rozwiązań technicznych”.
 • „Jednym z celów firmy Google jest ułatwienie dostępu do informacji” — powiedział Alan Norman, szef działu Google Access Strategy.  „Dlatego właśnie uczestniczymy w programie firmy Cisco dotyczącym punktów dostępowych nowej generacji. Interesują nas jednolite, bezpieczne mechanizmy roamingu w nowym środowisku Internetu mobilnego”.
 • „Uważamy, że nasze prace związane z punktami dostępowymi nowej generacji, realizowane we współpracy z firmą Cisco i innymi partnerami, w połączeniu z funkcjami oferowanego przez nas sprzętu i oprogramowania klasy korporacyjnej wpłyną na kształt rynku telekomunikacyjnego” — powiedział Ken Daniels, dyrektor ds. współpracy strategicznej w firmie Samsung Mobile. „Rozwiązania typu NGH będą miały ogromne znaczenie dla sektora handlu detalicznego, służby zdrowia i szkolnictwa, a zatem także istotny wpływ na wszystko, co robimy na co dzień”.
 • „Doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia małych komórek jako metody zwiększania przepustowości i odciążania sieci” — powiedział Peter Jarich, dyrektor ds. usług w firmie Current Analysis.  „Rzadziej dyskutujemy jednak o potrzebie zastosowania kompleksowych rozwiązań opartych na tej technologii, uwzględniających zasoby Wi-Fi i transmisję w paśmie koncesjonowanym, a zarazem jednolite mechanizmy transportu i sterowania, uzupełnianych o usługi wdrożeniowe i doradztwo biznesowe.  Całościowe podejście do sieci mobilnych prezentowane przez firmę Cisco pozwoli operatorom zaoferować spójne mechanizmy dostępu do heterogenicznych sieci, a przy tym ograniczyć nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne”.
 • „Najwięksi operatorzy sieci komórkowych testują rozwiązania wykorzystujące małe komórki w celu realizacji rosnących wymagań użytkowników końcowych, którzy oczekują większego zasięgu usług i wyższej wydajności” — powiedział Gabriel Brown, starszy analityk w firmie Heavy Reading. „Produkty tego typu, integrujące rozwiązania Wi-Fi i sieci komórkowe, mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o zastosowania w atrakcyjnych lokalizacjach, a jednocześnie charakteryzują się niskimi kosztami, które trudno osiągnąć w przypadku klasycznej sieci makrokomórkowej”.

Dodatkowych informacji udziela:

Klaudia Mencina
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 660 094 130
email: kmencina@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl