Trzech studentów z Polski w pierwszej dziesiątce finalistów


Warszawa, 26 lipca 2011 roku, Firma Cisco ogłosiła zwycięzców International NetRiders - międzynarodowego konkursu w dziedzinie technologii sieciowych, który odbył się 6 lipca w Europie, regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA) oraz w Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). W konkursie, przeprowadzanym w trybie online, uczestniczyło równocześnie 150 studentów Cisco® Networking Academy® w pięciu strefach czasowych. Zwycięzcy każdej z pięciu kategorii konkursowych (najlepszy wynik wśród kobiet, najlepszy wynik wśród mężczyzn, zwycięzca w Europie Zachodniej, zwycięzca w Europie Środkowej i Wschodniej, zwycięzca w regionie MEA) pojadą na sponsorowaną wycieczkę naukową do Doliny Krzemowej w Kalifornii w styczniu 2012 r. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu NetRiders została Lucia Rosculete z Rumunii.

W konkursie Cisco NetRiders wzięło również udział 4 studentów z Polski wyłonionych w rundzie krajowej konkursu NetRiders. W ogólnej klasyfikacji, obejmującej 150 uczestników z 49 państw 3 polskich  uczestników uplasowało się w pierwszej dziesiątce finalistów.  Maciej Deryng z Politechniki Wrocławskiej zajął 4-te miejsce, Rafał Klupa z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie zajął miejsce 6-ste, Gabriel Szuter reprezentujący Instytut Technologii Informatycznych we Wrocławiu  zajął miejsce 7-me.

Najważniejsze fakty i informacje dotyczące konkursu NetRiders:

 • NetRiders jest konkursem w dziedzinie technologii sieciowych, przeprowadzanym na całym świecie przez Akademię Sieciową Cisco. Obejmuje on elementy teoretyczne oparte na programach edukacyjnych CCNA® oraz symulacje z wykorzystaniem narzędzia Cisco Packet Tracer. Oprogramowanie to umożliwia studentom tworzenie i konfigurowanie wirtualnych sieci oraz rozwiązywanie problemów z tym związanych, indywidualnie lub zespołowo. Jest popularnym narzędziem do nauki w akademiach Cisco.
 • Konkurs ułatwia studentom naukę i wykorzystanie umiejętności zdobytych na szkoleniach,
  a równocześnie umacnia wśród nich poczucie, że należą do jednej wspólnoty i współpracują ze sobą podczas realizacji wielu działań z wykorzystaniem tych samych narzędzi.
 • Międzynarodowy konkurs EMEA International NetRiders odbył się 6 lipca 2011 r. Do finału przeszło trzech lub czterech najlepszych uczestników z każdego kraju. Pięciu najlepszych, wraz ze zwycięzcami innych konkursów NetRiders na całym świecie, pojedzie na tygodniową wycieczkę naukową do Kalifornii w styczniu 2012 r. Jej uczestnicy spędzą tydzień roboczy
  w centrali Cisco w San Jose, gdzie spotkają się z dyrektorami wyższego szczebla, inżynierami systemowymi i specjalistami z Cisco oraz innych firm informatycznych. Będą mogli również poznać kalifornijski styl życia podczas wycieczek do San Francisco i na uniwersytet Stanforda.
 • Wyszukiwanie największych talentów jest jednym z najważniejszych celów programu Cisco Networking Academy, ponieważ badania wciąż wskazują na brak wykwalifikowanych kadr
  w sektorze informatycznym, który może osłabić produktywność i konkurencyjność firm na całym świecie.

Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Networking Academy

 • Liczba studentów równocześnie uczących się w Networking Academy na całym świecie osiągnęła w tym roku milion.
 • Łączna liczba studentów Networking Academy do tej pory wynosi prawie 4 miliony.
 • 10 tysięcy szkół Cisco Networking Academy działa w 165 krajach.
 • Miesięcznie przeprowadza się milion ocen online.
 • Do tej pory przeprowadzono 100 milionów ocen online.
 • Cisco Networking Academy ma 235 tysięcy fanów na Facebooku (liczba ta rośnie z każdym dniem).
 • W Polsce w ramach programu Cisco Networking Academy kształciło się w tym roku ponad 20 tysięcy słuchaczy w 350 akademiach lokalnych działających głównie przy szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. Od roku 2000 w programie uczestniczyło ponad 68 tysięcy słuchaczy, z czego 16 tysięcy przygotowano do egzaminów certyfikacyjnych.

Cytaty:

 • Amy Christen, wiceprezes Cisco ds. korporacyjnych i Networking Academy

„Organizowany od czterech lat konkurs NetRiders motywuje i aktywizuje społeczność naszych studentów oraz umożliwia im wykazanie się wiedzą i umiejętnościami. Zwraca również uwagę pracodawców na talenty, które dzięki naszemu programowi rozwijają się na całym świecie.W 2011 r. możemy nazwać Cisco Networking Academy „największą szkołą świata”, do której uczęszcza łącznie ponad milion osób i która pomaga ludziom w zdobywaniu umiejętności ułatwiających karierę.Konkurs NetRiders potwierdza międzynarodowy zasięg naszego programu i wysoki poziom studentów”.

 • Bruno Rignanese, dyrektor ds. rozwoju i innowacji w regionie UE, Cisco

„W naszym regionie brakuje wykwalifikowanych kadr informatycznych, a rządy poświęcają coraz więcej uwagi wykluczeniu cyfrowemu oraz optymalizacji siły roboczej. Cisco chce pomóc
w rozwiązaniu tego problemu, umożliwiając studentom zdobycie najbardziej poszukiwanych kwalifikacji za pośrednictwem Networking Academy. Chcemy włączyć się w walkę z bezrobociem oraz wspierać rozwój gospodarczy obecnie i w przyszłości. W związku z tym Cisco Networking Academy współpracuje z pracodawcami, którzy chcą rekrutować największe talenty wyłonione w takich konkursach, jak NetRiders”.


Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl