Rozwiązania Cisco Unified Computing System zapewniają moc obliczeniową dla kluczowych programów badawczych oraz pozwalają Instytutowi na świadczenie usług IT w modelu przetwarzania w chmurze na potrzeby innych jednostek naukowych

Warszawa, 8 września 2011 roku, Firma Cisco poinformowała, że Instytut Biologii Doświadczalnej, im.M.Nenckiego, PAN wdrozyl w pelni nowoczesna platforme informatyczna oparta na technologii Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™). Wdrozone rozwiazanie umozliwia skonsolidowanie serwerów fizycznych na platformie wirtualnej oraz zabezpieczenie danych Instytutu. System stanowi zintegrowana, wysokowydajna i skalowalna platforme, której skladniki sa w sposób prosty i szybki zarzadzane centralnie. Zarówno siec jak i infrastruktura serwerowa tworza jednolita warstwe wirtualizacyjna, objeta wspólna polityka serwisowa producenta.

Wdrożona przez Instytut Nenckiego wirtualna infrastruktura centrum przetwarzania danych będzie wykorzystywana do przechowywania kluczowych danych badawczych m.in. trójwymiarowego atlasu mózgu małych ssaków, nad którym Instytut pracuje, a także obrazów różnych obiektów uzyskanych z mikroskopów elektronowych i konfokalnych. Ponadto dzięki nowej platformie wirtualizacyjnej możliwa jest pełna automatyzacja procesów IT, skrócenie czasu wdrażania usług informatycznych (IT as a service) na potrzeby Instytutu jak i innych jednostek naukowych PAN. Infrastruktura spowoduje również znaczne skrócenie czasu reakcji na awarie, lepsze wykorzystanie zasobów, szybszy dostęp do danych i materiałów, znajdujących się w archiwum elektronicznym, oraz do zewnętrznych baz danych.

Platforma wirtualizacyjna pozwala Instytutowi na oferowanie usług IT opartych na modelu przetwarzania w chmurze na potrzeby innych jednostek badawczych. Jednym z pierwszych, który wykorzystuje tę platformę jest konsorcjum Biocentrum Ochota. Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania wchodzące w skład Biocentrum Instytuty będą mogły utworzyć zintegrowaną funkcjonalnie i sprzętowo infrastrukturę umożliwiającą tworzenie, rozbudowę i scalenie baz danych.

Wdrożona infrastruktura będzie wykorzystywana również przez Repozytorium Bibliotek Cyfrowych PAN, które jest ogólnodostępną platformą dostępu do cyfrowych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, pracowników gospodarki, pracowników informacji naukowej, ale też uczniów, studentów i innych zainteresowanych. Repozytorium Cyfrowe złożone jest z elektronicznych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 bibliotek polskich instytutów naukowych, tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. W ramach projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów bibliotek instytutów. Zbiory będą udostępnione przez Internet na platformie Repozytorium.

Najważniejsze informacje:

 • Wdrożona infrastruktura IT stanowi homogenne środowisko informatyczne o dużej możliwości skalowania, zapewniając tym samym możliwość rozwoju. Instytut obecnie jest w fazie rozbudowy, dzięki nowej infrastrukturze łatwiej i szybciej będzie można wdrożyć obsługę informatyczną laboratoriów, które powstają w nowych budynkach Instytutu (Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego).
 • Infrastruktura serwerowa została zbudowana w oparciu o platformę Cisco Unified Computing System. Platforma obliczeniowa Cisco UCS pozwoliła na obsługę dużej liczby serwerów i centralne zarządzanie nimi. Rozwiązanie umożliwiło obniżenie ogólnych kosztów generowanych przez centrum przetwarzania danych poprzez ograniczenie energochłonności, uproszczenie i centralizację zarządzania oraz minimalizację niezbędnej infrastruktury i redukcję okablowania.
 • Architektura Cisco Unified Computing System stanowi połączenie sieci 10 Gigabit Ethernet, serwerów x86 oraz systemu zarządzania, zapewniającego obsługę środowiska zwirtualizowanego i umożliwiającego elastyczną i szybką alokację zasobów dyskowych i sieciowych Centrum Przetwarzania Danych. Sieć pracuje zgodnie z koncepcją Cisco Unified Fabric, co oznacza, że wdrożone zostało wspólne medium, 10 Gigabit Ethernet, dla wszystkich rodzajów transmisji (Ethernet, Fibre Channel, Fibre Channel over Ethernet). Zintegrowany system zarządzania UCS Manager umożliwia administrowanie całą platformą jako jednym środowiskiem. Umożliwia dostęp poprzez interfejs graficzny, tekstowy jak i XML API integrujące go z innymi posiadanymi przez użytkownika rozwiązaniami. System jest zaprojektowany w ten sposób, że pozwala na ograniczenie czasu niezbędnego dla wykreowania środowiska dla nowej aplikacji - nawet do pojedynczych minut.
 • Dzięki technologiom takim jak VN-Link migracja do środowiska w pełni zwirtualizowanego nie wiąże się z utratą panowania nad konfiguracją, wydajnością i bezpieczeństwem sieciowym poszczególnych systemów operacyjnych czy też maszyn wirtualnych. Technologia Cisco Extended Memory pozwala na rozbudowanie pamięci pojedynczego serwera x86 klasy Nehalem-EP/Westmere-EP (architektura 4/6 rdzeniowa) nawet do 384 GB RAM wykorzystując ekonomiczne układy pamięci 8GB.
 • Sieć LAN została oparta na przełączniku Cisco Nexus 7000, który tworzy rdzeń sieci. Cisco Nexus 7000 jest modularnym, w pełni rozproszonym i wydajnym rozwiązaniem, które rośnie wraz z potrzebami użytkowników. W charakterze przełączników dostępowych wykorzystano urządzenia Cisco Catalyst 2960.
 • Wirtualną infrastrukturę zbudowano w oparciu o oprogramowanie VMware vSphere 4.1 (1 serwer z vCenter oraz 7 serwerów z ESXi w wersji Advanced). Na etapie wdrożenia na 7 serwerach fizycznych umieszczonych zostało około 40 serwerów wirtualnych. Dzięki wdrożeniu rozwiązań VMware możliwe jest dynamiczne rozszerzanie i zwiększanie zasobów na serwerach wirtualnych oraz przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez przerywania ich pracy. Cały proces został zaprojektowany w ten sposób, aby trwać około 30 sekund i być transparentnym dla użytkownika.
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Instytucie Biologii Doświadczalnej, im M.Nenckiego, PAN została przeprowadzona w ramach projektu "Rozwój platformy informatycznej - konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk", zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerem odpowiedzialnym za projekt, a także wdrożenie nowego rozwiązania jest firma Comtegra. Comtegra posiada status Select Certified Partner w programie partnerskim firmy Cisco.

Cytaty:

 • Mirosław Sikora, kierownik działu informatyki, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

  "Sprawnie działające środowisko informatyczne ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania Instytutu, a także utrzymania jego prestiżowej pozycji jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej w Polsce. Dotychczasowa infrastruktura (rozproszenie zasobów, serwery różnych producentów) nie zapewniała możliwości jej rozbudowy. Stąd tak ważna i niezbędna była modernizacja infrastruktury informatycznej, która jest wsparciem dla efektywnego prowadzenia badań. W wyniku realizacji projektu powstała niezawodna, skonsolidowana, skalowalna platforma informatyczna, łatwa do rozbudowy i umożliwiającą jej rozwijanie w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi IT Instytutu oraz jego partnerów naukowych i przemysłowych. Szczególnie istotne jest także to, że zastosowana technologia umożliwiła wdrożenie w Instytucie sieci 10 Gigabit Ethernet".
 • Piotr Skirski, dyrektor sektora publicznego w firmie Cisco

  "Wirtualizacja zapewnia dużą elastyczność środowiska informatycznego, konieczną wobec różnorodnych aplikacji i badań przeprowadzanych w Instytucie. Ponadto wdrożone rozwiązanie zwiększa dostęp do danych, pozwala na szybsze przetwarzanie obrazów i sprawną wizualizację wyników badań oraz łatwe zarządzanie. Są to elementy niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia badań w nowoczesnym laboratorium".
 • Dariusz Skonieczny, dyrektor sprzedaży, Comtegra

  "Wybór technologii oraz wiedza i doświadczenie są kluczowymi czynnikami sukcesu przy wdrażaniu projektów informatycznych. Konsolidacja serwerów wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności usług już nie wystarczy. Należy zapewnić pełną elastyczność działów informatycznych w dostarczaniu usług użytkownikom. Wynikiem tego, zawsze jest powiększenie potencjału naukowego jednostki".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl