Warszawa, 9 listopada 2011 roku, Firmy Telstra i Cisco Systems umożliwiły członkom rządu australijskiego organizowanie osobistych spotkań bez potrzeby odbywania kosztownych podróży. Jest to efekt udanego wdrożenia jednej z największych sieci teleobecności w kraju, czyli Krajowego Systemu TelePresence (National TelePresence System ? NTS) na potrzeby rządu australijskiego.

Rząd w Canberze poinformował, że rozwiązanie TelePresence pozwoliło administracji publicznej osiągnąć wysoką produktywność, zrównoważony rozwój oraz znaczne oszczędności. Usługę wykorzystano już do przeprowadzenia 1031 oficjalnych spotkań, które trwały w sumie 1660 godzin. Dzięki tej usłudze, zamiast jechać do Canberry, urzędnicy mogli pozostać w swoich lokalnych biurach.

Rząd szacuje, że jedno ze spotkań zorganizowanych w oparciu o system TelePresence, w którym uczestniczyły osoby z 12 różnych lokalizacji, pozwoliło obniżyć koszty podróży o 100 600 USD.

Rząd poinformował również, że w wyniku braku konieczności wyjazdów na spotkania usługa ta przyniosła ponad 12 mln USD oszczędności w zakresie kosztów podróży. Ponadto rozwiązanie pozwoliło na obniżenie emisji gazów cieplarnianych związanych z podróżami.

O wspólnej inicjatywie wdrożenia systemów Cisco TelePresence® w sieci Telstra Next IPR firmy Telstra i Cisco poinformowały w lutym 2009 r. Systemy te działają już od 18 miesięcy. Usługą objęto 36 ośrodków wyposażonych w system Cisco TelePresence, a w tym siedem biur rządowych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, biura premiera i gabinetu rady ministrów, budynek parlamentu oraz biura agencji podległych premierom i sekretarzom generalnym poszczególnych stanów i terytoriów. Ośrodki te połączono w jedną wyjątkowo bezpieczną infrastrukturę wideokonferencyjną HD.

Rząd wdrożył Krajowy System TelePresence (NTS), aby ograniczyć koszty podróży i wynikającą z wyjazdów emisję gazów cieplarnianych. Chciano też ograniczyć spadek produktywności związany ze spotkaniami urzędników COAG (Council of Australian Governments ? Rada Rządów Australijskich) i Rady Ministrów oraz z innymi kontaktami międzyrządowymi.

W rządowym systemie NTS wykorzystano możliwości, niezawodność i wbudowane zabezpieczenia sieci Telstra Next IP®, a także doświadczenie firm Telstra i Cisco w zakresie biznesowej komunikacji wideo oraz ujednoliconej komunikacji.

Systemy Cisco TelePresence oferują połączenie naturalnej wielkości obrazu wideo o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości, dźwięku przestrzennego, specjalnie zaprojektowanych sal konferencyjnych oraz elementów interaktywnych, aby stworzyć wrażenie „osobistego” kontaktu z innymi uczestnikami wideokonferencji, którzy mogą być oddaleni o setki lub tysiące kilometrów. Ta prosta, łatwa w obsłudze technologia umożliwia urzędnikom rządowym komunikowanie się w sposób tak naturalny i efektywny, jak w przypadku kontaktu osobistego.

 

Informacje o firmie Cisco:
Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl