Największe światowe firmy wdrażają CloudVerse®, aby tworzyć chmury publiczne, prywatne i hybrydowe oraz oferować zaawansowane aplikacje przetwarzania w chmurze

Warszawa, 14 grudnia 2011 r.  — Firma Cisco zaprezentowała środowisko Cisco CloudVerse®, które obejmuje trzy podstawowe elementy — Unified Data Center, Cloud Intelligent Network i Cloud Applications — umożliwiające przedsiębiorstwom i instytucjom tworzenie i łączenie chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych oraz zarządzanie nimi. Cisco CloudVerse® pozwala na korzystanie ze wszystkich zalet chmur, które dają większą elastyczność i opłacalność, zaawansowane zabezpieczenia oraz dynamiczne, gwarantowane przetwarzanie.

Opublikowana w zeszłym tygodniu prognoza Cisco Cloud Index pokazuje, jak radykalnie chmury zmieniają usługi informatyczne w firmach i wśród użytkowników indywidualnych. Zgodnie z tym opracowaniem w 2014 r. ponad 50% zadań obliczeniowych w centrach przetwarzania danych będzie wykonywanych w chmurze, a do 2015 r. globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się przeszło 12-krotnie, do 1,6 zetabajta rocznie. Jest to równoważne przesłaniu do każdego mieszkańca Ziemi filmu wideo wysokiej jakości, którego odtwarzanie zabrałoby 4 dni. Opracowanie zawiera sugestię, że ten szybki wzrost przetwarzania w chmurze wymaga zaawansowanych funkcji, które umożliwiają współdziałanie centrum przetwarzania danych i sieci w kompleksowym udostępnianiu aplikacji działających w chmurze.

Obecnie większość technologii przetwarzania w chmurze działa w odizolowanych silosach, co uniemożliwia efektywne, zintegrowane zarządzanie. Przez integrację trzech podstawowych elementów — ujednoliconego centrum przetwarzania danych (Cisco Unified Data Center), inteligentnej sieci (Cisco Intelligent Network) oraz aplikacji i usług działających w chmurze (Cloud Applications and Services) — CloudVerse® umożliwia efektywną realizację usług przetwarzania w obrębie chmury, pomiędzy chmurami i poza chmurą w kontakcie z końcowym użytkownikiem.

Nowe rozwiązania w Cisco CloudVerse®
Cisco wprowadza kilka nowych rozwiązań w trzech podstawowych elementach CloudVerse®:

Unified Data Center (ujednolicone centrum przetwarzania danych) zmienia aspekty ekonomiczne infrastruktury przetwarzania w chmurze przez wprowadzenie nowej architektury centrum przetwarzania danych opartej o zestandaryzowane bloki obliczeniowe (ang. fabric-computing) oraz automatyzację procesów zarządzania. Unified computing umożliwia zmianę modelu świadczenia usług IT jako udostępnianie z „chmury” (IT as a service) zarówno w środowiskach fizycznych jak i wirtualnych oraz umożliwia elastyczne skalowanie zasobów i ich przydzielanie w ramach centrum przetwarzania danych (lub między nimi) zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Na Cisco Unified Computing składają się trzy elementy: unified computing (ujednolicone przetwarzanie), unified fabric (ujednolicona infrastruktura) oraz nowe funkcje unified management (ujednolicone zarządzanie):

 • Cisco Intelligent Automation for the Cloud umożliwia automatyczne dostarczanie zasobów do centrum przetwarzania danych oraz zarządzanie nimi, co zapewnia możliwość świadczenia usług przetwarzania w chmurze w ramach centrów przetwarzania danych i pomiędzy nimi
 • Cisco Network Services Manager umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie
  i modyfikowanie fizycznych i wirtualnych zasobów sieciowych na żądanie

Cloud Intelligent Network (inteligentna sieć przetwarzania w chmurze) zapewnia użytkownikom spójność i bezpieczeństwo korzystania z usług czy aplikacji bez względu na to, czy są one świadczone w ramach jednej „chmury prywatnej”, czy też udostępniane są użytkownikom z wykorzystaniem usług wielu chmur publicznych/prywatnych. Obecnie Cisco dodaje nowe funkcje „połączeń chmura-chmura”:

 • „Cloud-to-Cloud Connect” – funkcja wprowadzająca  system lokalizacji sieciowej Cisco, w który w 2012 r. będą wyposażone routery ASR Aggregation Services Routers z serii 1000 i 9000, i która umożliwi dynamiczną identyfikację, alokację i optymalizację zasobów pomiędzy centrami przetwarzania danych i chmurami

Cloud Applications and Services (aplikacje i usługi działające w chmurze) umożliwiają udostępnianie „jako usługi" aplikacji przetwarzania w chmurze oferowanych przez Cisco oraz inne firmy. Kilka nowych funkcji zostało dodanych w rozwiązaniu Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS):

 • Private Cloud HCS umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie własnych chmur do pracy zespołowej w oparciu o rozwiązanie zatwierdzone i przetestowane przez Cisco z pełnymi funkcjami zarządzania
 • Mobile HCS oferuje operatorom sieci komórkowych łatwy i ekonomiczny sposób umożliwienia pracy zespołowej za pośrednictwem chmury, dzięki czemu zasięg tych usług obejmuje nie tylko urządzenia stacjonarne, lecz także mobilne. Na przykład operatorzy mogą wirtualnie połączyć tysiące użytkowników mobilnych w firmie
  w zasięgu jednego numeru lub umożliwiać klientom przeniesienie połączenia
  z telefonu biurkowego na telefon komórkowy w trakcie rozmowy
 • Customer Collaboration — dzięki dodaniu oferty Cisco Customer Collaboration do HCS funkcje centrum kontaktowego są tańsze i łatwiej dostępne. Oferty te są obecnie dostępne w ograniczonym zakresie. Ich ogólne udostępnienie planowane jest
  w 2012 r.

Wraz z wprowadzeniem CloudVerse®, Cisco wprowadza do swojej oferty nowe usługi techniczne „cloud enablement services”, które łączą w sobie wiedzę i doświadczenie
w dziedzinie usług profesjonalnych i technicznych zarówno firmy Cisco jak i jej licznych partnerów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć pomyślne wdrożenie przetwarzania w chmurze i w pełni wykorzystywać jego potencjał.

„Dotychczas technologie przetwarzania w chmurze działały w odizolowanych strukturach, co utrudniało tworzenie chmur, zarządzanie nimi oraz łączenie między sobą chmur zwielokrotnionych, co stwarzało w wielu przedsiębiorstwach poważne problemy.” — powiedziała Padmasree Warrior, wiceprezes i CIO w firmie Cisco. „Cisco oferuje unikatowy świat wielu chmur, który łączy ludzi, społeczności i instytucje dając użytkownikom możliwości oraz jakość usług klasy biznesowej w Internecie nowej generacji.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wiele największych światowych firm i wielu dostawców usług wybiera CloudVerse jako podstawę swojej strategii w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Pragniemy być ich bliskimi partnerami w podróży do świata wielu chmur.”

Cisco CloudVerse® zapewnia znaczne korzyści ekonomiczne, umożliwiając wprowadzenie do przedsiębiorstw modelu świadczenia usług IT z chmury oraz elastycznych rozwiązań dla świadczenia tego typu usług dla firm małej, średniej wielkości  i użytkowników indywidualnych. Przejście z tradycyjnego zwirtualizowanego centrum przetwarzania danych na chmurę CloudVerse® może nawet o 50% obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury informatycznej (koszty operacyjne i inwestycyjne) oraz skrócić czas wprowadzania nowych usług przetwarzania w chmurze z tygodni do minut.

Upowszechnienie CloudVerse

Wiele największych firm i instytucji rządowych oraz wielu operatorów wybrało rozwiązanie Cisco CloudVerse jako podstawę strategii w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Są to między innymi ACS (część firmy Xerox), Fujitsu, NWN, LinkedIn, Orange Business Services, Qualcomm, Silicon Valley Bank, Telecom Italia, Telefónica S.A., Telstar i Terremark (część firmy Verizon). Obecnie rozwiązanie Cisco CloudVerse® wykorzystuje ponad 70% największych firm oferujących przetwarzanie w chmurze.

 • LinkedIn, Sonu Nayyar, dyrektor ds. zarządzania produktami

„Router Cisco ASR 9000 Aggregation Services Router umożliwił LinkedIn szybkie zapewnienie dostępu do naszego centrum przetwarzania danych nowej generacji, niezbędne by zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na przepustowość oraz zagwarantować dostępność naszych usług. Współpraca z Cisco pozwoliła nam utrzymać pozycję lidera branży i obniżyć koszty infrastruktury. Jest integralnym elementem naszego niesłabnącego sukcesu.”

 Źródła dodatkowe

 

Dodatkowych informacji udziela:
Klaudia Mencina
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 660 094 130
email: kmencina@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl