Rozszerzenia oferty umacniają pozycję Cisco jako lidera w dziedzinie rozwiązań dla potrzeb centrów przetwarzania danych, oddziałów terenowych i przetwarzania w chmurze


Warszawa, 27 lipca 2011, Firma Cisco zaprezentowała nową technologię, która zwiększa efektywność i bezpieczeństwo sieci typu cloud, dzięki czemu informacje mogą być dostarczane natychmiast, z najwyższym poziomem bezpieczeństwa, do większej liczby odbiorców, urządzeń i miejsc. Opracowana przez Cisco koncepcja przetwarzania w chmurze łączy wiele sieci — prywatnych, publicznych, hybrydowych i społecznościowych — zapewniając połączenie z każdym urządzeniem mobilnym, komputerem osobistym, tabletem i telewizorem. Chmury, połączone ze sobą w oparciu o architekturę sieci bez granic, są kolejnym etapem ewolucji Internetu.

Nowe rozszerzenia oferty produktów Cisco® spełniają trzy podstawowe wymagania przetwarzania w chmurze — wirtualizację centrum przetwarzania danych, wysoką wydajność sieci i bezpieczeństwo — oraz obejmują całą infrastrukturę chmury, od użytkownika końcowego i oddziału terenowego, poprzez sieć aż do centrum przetwarzania. Rozszerzenia oferty obejmują: Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™), przełączniki Nexus® do centrum przetwarzania danych i chmury, Cisco Wide Area Application Service (WAAS) do optymalizacji wydajności aplikacji i Cisco IronPort Email Security.

NAJWAŻNIEJSZE NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE

Cisco Unified Computing System —wiodąca pozycja w erze przetwarzania w chmurze

Cisco nadal utrzymuje pozycję lidera w dziedzinie innowacji dla centrów przetwarzania danych wprowadzając nowe rozszerzenia funkcji sieciowych Cisco Unified Computing SystemFabric Interconnects, Virtual Interface Card i nowy moduł obudowy wejścia-wyjścia. Łącznie rozszerzenia te znacznie zwiększają elastyczność, skalowalność i wydajność centrów przetwarzania danych i środowisk przetwarzania w chmurze, opartych na systemie UCS. Dzięki temu firmy osiągają następujące korzyści:

 • Poprawa wydajności aplikacji i obsługi raptownego wzrostu obciążenia przez podwojenie przepustowości połączeń z obudową i czterokrotne zwiększenie przepustowości połączeń z serwerem oraz zmniejszenie o 40% całkowitego opóźnienia.
 • Zwiększenie gęstości ruchu przez podwojenie przepustowości przełączania infrastruktury centrum przetwarzania danych.
 • Większa elastyczność infrastruktury i obsługa struktur konwergentnych dzięki zunifikowanym portom. Każdy zunifikowany port do połączeń w infrastrukturze może być zdefiniowany jako port typu Ethernet, Fibre Channel lub Fibre Channel over Ethernet (FCoE).
 • Zwiększenie gęstości obciążenia maszyn wirtualnych przez podwojenie liczby interfejsów wirtualnych.

UCS Manager, który zarządza całą konfiguracją systemu i operacjami dotyczącymi zarówno serwerów UCS typu blade, jak i stelażowymi, zapewnia solidny i otwarty interfejs programowania umożliwiający integrację z innymi programami do zarządzania. Cisco wprowadza VMware vCenter do zarządzania rozwiązaniem Cisco Unified Computing System i UCS Express w ruterach ISR (Cisco Integrated Services Routers), jednolitą platformę zarządzania wirtualizacją, która umożliwia działom informatycznym zarządzanie, szybką obsługę i konfigurację całego, zwirtualizowanego środowiska informatycznego w oddziałach terenowych i centrum przetwarzania danych. Umożliwi to klientom obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie stopnia automatyzacji operacyjnej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Cisco Unified Computing System łączy wydajność obliczeniową, sieć, dostęp do pamięci masowej i zasoby wirtualizacji w jednym energooszczędnym systemie. W czasie krótszym niż dwa lata Cisco Unified Computing System został wdrożony przez ponad 5400 klientów z różnych branż i z różnymi typami obciążenia, stał się więc jednym z najpopularniejszych na świecie rozwiązań do budowy chmur prywatnych i publicznych.

Optymalizacja wydajności aplikacji pod kątem przetwarzania w chmurze i przesyłania wideo

Firma Cisco wprowadziła innowacje w serii produktów WAAS. Poprawiają one wydajność tradycyjnych i nowych aplikacji, takich jak oprogramowanie jako usługa (SaaS), wirtualne pulpity i przesyłanie wysokiej jakości wideo sieciami WAN.

Dzięki wprowadzeniu po raz pierwszy w branży eliminacji nadmiarowości danych (data redundancy elimination — DRE) Cisco WAAS efektywniej zarządza przepustowością i umożliwia wydajniejszą pracę aplikacji w oddziałach terenowych, ponieważ informacje nie zawsze muszą być dostarczane z centrum przetwarzania danych. Nowa, uwzględniająca kontekst funkcja DRE poprawia czas reakcji i przepustowość aplikacji dostosowując buforowanie do konkretnej aplikacji i oddziału terenowego. Możliwość uwzględniania kontekstu zapewnia „sprawiedliwą wydajność” wszystkim oddziałom terenowym i lepszą obsługę użytkowników końcowych.

Ponadto nowy WAAS Central Manager, który może zarządzać nawet 2000 instancji WAAS z jednego interfejsu, oraz zintegrowany Application Performance Manager (APM) zapewniają administratorom sieci lepszy wgląd w wydajność aplikacji i wykorzystanie sieci, zwiększają efektywność operacyjną
i umożliwiają szybką analizę pierwotnych przyczyn problemów z wydajnością. 

Bezpieczeństwo poczty e-mail w chmurze

Firma Cisco wprowadziła innowacyjne zabezpieczenia poczty elektronicznej. Przeciwdziałają one rosnącej liczbie ukierunkowanych ataków i zapewniają bezpieczne szyfrowanie, które poprawia ochronę użytkowników. Nowe rozwiązania Cisco Cloud Security do ochrony Internetu i poczty e-mail zmniejszają ryzyko związane ze szkodliwym oprogramowaniem, atakami typu phishing i spamem przez stosowanie spójnych reguł bezpieczeństwa.

Filrtry (Cisco IronPort Outbreak Filters) chronią przed spersonalizowanymi atakami na poszczególnych użytkowników lub małe grupy. Wykorzystując zintegrowaną technologię zabezpieczeń IronPort i ScanSafe rozwiązanie Outbreak Filters identyfikuje wiadomości narażone na ukierunkowane ataki i chroni użytkowników blokując dostęp do niebezpiecznych stron internetowych.

Zabezpieczenie poczty elektronicznej Cisco IronPort Business-class zapewnia lepszą ochronę poczty przy dostępie z dowolnego tabletu, komputera PC lub smartfonu.

 • Umożliwia pracownikom firm wykorzystywanie firmowych danych uwierzytelniających (identyfikatora użytkownika i hasła) do dostępu do swoich aplikacji w chmurze
  z jednokrotnym logowaniem.
 • Umożliwia wyeliminowanie określonych wiadomości e-mail, dzięki czemu odbiorcy już nie będą mogli ich czytać.
 • Umożliwia użytkownikom „bezpieczne przekazywanie” w celu sprawdzenia, do kogo dana wiadomość może być przesłana.

CYTATY

 • Lew Tucker, dyrektor ds. technicznych działu przetwarzania w chmurze w firmie Cisco

„Wirtualizacja, wydajność i bezpieczeństwo to trzy najważniejsze wymagania związane z tworzeniem i wykorzystywaniem chmur. Przy wzroście liczby i zróżnicowania chmur możliwość spełnienia tych wymagań z wykorzystaniem wspólnej, jednolitej platformy — czyli sieci — pozwoli firmom z różnych branż na bardziej dynamiczne i bezpieczne komunikowanie się i uzyskiwanie dostępu do informacji zarówno w ich własnych, jak i w innych chmurach, w zależności od potrzeb. Dzisiejsze technologie firmy Cisco to najnowszy krok w realizacji jej strategii pomagania klientom w efektywnym i bezpiecznym tworzeniu i użytkowaniu chmur. Potwierdzają one podstawowe założenie, że sieć powoduje powstawanie chmur”.

 • Soni Jiandani, wiceprezes działu technologii wirtualizacji dostępu do serwerów w firmie Cisco

„Gdy firma Cisco rozpoczynała prace nad projektem nowego, ewolucyjnego systemu komputerowego, słyszeliśmy od klientów, że koszty zasilania, zarządzania i administrowania serwerami nadwyrężają ich budżety pozostawiając niewiele na innowacje. Chcieliśmy zbudować idealną, programowalną platformę dla środowisk zwirtualizowanych i chmur, wyposażoną w zintegrowane funkcje sieciowe i zarządzania, wystarczająco elastyczne i skalowalne, aby mogły obsługiwać każde obciążenie. Dzisiaj UCS wykorzystuje już przeszło 5400 klientów, a szybki wzrost udziału w rynku potwierdza naszą główną rolę w przekształcaniu branży w kierunku przetwarzania sieciowego i konwergentnej infrastruktury. Nadal zamierzamy dostarczać klientom innowacyjne technologie, które ułatwią im  rozwiązywanie problemów”.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl