Nowy ośrodek został wyposażony w technologie Cisco Data Center - rozwiązania Unified Computing, Unified Fabric i Unified Network Services umożliwiają utworzenie zwirtualizowanego środowiska, które pozwala obniżyć koszty i zwiększyć efektywność


Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku, Firma Cisco poinformowała o uruchomieniu nowego ekologicznego centrum przetwarzania danych w Allen w Teksasie, którego architektura wykorzystuje całą portfolio technologii do centrum przetwarzania danych firmy Cisco, obejmującą zasoby obliczeniowe, przełączniki i pamięć masową. Urządzenia te obsługują wewnętrzną, prywatną chmurę firmy Cisco i umożliwiają dostarczanie technologii informatycznej jako usługi. Nowe centrum przetwarzania danych prezentuje korzyści płynące z podejścia sieciowego, uzyskane dzięki większej odporności na awarie, wyższej wydajności oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów, a jednocześnie umożliwia dostarczanie usług IT, takich jak wideo, mobilność, zabezpieczenia i współpraca, między innymi pracownikom, klientom i partnerom firmy Cisco.

W 2007 r. firma Cisco stworzyła wizję dostarczania technologii IT jako usługi i opracowała długoterminowy plan jej realizacji, który obejmuje konsolidację i wirtualizację centrum przetwarzania danych oraz infrastrukturę typu cloud. Najnowsze centrum przetwarzania danych firmy Cisco łączy najlepszy ekologiczny projekt ośrodka, ekologiczne podejście do zasilania i chłodzenia oraz architekturę zoptymalizowaną pod kątem wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Jego celem jest dostarczanie wszystkich technologii jako usługi.

W nowym centrum przetwarzania danych nowej generacji zastosowano takie technologie Cisco, jak Unified Fabric, Unified Computing i Unified Network Services tworząc kompleksową strukturę centrum przetwarzania danych, która została zaprojektowana pod kątem prostej obsługi, skalowalności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ośrodek umożliwia dostarczanie dowolnej aplikacji w dowolnej lokalizacji wewnątrz centrum przetwarzania danych, w innych centrach przetwarzania danych oraz w chmurze. Poza rozwiązaniami technicznymi kluczowych partnerów, takich jak EMC, NetApp i VMware, nowe centrum przetwarzania danych zostało wyposażone w takie technologie firmy Cisco, jak Cisco Unified Computing System™, przełączniki Nexus 7000™, przełączniki Nexus 5000™, przełącznik wirtualny Nexus 1000V™, przełączniki sieci pamięci masowej MDS, oprogramowanie Data Center Network Manager i NX-OS (kompleksowy system operacyjny przeznaczony do centrum przetwarzania danych, który umożliwia obsługę wszystkich rozwiązań firmy Cisco).

Zintegrowane centra przetwarzania danych zapewniają odporność na awarie

Nowe centrum przetwarzania danych jest połączone z drugim ośrodkiem tego typu znajdującym się w Richardson w stanie Teksas i tworzy Miejskie Wirtualne Centrum Przetwarzania Danych (Metro Virtual Data Center, MVDC). Oba centra przetwarzania danych pracują w trybie aktywny-aktywny i tworzą zwirtualizowane, dynamiczne środowisko typu cloud, które umożliwia dostarczanie usług informatycznych, a równocześnie zapewniają sobie nawzajem usługi tworzenia kopii zapasowych. Takie rozwiązanie umożliwia obu centrom przetwarzania danych obsługę w czasie rzeczywistym aplikacji o znaczeniu krytycznym, takich jak WebEx, jednocześnie w dwóch ośrodkach, zapewniając równocześnie najwyższy poziom odporności na awarie.

Kurs na chmurę

Firma Cisco planuje konsolidację posiadanych centrów przetwarzania danych do trzech par ośrodków produkcyjnych MVDC na całym świecie, które będą stanowić podstawę prywatnej chmury firmy Cisco - Cisco IT Elastic Infrastructure Services. Dzięki odpornej na awarie prywatnej chmurze firma Cisco będzie dostarczać pracownikom, klientom, partnerom i innym podmiotom takie usługi informatyczne, jak wideo, mobilność, bezpieczeństwo i współpraca, a jednocześnie obniży koszty związane ze sprzętem, nieruchomościami, zasilaniem/chłodzeniem i działaniem przedsiębiorstwa.

Dzięki chmurze obliczeniowej centra przetwarzania danych są bardziej ekologiczne

Energooszczędne budynki oraz bardziej inteligentne rozwiązania do zasilania i chłodzenia sprawiają, że centra przetwarzania stają się bardziej ekologiczne. Przyczynia się do tego także odpowiednie zastosowanie technologii informatycznych.. Na przykład rozwiązanie Unified Fabric umożliwia konsolidację ruchu danych z systemem pamięci masowej ograniczając liczbę wymaganych przełączników, kart sieciowych i przewodów, a w konsekwencji zmniejszając zużycie energii. Dzięki wykorzystaniu tej technologii firma Cisco zaoszczędziła ponad 1 milion dolarów obniżając koszty okablowania. Mniejsza liczba przewodów umożliwia także lepszą cyrkulację powietrza, co obniża temperaturę sprzętu i umożliwia bardziej wydajną pracę urządzeń. Analitycy z firmy Pike Research zajmujący się ekologicznymi aspektami technologii przewidują, że przetwarzanie w chmurze umożliwi obniżenie zużycia energii przez centra przetwarzania danych na całym świecie o 38% do roku 2020 w porównaniu z rokiem 2010 oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 28%.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

 • Budynek został zaprojektowany tak, aby wytrzymać wiatr o prędkości 282 km/h
 • Zamiast setek nieekologicznych akumulatorów, które są często wykorzystywane w starszych centrach przetwarzania danych, w pomieszczeniu zasilania awaryjnego o mocy w 5-megawatowym centrum przetwarzania danych (z możliwością rozbudowy do 10 megawatów) wykorzystuje energię mechaniczną zmagazynowaną w kołach zamachowych. W przypadku utraty zasilania ich energia wystarczy do utrzymania ruchu i uruchomienia generatorów prądotwórczych z silnikiem Diesla.
 • Centrum przetwarzania danych jest chłodzone przez sprawny ekonomizer, który ogranicza potrzebę stosowania klimatyzacji dzięki wykorzystaniu świeżego powietrza
  z otoczenia, kiedy temperatura na zewnątrz jest wystarczająco niska. Firma Cisco obliczyła, że ośrodek może wykorzystywać filtrowane, niechłodzone powietrze zewnętrzne przez 65% czasu pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwo przewiduje obniżenie kosztów chłodzenia o 600 000 USD rocznie, a jednocześnie będzie mogło łatwiej osiągnąć korporacyjne cele w zakresie ochrony środowiska.
 • Specjalny basen gromadzi wodę deszczową, która posłuży do nawadniania miejscowych roślin odpornych na suszę.
 • Ogniwa słoneczne na dachu generują 100 kW mocy do wykorzystania w przestrzeni biurowej budynku.
 • Firma Cisco zgłosiła nowe centrum przetwarzania danych do certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na poziomie Gold. Opracowany przez amerykańską organizację U.S. Green Board Council system certyfikacji LEED zawiera zasady budowania ekologicznych budynków, ich jego konstrukcji, funkcjonowania i utrzymania.
 • Centrum przetwarzania danych firmy Cisco osiągnie wskaźnik PUE (Power Usage Effectiveness) na poziomie 1.35. Wskaźnik PUE został opracowany przez konsorcjum Green Grid, w celu zapewnienia dokładnego pomiaru sprawności energetycznej centrum przetwarzania danych.
 • W czerwcu 2008 r. firma Cisco zobowiązała się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 25% do roku 2012. W realizacji tego celu mają pomóc opracowane przez firmę rozwiązania techniczne.

CYTATY

 • „Wykorzystując własną technologię, wirtualizację i chmurę obliczeniową firma Cisco zbudowała wysoko wydajne i energooszczędne centrum przetwarzania danych" - powiedział John Manville, wiceprezes działu IT w firmie Cisco. „Uważam, że w przyszłości branża IT będzie zestawiać zużycie energii z wydajnością centrum przetwarzania danych. Pomoże to określić korzyści biznesowe na tle zużytych zasobów. W tym zakresie wyróżnia się technologia wirtualizacji i infrastruktura typu cloud. Przetwarzanie w chmurze przyciąga uwagę dzięki wysokiej efektywności i niższym kosztom, lecz może także mieć niezwykle pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia energii".
 • „Nowe centrum przetwarzania danych jest dowodem wiodącej pozycji firmy Cisco w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań, a elastyczna architektura tego ośrodka umożliwia udostępnianie dowolnej aplikacji w dowolnym miejscu i na dowolną skalę, w bezpieczny i otwarty sposób" - powiedział John McCool, wiceprezes działu centrów przetwarzania danych, przełączników i usług w firmie Cisco. „W całej ofercie centrów przetwarzania danych nowej generacji firma Cisco przyjmuje podejście ewolucyjne i oparte na standardach. Umożliwia ono zapewnienie nowatorskich produktów, które są potrzebne w zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych i prywatnych środowiskach cloud, a jednocześnie wykorzystuje wcześniejsze inwestycje klientów. Oparta na infrastrukturze sieciowej architektura firmy Cisco umożliwia prostą eksploatację i obniża całkowity koszt posiadania".
 • „Jako zasoby biznesowe o znaczeniu krytycznym, nowoczesne centra przetwarzania danych podlegają szybkim zmianom technologicznym i architekturalnym, które umożliwiają osiągnięcie dynamicznie zmieniających się celów przedsiębiorstwa" - powiedziała Soni Jiandani, wiceprezes działu dostępu do serwerów i technologii wirtualizacji w firmie Cisco. „Nowatorskie technologie firmy Cisco, takie jak Cisco Unified Computing System i rodzina produktów Nexus, pomagają przekształcać centra przetwarzania danych w prężne i efektywne środowiska sieciowe, które umożliwiają dostarczenie informacji z dowolnego urządzenia do dowolnych treści, w dowolnym miejscu i czasie".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: New Email jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl