Uczestnicy Cisco FORUM wskazują na wzrost liczby wdrażanych aplikacji i przetwarzanych danych jako jeden z głównych czynników dynamicznego rozwoju centrów przetwarzania danych


Warszawa, 25 maja 2011, Firma Cisco przedstawiła wyniki niereprezentatywnej ankiety prezentujące kluczowe trendy technologiczne w przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono wśród uczestników  konferencji Cisco Forum 2011. Grupę ponad 600 przedstawicieli branży IT pytano o możliwości wynikające z rozwoju centrów przetwarzania danych oraz popularność rozwiązań z zakresu wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze.

W badaniu analizowano wzrost znaczenia centrów przetwarzania danych w firmach. Połowa ankietowanych uznała, że rozwój tej usługi w najbliższych 3 latach będzie  wynikiem wzrostu liczby wdrażanych aplikacji i przetwarzanych danych. Respondenci wskazali także na wpływ wymagań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem (blisko 40 %), potrzebą redukcji kosztów (35%) i popularnością mobilnej i zdalnej pracy (25%). Do innych czynników wskazujących na wzrost zainteresowania centrami danych zaliczono wzrost popularności wideo i wykorzystania technologii współpracy (prawie 20 %). Z punktu widzenia skutecznej implementacji i funkcjonowania centrów przetwarzania danych, największe obawy wywołują kwestie  związane z  bezpieczeństwem (1/3 ankietowanych) ponieważ pracownicy coraz częściej wymagają zdalnego dostępu do sieci i informacji firmowych. 15% respondentów wskazało na  wydajność , podczas gdy tylko  6% respondentów bierze pod uwagę kwestie związane z wymaganiami z zakresu eksploatacji (konieczność zasilania
i chłodzenia centrów przetwarzania danych). .

Wśród trendów i technologii, które będą miały największe znaczenie dla centrum przetwarzania danych w firmach w ciągu najbliższych 3 lat wskazano na wirtualizację centrów (prawie 40% badanych) i mobilny dostęp do pracowników (30%). Istotne wydają się być także wirtualizacja stanowisk pracy (22%), przetwarzanie w chmurze (ponad 13 %) oraz unified fabric (ponad 11 %). Główną przyczyną popularności wirtualizacji jest możliwość efektywnego wykorzystania zasobów oraz prostszego zarządzania. Prawie 1/3 badanych wskazała także na usprawnienia organizacyjne wynikające z wdrożenia wirtualizacji.

Jednocześnie prawie 30 % badanych przyznało, że ich firma korzysta lub planuje wdrożenie  rozwiązań zbudowanych w oparciu o chmurę. Do najważniejszych aplikacji umieszczonych w chmurze zaliczono pocztę elektroniczną (blisko 60 %), wirtualne spotkania i konferencje (40%) oraz kalendarz (prawie 35 %).

„Coraz więcej polskich firm traktuje sieć jako najbardziej strategiczne spośród aktywów IT: 3/4 uczestników Cisco Forum zwróciło uwagę, że w ciągu najbliższych trzech lat znaczenie wzrośnie znaczenie infrastruktury sieciowej w centrach przetwarzania danych w firmie. Centra przetwarzania danych rozwijają się w taki sposób, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników w zakresie dostępu do sieci, aplikacji oraz informacji w dowolnym miejscu, czasie i z dowolnego urządzenia" 
- powiedział Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce. „Specjaliści z branży IT muszą sprostać potrzebom zmieniających się i coraz bardziej wymagających pracowników oraz dopasować wymagania biznesowe do możliwości oferowanych przez technologię."

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl