Bezprecedensowa modernizacja przełączników Catalyst 6500 udostępnia pierwszy w branży protokół IPv6 i technologię NetFlow. Wprowadzone zmiany pozwalają na  trzykrotny wzrost wydajności, czterokrotnie wyższą skalowalność oraz potencjalną ochronę inwestycji przez następną dekadę


Warszawa, 19 lipca 2011 roku, Firma Cisco wprowadziła wiele nowatorskich rozwiązań do rodziny przełączników Catalyst® z serii 6500 - najczęściej wdrażanych przełączników sieciowych na świecie. Wprowadzone innowacje oferują użytkownikom przełączników Catalyst 6500 możliwość zmodernizowania posiadanej infrastruktury sieciowej pod kątem gwałtownie rosnącej liczby urządzeń podłączanych do sieci, wzrostu intensywności transferu wideo, modeli biznesowych opartych na cloud computing i coraz bardziej mobilnych pracowników - czyli tendencji prognozowanych w nadchodzącej dekadzie. Klienci będą mogli przeprowadzić tę modernizację bez konieczności całkowitej wymiany infrastruktury.

Przełączniki Catalyst 6500 chronione są ponad 500 patentami i stały się w praktyce platformą wyznaczającą standardy branżowe. Od premiery rynkowej w 1999 roku są sercem sieci instalowanych na kampusach i w centrach przetwarzania danych na całym świecie, jak również sieci WAN i Metro Ethernet. Wartość zainstalowanych urządzeń przekroczyła 42 miliardy USD - to prawie 700 000 systemów/110 milionów portów wdrożonych u ponad 25 000 klientów na całym świecie. Przez lata platforma wyznaczała standardy dla wiodących producentów urządzeń, firm realizujących wdrożenia na dużą skalę i innowatorów działających w branży technologii sieciowych. Przełączniki Catalyst 6500 były pionierami wspierającymi zwiększenie przepustowości portów, najpierw z Fast Ethernet do Gigabit Ethernet, a następnie do 10 Gigabit Ethernet. W listopadzie 2010 roku platforma stała się pierwszym modułowym przełącznikiem zapewniającym zgodność operacyjną z technologią 40 Gigabit Ethernet. Zmodernizowane przełączniki Catalyst 6500 kontynuują tradycję innowacyjności, oferując jeszcze więcej nowych cech, takich jak pełna obsługa protokołów IPv4 i IPv6 za pośrednictwem platformy sprzętowej przełącznika, nowe funkcje wirtualizacji sieci, kompleksowy zestaw zintegrowanych modułów usługowych L4-7, jak również nowy poziom wydajności aplikacji oraz monitorowanie informacji za pośrednictwem całkowicie zmodernizowanej technologii NetFlow.

Centralnym elementem modernizacji przełączników Cisco Catalyst z serii 6500 jest wprowadzenie niezwykle oczekiwanego rozwiązania Supervisor Engine 2T, 2-terabitowej karty, która udostępnia przepustowość rzędu 80 gigabitów na sekundę na gniazdo, nowej, bogato wyposażonej karty o przepustowości 10 gigabitów i karty 10 Gigabit Ethernet, jak również usługi następnej generacji, oferującej klientom zupełnie nowy poziom mobilności, bezpieczeństwa, analityki sieci i funkcji równoważenia obciążeń.

Nowe rozwiązanie Supervisor Engine może zwiększyć przepustowość przełącznika Catalyst 6500 trzykrotnie - z 720 Gb/s do 2 Tb/s. Liczba urządzeń lub użytkowników, którzy mogą nawiązać połączenie z siecią, wzrosła czterokrotnie. Na przykład jeden przełącznik Catalyst 6500 może obecnie obsługiwać maksymalnie 10 000 urządzeń mobilnych.

Całkowicie nowe karty sieciowe i technologia Supervisor 2 Tb/s są zgodne ze wszystkimi modelami obudów Cisco z serii E, gwarantując minimalny zakres modernizacji istniejącej infrastruktury przełączników Catalyst 6500 serii E. Wspomniana zgodność pozwala uniknąć całkowitej wymiany podzespołów, która stanowi poważne zagrożenie dla niezakłóconej pracy sieci klienta i wymaga zaangażowania dodatkowych pracowników, zasobów finansowych oraz czasu.

Dodatkowe istotne informacje i branżowe nowości

  • Oprogramowanie Cisco IOS® zostało wzbogacone o ponad 200 nowych funkcji technicznych, które zaspokajają rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, mobilności, obsługi aplikacji, komunikacji głosowej/wideo i wirtualizacji. Funkcje te obejmują: Zaawansowane usługi bezpieczeństwa, z pełnym wdrożeniem architektury Cisco TrustSec®, w tym sprzętową obsługę technologii MacSec, zapewniającą maksymalny poziom poufności i integralności danych; Etykietowanie grup bezpieczeństwa w celu przypisywania ról i zapewnienia ich trwałości w sieci, jak również listy kontrolne dostępu grup bezpieczeństwa, umożliwiające egzekwowanie ról. Unikatowe etykietowanie grup bezpieczeństwa warstwy 3. W mechanizmie Catalyst 6500 Supervisor 2T zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zgodności operacyjnej i połączeń między sieciami rozproszonymi na dużym obszarze. Skalowalne usługi wirtualizacji sieci z technologiami VRF-Lite, MPLS oraz rodzimą sprzętową obsługą VPLS i MPLS over GRE są dostępne przy pełnej prędkości interfejsu.
  • Moduły usług następnej generacji. Nowe moduły L4-7 usług w zakresie mobilności, bezpieczeństwa, analityki sieci i równoważenia obciążeń pozwalają klientom ograniczyć liczbę urządzeń L4-7 w ich sieci, upraszczając procesy zarządzania i ograniczając zużycie energii i emisję tlenków węgla.
  • Technologia ułatwiająca migrację do protokołu IPv6. Nowy mechanizm Supervisor 2T zawiera wiele technologii ułatwiających migrację z protokołu IPv4 do IPv6, bez negatywnego wpływu na ogólną wydajność systemu. Catalyst 6500 to również pierwsza platforma oferująca zabezpieczenia First Hop w ramach protokołu IPv6 (takie jak śledzenie urządzeń, funkcja Neighbor Discovery Protocol Inspection oraz ograniczenia adresów dla każdego portu w protokole IPv6), dzięki czemu klienci mogą dalej rozbudowywać posiadane sieci, przy wysokim poziomie pewności w zakresie bezpieczeństwa podczas migracji do protokołu IPv6.
  • Natywne wsparcie dla technologii niwelujących ograniczenia sieci LAN/WAN dla operatorów telekomunikacyjnych i klientów. Wspomniane technologie, czyli obsługa w zakresie wirtualnych sieci prywatnych LAN oraz technologia Bridged Domain Technology, umożliwiają szybkie i elastyczne udostępnianie usług, ze względu na to, że przepustowość usługi nie jest powiązana z interfejsem fizycznym. Wsparcie natywne może znacznie ograniczyć koszty, radykalnie poprawiając wydajność tej sprawdzonej w praktyce technologii opartej na standardach.
  • Pierwsza platforma oferująca ogólnosystemową i wieloprotokołową technologię NetFlow. Z myślą o pomocy klientom, poszukującym metod poprawy precyzji planowania wydajności i alokacji zasobów, firma Cisco dodała obsługę elastycznej i sprawdzonej technologii NetFlow, w celu zapewnienia rozszerzonego i szczegółowego monitorowania ruchu sieciowego w ramach protokołu IPv4, IPv6, transmisji w trybie multicast i usług MPLS. Dodanie tej funkcji przekłada się na czterokrotny wzrost liczby pozycji NetFlow, które można utrzymywać - do poziomu 1 miliona elementów.
  • Usprawnienia gwarantujące najwyższą jakość odtwarzania treści wideo. Mimo że transmisja w trybie „multicast” w ramach komunikacji w grupie, za pośrednictwem infrastruktury IP, staje się coraz istotniejsza dla kanałów transmisji danych rynkowych i transmisji wideo, skalowalność tras multicastowych była od zawsze dużym problemem. Z tego względu mechanizm Cisco Supervisor Engine 2T gwarantuje nawet szesnastokrotnie wyższy poziom skalowalności tras multicastowych. Poza tym znacznie usprawnia sposób, w jaki platforma Catalyst 6500 przesyła ruch w trybie multicast jedynie do tych łączy, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Zastosowane usprawnienia, znane pod nazwą IGMPv3 i MLDv2 Snooping, gwarantują, że multicasting nie będzie niepotrzebnie obciążać urządzenia hosta. Usprawnienia są szczególnie przydatne w takich zastosowaniach, jak multicasting IP wymagający dużej przepustowości, na przykład telewizja IPTV.

Dostępność

Nowe przełączniki Catalyst z serii 6500 są już dostępne. Typowa konfiguracja „2T” gwarantuje rekordowo korzystną relację ceny do wydajności, ponieważ cena jest o 20-30% niższa od ceny poprzedniej generacji rozwiązania Supervisor Engine 720. Jednocześnie nowa wersja oferuje czterokrotnie wyższą skalowalność, trzykrotnie większą wydajność i bezkonkurencyjny zestaw funkcji. Urządzenia są dostarczane wraz z natychmiastowym wsparciem w zakresie narzędzi do zarządzania siecią, takich jak Cisco Prime™ i Data Center Manager.

Cytaty

  • John McCool, wiceprezes w firmie Cisco

„Bliska współpraca z ogromną rzeszą naszych klientów umożliwia firmie Cisco skupienie wszystkich wysiłków w zakresie innowacji na realnych wymaganiach. Z tego właśnie względu platforma Catalyst przyspieszyła rozwój Internetu w sieciach kampusowych na całym świecie, a obecnie umożliwia podwyższenie przepustowości tych samych sieci do 10 Gb/s i 40 Gb/s. Jednocześnie pozwala ona wykorzystywać pełen potencjał usług sieciowych, dostępnych na kampusie i w centrum przetwarzania danych - całkowita wymiana nie jest konieczna. Związek między doświadczeniem wynikającym z liczby zainstalowanych urządzeń, innowacyjnymi produktami i korzyściami biznesowymi pozwala firmie Cisco, a także jej klientom i partnerom, na większą rozpoznawalność na tle konkurencji i wiodącą pozycję w branży”.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl