Istotne korzyści biznesowe oraz obniżka kosztów spowodowały szybki wzrost zakupów tych systemów przez klientów

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Zdjęcia

Warszawa, 8 lutego 2012 r. - Firma Cisco Systems poinformowała, że w ciągu zaledwie ponad 2 lat od wprowadzenia na rynek nowa platforma Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™), która integruje zadania obliczeniowe, pracę w sieci, zarządzanie i wirtualizację, zyskała zainteresowanie kierowników centrów przetwarzania danych oraz CIOs. System ten wdrożyło już ponad 10 000 klientów z całego świata, w tym 3 000 klientów z Europy. Wielu obserwatorów z branży bardzo sceptycznie podchodziło do scenariusza, w myśl którego nowa technologia obliczeniowa mogłaby zdobyć znaczne udziały na tym bardzo konkurencyjnym rynku, ale niskie koszty i istotne korzyści biznesowe okazały się interesujące dla wszystkich branż. Od chwili rozpoczęcia sprzedaży w lipcu 2009 r. system UCS pobił 53 światowe rekordy w branżowych testach wydajności i zdobył ponad 10 nagród branżowych za innowacyjność.

Jak wynika z badania Servers and Virtualization Study przeprowadzonego ostatnio przez firmę TheInfoPro™, firma Cisco zajmuje czołową pozycję wśród producentów serwerów pod względem wizji, innowacyjności technicznej, wydajności produktów oraz kwalifikacji zespołu handlowców. 33% respondentów uznało firmę Cisco za „najlepszego producenta serwerów” – firma wyprzedziła drugiego w rankingu producenta o 8 punktów procentowych*.

Z opublikowanej w 2011 r. prognozy Cisco Cloud Index wynika, że przetwarzanie w chmurze zmienia oblicze działalności biznesowej. Zgodnie z tą prognozą w 2014 r. ponad 50% zadań obliczeniowych w centrach przetwarzania danych będzie wykonywanych w chmurze, a do 2015 r. globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się przeszło 12-krotnie, do 1,6 zetabajta rocznie. Jest to równoważne przesłaniu do każdego mieszkańca Ziemi trwającego 4 dni filmu wideo o wysokiej rozdzielczości. Tak lawinowy rozwój przetwarzania w chmurze wymaga, aby zaawansowane możliwości obsługi centrów przetwarzania danych udostępniane przez platformę UCS obejmowały też kompleksowe udostępnianie aplikacji w chmurze.

Zaprojektowana zgodnie z całkowicie nowym podejściem platforma Cisco UCS jest systemem zintegrowanym, który z założenia ma optymalizować obliczenia, pracę w sieci, dostęp do pamięci masowej, wirtualizację i zarządzanie. System UCS stanowi znakomitą odpowiedź na zdecydowane zapotrzebowanie rynku na nowe podejście do przetwarzania, umożliwiając działom informatyki - dzięki swojej nowatorskiej, zintegrowanej architekturze - tworzenie nowych modeli biznesowych. Pozwala klientom szybciej wdrażać nowe aplikacje, zwiększyć prężność działania firmy oraz obniżyć koszty. UCS to pierwsza wyposażona w magistralę platforma obliczeniowa, która łączy w jeden zintegrowany system serwery o stanowiącej branżowy standard architekturze x86 z rozwiązaniami sieciowymi i mechanizmami dostępu do pamięci masowej. Cisco współpracuje z najlepszymi w branży producentami infrastruktury i oprogramowania, takimi jak BMC, CA, Citrix, EMC, Hitachi Data System, Microsoft, NetApp, Oracle, Red Hat, SAP, VMware i VCE, aby udostępniać rozwiązania przetestowane fabrycznie i kompleksowe.

„Także w Polsce wiele firm doceniło już zalety innowacyjnego, kompleksowego rozwiązania, jakim jest Unified Computing System firmy Cisco. Szczególnie istotne okazały się możliwości nowatorskiej, zintegrowanej architektury tego systemu, który pozwala specjalistom ds. IT na wdrożenie rozwiązań przyspieszających proces implementacji, a firmom daje wymierne oszczędności zarówno po stronie kosztów wdrożenia systemu jak również zarządzania i użytkowania. System UCS, który zapewnia klientom istotne korzyści biznesowe,  znalazł w Polsce swoich nabywców wśród firm z sektorów finansowego, usług, edukacji i to zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.” – powiedział Grzegorz Dobrowolski, dyrektor techniczny w firmie Cisco.

Klienci Cisco z całego świata, którzy nabyli systemy UCS, czerpią z tego znaczne korzyści biznesowe

Monsanto

Firma Monsanto to czołowy światowy producent technologii dla rolnictwa, który pomaga rolnikom zwiększać plony przy mniejszym zaangażowaniu środków. Firma ta początkowo wdrożyła system UCS, aby zwirtualizować w nim swoje aplikacje SAP za pomocą oprogramowania VMware. Pozwoliło jej to zredukować 160 fizycznych serwerów aplikacji do zaledwie 12 serwerów blade UCS, na których zainstalowano 200 maszyn wirtualnych do obsługi aplikacji SAP. Projekt modernizacji centrum przetwarzania firmy Monsanto zakładał dalsze wykorzystanie platformy UCS do kolejnych zadań - miała ona zapewnić obsługę dodatkowych aplikacji, takich jak Oracle i Weblogic. Obecnie 80 serwerów blade UCS obsługuje 1600 maszyn wirtualnych. Planuje się też dalszą rozbudowę tego systemu. „Dzięki wykorzystaniu możliwości magistrali wbudowanej w platformę UCS oraz dzięki unikatowym profilom usług udało nam się zmniejszyć pobór mocy o 35 kW oraz wyeliminować setki kabli sieci LAN i portów sieci SAN. Utworzyliśmy też środowisko aplikacji o wysokim poziomie dostępności i elastyczności, które zapewniło obsługę wirtualizacji, a zwłaszcza mobilność maszyn wirtualnych” - powiedział Todd Eyrick, kierownik ds. strategii i dostosowania infrastruktury informatycznej do potrzeb działalności biznesowej w dziale Global Infrastructure firmy Monsanto. „Profile usług UCS, które pozwalają nam przypisywać różne charakterystyki usługom zarówno fizycznym, jak i wirtualnym, z wykorzystaniem szablonu oprogramowania, stanowią klucz do osiągnięcia wyznaczonego celu w zakresie udostępniania modelu IaaS (Infrastructure-as-a-Service).”

Euronet Worldwide

Euronet Worldwide, lider branży i dostawca rozwiązań do obsługi elektronicznych transakcji finansowych o wysokim profilu bezpieczeństwa, wdrożył pierwszą niezależną sieć bankomatów w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma Euronet Worldwide przetwarza ponad 50 miliardów USD w ramach transakcji bankomatowych, płatności kartami prepaid oraz płatności przelewem, obsługując ponad 115 instytucji finansowych, 200 operatorów telefonii komórkowej, 320 tys. punktów sprzedaży detalicznej i przedstawicielstw oraz miliony klientów indywidualnych w 46 krajach. Korzystając z pomocy firmy doradczej S&T Consulting Hungary, firma Euronet wdrożyła platformę Cisco UCS połączoną w jedno rozwiązanie z technologiami NetApp i VMware w swoim centralnym centrum przetwarzania danych zlokalizowanym na Węgrzech. Centrum to obsługuje przetwarzanie transakcji na potrzeby podmiotów zależnych firmy Euronet w 26 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. „Potrzebowaliśmy infrastruktury do przetwarzania w chmurze, która pomogłaby nam szybko reagować na stale zmieniające się potrzeby biznesowe oraz skalować pojemność na żądanie." - powiedział Suresh Nandihalli, CIO w firmie Euronet EFT Europe. „To dogłębnie zintegrowane rozwiązanie pozwoliło nam obniżyć całkowity koszt posiadania, uzyskać większy zwrot z inwestycji (ROI) oraz zbudować bardziej elastyczną infrastrukturę zapewniającą obsługę naszych aplikacji biznesowych. Pomogło nam też rozwiązać wiele problemów i zrealizować wiele zadań.”

Chinese University w Hongkongu

Chinese University w Hongkongu, najbardziej liczący się uniwersytet w Hongkongu i w Azji, scentralizował i zwirtualizował swoje zasoby informatyczne poprzez wdrożenie architektury Cisco Unified Data Center, wykorzystując do tego celu platformę Cisco Unified Computing System i przełączniki Nexus. Pozwoliło to uczelni uprościć zarządzanie centrum przetwarzania danych, szybciej udostępniać zasoby komputerowe oraz zwiększyć moc obliczeniową udostępnianą użytkownikom ze środowiska akademickiego, zwłaszcza na potrzeby badań medycznych i naukowych. „Użytkownicy mają wysokie wymagania względem infrastruktury naszego centrum przetwarzania danych - oczekują szybszego i bardziej elastycznego udostępniania, a także obniżenia kosztów.” - powiedział Philip Leung, dyrektor działu Information Technology Services, Chinese University w Hongkongu. „Należało dołożyć wszelkich starań, aby wybrać rozwiązanie, które może zintegrować wszystkie główne komponenty, w tym sieć, serwery, pamięć masową i rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych. Wybierając platformę infrastruktury centrum przetwarzania danych Cisco, braliśmy pod uwagę takie główne kryteria, jak niezawodność, skalowalność, łatwość automatyzacji i maksymalna integracja”.

AudienceView Ticketing

Firma AudienceView Ticketing jest światowym dostawcą oferowanych pod marką dystrybutora, internetowych rozwiązań do sprzedaży biletów, przeznaczonych dla teatrów, stadionów i instytucji kulturalnych. Obsługuje 140 klientów reprezentujących ponad 500 obiektów w Europie, Azji, Australii i obu Amerykach. Firma wdrożyła kompaktowe i efektywne gotowe rozwiązanie, które miało zapewnić obsługę jej środowiska do przetwarzania w chmurze. Rozwiązanie to składa się z platformy Cisco UCS, systemu pamięci masowej EMC oraz umożliwiającego wirtualizację rozwiązania VMware vSphere Hypervisor. „Głównym celem naszego przedsiębiorstwa jest rozwój i teraz mamy do dyspozycji standardowy element strukturalny do wyposażania naszych centrów przetwarzania danych w miarę rozwoju firmy" - powiedział Gopi Balasingam, wiceprezes ds. operacyjnych w firmie AudienceView Ticketing. „System UCS znacznie skraca czas wdrażania infrastruktury - zwykle udostępnianie nowego serwera zajmowało nam półtora dnia, teraz możemy to zrobić w 60 minut. Taka prężność działania pozwoli nam osiągnąć ogromne oszczędności, gdy będziemy otwierać nowe centra przetwarzania danych na Dalekim Wschodzie. Udało nam się też obniżyć o 25% koszty operacyjne, gdyż platforma UCS wymaga mniej sprzętu peryferyjnego”.

Centrum Medyczne Uniwersytetu Bostońskiego

„System UCS to zaawansowane i elastyczne rozwiązanie, które znakomicie się sprawdzi w naszym środowisku badawczym - zamiast przeznaczać do obsługi każdej aplikacji odrębny serwer, możemy stosować profile usług UCS, które pozwolą nam w ciągu niewielu minut zmienić konfigurację serwerów blade tak, aby obsługiwały nową aplikację” – powiedział dr John Meyers, dyrektor techniczny na Wydziale Medycyny w Centrum Medycznym Uniwersytetu Bostońskiego. „Wykorzystujemy również platformę UCS do udostępniania szczególnie bezpiecznego protokołu transferu plików (FTP), który pozwala nam wymieniać ogromne ilości danych z innymi instytucjami badawczymi, co ułatwia współpracę przy prowadzeniu badań medycznych”.

PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN wdrożył w pełni nowoczesną platformę informatyczną opartą na technologii Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™). Wdrożone rozwiązania umożliwiają skonsolidowanie serwerów fizycznych na platformie wirtualnej oraz zabezpieczenie danych Instytutu. System stanowi zintegrowaną, wysokowydajną i skalowalną platformę, której składniki są w sposób prosty i szybki zarządzane centralnie. Zarówno sieć jak i infrastruktura serwerowa tworzą jednolitą warstwę wirtualizacyjną, objętą wspólną polityką serwisową producenta. Platforma wirtualizacyjna pozwala Instytutowi na oferowanie usług IT opartych na modelu przetwarzania w chmurze na potrzeby innych jednostek badawczych.

 „Sprawnie działające środowisko informatyczne ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania Instytutu, a także utrzymania jego prestiżowej pozycji, jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej w Polsce. Dotychczasowa infrastruktura (rozproszenie zasobów, serwery różnych producentów) nie zapewniała możliwości jej rozbudowy. Stąd tak ważna i niezbędna była modernizacja infrastruktury informatycznej, która jest wsparciem dla efektywnego prowadzenia badań. W wyniku realizacji projektu powstała niezawodna, skonsolidowana, skalowalna platforma informatyczna, łatwa do rozbudowy i umożliwiającą jej rozwijanie w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi IT Instytutu oraz jego partnerów naukowych i przemysłowych. Szczególnie istotne jest także to, że zastosowana technologia umożliwiła wdrożenie w Instytucie sieci 10 Gigabit Ethernet.” – powiedział Mirosław Sikora, kierownik działu informatyki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN.

Sieć partnerów, niezależnych producentów oprogramowania na potrzeby platformy UCS

Niezależni producenci oprogramowania wykorzystują do tworzenia swoich aplikacji otwarty interfejs programowania API systemu Cisco UCS - platforma ta obsługuje dziś ponad 10 tys. aplikacji. UCS stanowi znakomitą platformę do elastycznego udostępniania zasobów informatycznych na żądanie: w miarę zmieniania się potrzeb biznesowych interfejs programowania UCS API pozwala oprogramowaniu do zarządzania chmurą szybko zrekonfigurować funkcje dostępu do mocy obliczeniowej, sieci i pamięci masowej.

Platforma UCS ułatwia tworzenie ekologicznych centrów przetwarzania danych oraz zapewnia energooszczędność

Platforma Cisco Unified Computing System pozwala kierownikom IT obniżyć poziom energii zużywanej przez centrum przetwarzania danych. Rozwiązanie to wykorzystuje o połowę mniej podzespołów i wymaga mniejszej liczby kabli oraz systemów zasilania i chłodzenia niż serwery starszego typu. Wymiana starzejących się serwerów tradycyjnych oraz obsługa infrastruktury centrum przetwarzania danych przez ujednolicone rozwiązanie do przetwarzania i wirtualizacji może pozwolić na zaoszczędzenie ponad 30 miliardów kWh energii rocznie. Tyle energii wytwarza 15 amerykańskich elektrowni węglowych, jest to też odpowiednik 35 mln ton CO2.

Architektura centrum przetwarzania danych Cisco

Oferowana przez Cisco architektura centrum przetwarzania danych składa się z trzech systemów - Unified Computing, Unified Fabric i Unified Management. Ta zintegrowana architektura, określana mianem Cisco Unified Data Center, zapewnia szybsze udostępnianie nowych usług, pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania i zmienia sposób, w jaki infrastruktura informatyczna wspiera osiąganie celów biznesowych. Tworzy w ten sposób podstawy pod budowę centrów przetwarzania danych nowej generacji - zarówno środowisk czysto sprzętowych, środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji jak i środowisk przetwarzania w chmurze.

ŹRÓDŁA DODATKOWE

*) Raport „TheInfoPro™ Servers and Virtualization Study Vendor Performance Report Wave 11 – 2H 2011”, oparty na wywiadach przeprowadzonych ze specjalistami ds. serwerów z działów IT dużych i średnich przedsiębiorstw w Ameryce Północnej.


Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Klaudia Mencina
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 660 094 130
email: kmencina@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl