Przejęcie ma pomóc operatorom w uzyskaniu dostępu do nowych możliwości generowania przychodów

Warszawa, 23 sierpnia 2011 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o zamiarze przejęcia oprogramowania do świadczenia usług i powiązanych z nim pracowników brytyjskiej spółki zależnej (wcześniej Axiom Systems) należącej do firmy Comptel Corporation. Przejęcie umożliwi firmie Cisco dalszy rozwój technologii do zarządzania sieciami i usługami w ramach platform sieciowych następnej generacji, opartych na protokole IP. Dzięki temu operatorzy będą mogli szybciej i skuteczniej udostępniać klientom nowe usługi transmisji obrazu i danych, usługi zapewniające mobilność i usługi typu cloud.

„Coraz większa liczba użytkowników urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu i aplikacji, wymagających dużej przepustowości łącza, stymuluje gwałtowny rozwój sieci opartych na protokole IP. W związku z tym operatorzy inwestują w posiadane infrastruktury, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów” – stwierdził Jesper Andersen, wiceprezes i dyrektor generalny w dziale technologii zarządzania sieciami w firmie Cisco. „Przejęcie oprogramowania AXIOSS i zespołu utalentowanych pracowników pomoże nam zapewnić operatorom dostęp do większych zysków dzięki jednej architekturze do zarządzania, która zagwarantuje szybką monetyzację i optymalizację realizowanych inwestycji w sieci Cisco”.

Firma Cisco przejmie pakiet oprogramowania AXIOSS – platformę do świadczenia usług, która wzbogaci ofertę rozwiązań do zarządzania dla operatorów o automatyczne generowanie i realizację zamówień. Oprogramowanie udostępni funkcje zarządzania usługami sieciowymi w ramach pięciu priorytetowych segmentów klientów firmy Cisco. Ponadto wzbogaci rozwiązanie Cisco Prime, dzięki któremu operatorzy mogą skuteczniej zarządzać swoimi sieciami i usługami sieciowymi. Integracja funkcji zarządzania i świadczenia usług w ramach rozwiązania Cisco Prime potwierdza konsekwentnie realizowaną strategię innowacji firmy Cisco w zakresie konwergencji usług i sieci.

„Dzięki przejęciu oprogramowania AXIOSS i zespołu utalentowanych pracowników zainwestujemy w zestaw technologii i kompetencji, który będzie bezcennym dodatkiem do oferty rozwiązań do zarządzania sieciami firmy Cisco” – powiedział Jordi Ferrer, dyrektor wykonawczy działu ds. mediów i operatorów w Wielkiej Brytanii w firmie Cisco. „Firma Cisco zapewni technologię i usługi
w zakresie zarządzania sieciami, które pomogą operatorom znacznie skrócić czas i obniżyć koszty świadczenia różnorodnych usług transmisji głosu, obrazu i danych ich klientom”.

Pakiet oprogramowania AXIOSS został już zintegrowany z rozwiązaniami Cisco w zakresie usług zarządzanych. W wyniku przejęcia dział zaawansowanych usług Cisco, świadczący wsparcie techniczne dla systemów, będzie oferował usługi dostosowywania, wdrażania i integracji dla platformy Cisco Prime.

Zespół specjalistów ds. oprogramowania AXIOSS wniesie zaawansowane umiejętności w zakresie programowania i usług profesjonalnych, które zostaną wykorzystane jako wsparcie dla platformy Cisco Prime. Po zakończeniu procesu przejęcia zespół AXIOSS zostanie włączony do zespołu działu technologii zarządzania sieciami Cisco i działu zaawansowanych usług Cisco.

W ramach podpisanej umowy przejęcia firma Cisco zapłaci około 31 milionów USD w gotówce. Przejęcie regulowane jest wieloma standardowymi procedurami, a zakończenie całego procesu planowane jest na trzeci kwartał 2011 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl