Czteroletni sojusz strategiczny zaowocował licznymi innowacyjnymi technologiami i udoskonaleniami zintegrowanych rozwiązań

Warszawa, 22 września 2011 roku, Firmy VMware i Cisco zaprezentowały nowe, innowacyjne technologie i udoskonalenia zintegrowanych rozwiązań w zakresie wirtualizacji, które ułatwiają klientom szybsze przejście na infrastrukturę typu cloud. W wyniku trwającego już ponad cztery lata sojuszu strategicznego i współpracy w zakresie opracowywania nowych produktów firmy, razem ze swoimi partnerami branżowymi, zaprezentowały przełomowe rozwiązanie w zakresie wirtualizacji sieci, które rozszerzy zakres mobilności maszyn wirtualnych w ramach wielu centrów przetwarzania danych i środowisk typu cloud. Firmy poinformowały również o udoskonaleniu wielu rozwiązań w zakresie wirtualizacji komputerów i infrastruktury typu cloud, opracowanych z myślą o wyższym poziomie skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności.

Najważniejsze informacje:


VXLAN: przełom w dziedzinie wirtualizacji sieci

 • Wirtualna rozszerzalna sieć lokalna VXLAN (ang. Virtual Extensible Local Area Network) to kolejny krok w kierunku wirtualnych sieci logicznych, które można tworzyć na życzenie, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać moc obliczeniową i pamięć masową do obsługi aplikacji o znaczeniu strategicznym - bez względu na lokalizację.
 • W przypadku aplikacji działających w chmurze szefowie działów informatycznych muszą kontrolować dostęp każdego użytkownika do danych i aplikacji za pośrednictwem sieci logicznych dla każdej instancji takich aplikacji.
 • Sieć VXLAN będzie również obsługiwać aplikacje działające w chmurach hybrydowych, w których moc obliczeniowa pochodzi z pul zasobów mogących należeć do chmur prywatnych i publicznych. Sieć VXLAN będzie udostępniać technikę enkapsulacji sieci przy użyciu identyfikatorów segmentów, pozwalających tworzyć miliony sieci logicznych i swobodnie przenosić procesy pomiędzy centrami przetwarzania danych i infrastrukturami typu cloud.
 • Wspomniane segmenty sieciowe będą wspierać infrastruktury typu cloud obsługujące wiele podmiotów wymagających segmentacji w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 • Wniosek o standaryzację sieci VXLAN, wspieranej przez wielu producentów o ugruntowanej pozycji na rynku, został złożony w siedzibie stowarzyszenia Internet Engineering Task Force (IETF), natomiast projekt specyfikacji sieci VXLAN jest dostępny na stronie IETF.

Rekord wydajności rozwiązania Cisco i VMware w zakresie wirtualizacji:

 • Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS) ustanowiło nowy rekord świata w teście porównawczym VMware VMmark® 2.1. Jest to test porównawczy wydajności infrastruktur typu cloud, oparty na standardach branżowych.
 • Rozwiązanie Cisco UCS uzyskało najwyższy w historii testów VMware VMmark 2.1 rezultat - wydajność o 21% wyższą niż inne serwery z identyczną liczbą rdzeni.
 • Test porównawczy VMware VMmark 2.1 modeluje klasyczne środowisko typu cloud przy użyciu najważniejszych funkcji rozwiązania VMware vSphere® - takich jak VMware vMotion®, VMware Storage vMotion® i VMware Distributed Resource Scheduler, które pozwalają równoważyć obciążenie między zasobami dostępnymi w chmurze.

Rozszerzenie oferty rozwiązań Cisco i VMware w zakresie wirtualizacji komputerów

 • Wirtualizacja komputerów: W listopadzie zeszłego roku firmy Cisco i VMware zaprezentowały rozwiązanie w zakresie wirtualizacji komputerów, oparte na systemie Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI) i VMware View™ 4.5. Obecnie Cisco i VMware rozszerzają możliwości rozwiązania VXI o obsługę systemu VMware View 5 i integrację z pakietem rozwiązań firmy Cisco wspierających współpracę.
 • Środowisko współpracy: Rozwiązanie VMwareView z systemem Cisco Unified Communications zapewnia środowisko współpracy oferujące zarządzanie połączeniami i wyższą skalowalność, dzięki systemom VMware vSphere 5, VMware View 5, Cisco Unified Communications (UC) i Cisco Unified Computing System (UCS).
 • Desktopy klientów wirtualnych: Rozwiązanie VMware View 5 będzie dostępne na punktach końcowych Cisco Cius i Cisco Virtualization Experience Clients (VXC) serii 2100 i 2200, oferujących pracownikom niezwykle bezpieczny dostęp do aplikacji i treści biznesowych w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i pory dnia, bez żadnych kompromisów w zakresie komfortu współpracy między użytkownikami.
 • Funkcja Click-to-Call: VMware View z rozwiązaniem WebEx Connect 7 zapewnia komunikację Click-To-Call między użytkownikami korzystającymi z rozwiązania WebEx Connect zainstalowanego na komputerach wirtualnych VMware View. Dzięki temu użytkownicy mogą komunikować się ze sobą skuteczniej.

Infrastruktura typu cloud: nowe standardy oferowania infrastruktury informatycznej jako usługi

 • Udoskonalona platforma infrastruktury typu cloud: Zintegrowane rozwiązania firm Cisco i VMware zostały wzbogacone o najnowsze systemy VMware vSphere 5 i Cisco UCS 2.0, stanowiące solidny fundament przetwarzania rozproszonego. Udoskonalone rozwiązania oferują skuteczniejsze funkcje zarządzania chmurą, przydatne podczas wirtualizacji nawet najbardziej wymagających aplikacji i obciążeń o znaczeniu strategicznym.
 • Infrastruktura typu cloud na żądanie: Technologia VXLAN będzie obsługiwana przez rozwiązania VMware vSphere 5 i VMware vCloud® Director 1.5 oraz przełącznik wirtualny Cisco Nexus 1000V, udostępniając infrastrukturę typu cloud na żądanie, z myślą o wyższym komforcie pracy dla użytkowników końcowych. Poza technologią VXLAN rozwiązania Cisco Nexus 1000V i VMware vCloud Director 1.5 będą wyposażone w funkcje automatycznego wdrażania, upraszczające instalację i wdrożenie funkcji izolowania sieci na podstawie technologii VXLAN. Pozwala to uprościć rozwiązywanie problemów i zarządzanie aplikacjami działającymi w chmurze.
 • Bezpieczna infrastruktura typu cloud: W trosce o wyższe bezpieczeństwo infrastruktur typu cloud obsługujących wiele podmiotów, firma Cisco przedstawiła zaporę Virtual ASA dla przełącznika Nexus 1000V i poinformowała o planach integracji tej zapory z rozwiązaniem VMware vCloud Director.
 • Uproszczone zarządzanie: Rozwiązanie Cisco UCS 2.0 zapewnia zautomatyzowane udostępnianie hiperwizorów dzięki integracji funkcji Auto Deploy rozwiązania VMware vSphere 5 z systemem UCS Manager. Administratorzy mogą obecnie wdrażać wiele węzłów VMware vSphere powiązanych z jednym obrazem uruchamiania funkcji Auto Deploy w ramach jednej czynności. Dla porównania w systemach tradycyjnych należy wykonać szereg czynności ręcznie. Integracja tych narzędzi skraca czas realizacji usług informatycznych i ogranicza ryzyko błędów, wymuszając stosowanie zasad w zakresie konfiguracji serwerów i sieci na podstawie obrazów VMware vSphere.

Cytaty:

 • "Współpraca między VMware i Cisco pomogła uwolnić moc drzemiącą w sieciach. Maszyny wirtualne wykroczyły poza granice pojedynczego stosu i opanowały całe centrum przetwarzania danych i infrastrukturę typu cloud z różnych lokalizacji. Technologia VXLAN umożliwia skalowanie segmentów sieciowych do milionów maszyn wirtualnych, co znacznie ułatwi wdrażanie aplikacji w chmurze. Poza tym dzięki segmentacji tych maszyn wirtualnych i aplikacji za pośrednictwem bardzo bezpiecznych sieci wirtualnych klienci będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo wymagane od środowisk typu cloud obsługujących wiele podmiotów" - powiedział Soni Jiandani, wiceprezes działu serwerów, dostępu i technologii wirtualizacji w firmie Cisco.
 • "Nasza współpraca z firmą Cisco zaowocowała wieloma innowacjami technologicznymi, zapewniającymi strategiczne korzyści dla środowisk naszych klientów" - stwierdził Raghu Raghuram, wiceprezes i dyrektor generalny ds. infrastruktury typu cloud i zarządzania firmie VMware. "Zaprezentowane dziś nowe, udoskonalone i zintegrowane technologie ponownie pomogą naszym klientom przygotować ich centra przetwarzania danych do przetwarzania w korporacyjnej chmurze hybrydowej, a posiadane komputery do nadejścia ery post-PC".

Dostępność

 • Zintegrowane rozwiązania Cisco i VMware w zakresie infrastruktury typu cloud i wirtualizacji komputerów są dostępne już dziś w punktach sprzedaży firmy Cisco, jak również u autoryzowanych partnerów oferujących rozwiązania Cisco i VMware.
 • We wrześniu 2011 r. technologia VXLAN dostępna w przełączniku Cisco Nexus 100V zostanie udostępniona do testów beta.
 • Światowa premiera rozwiązania VMware View 5 miała miejsce we wrześniu 2011 roku podczas konferencji VMworld 2011.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl