Nowe rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, technologii wideo i zarządzania wzbogacają ofertę produktów do obsługi architektury Borderless Networks (sieci bez granic)


Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku, Firma Cisco wprowadziła na rynek nowe rozszerzenia z zakresu zabezpieczeń, zarządzania oraz rozwiązań wideo, wzbogacając ofertę produktów do obsługi architektury Borderless Networks. Rozwiązania te pomogą działom informatyki efektywniej zarządzać urządzeniami mobilnymi, zmieniając przyzwyczajenia pracowników i zwiększając wpływ technologii wideo na sieć.

W raporcie Cisco Connected Technology World Report (2010) stwierdzono, że radykalnie rośnie zapotrzebowanie na możliwość pracy z dowolnego miejsca, z poziomu dowolnie wybranych przez użytkownika urządzeń, jak również na wykorzystywanie technologii wideo do wspomagania komunikacji. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie udostępniono technologię sieciową i usługi realizowane przez firmę Cisco i jej  partnerów, które pozwolą pracownikom działów IT centralnie zarządzać zabezpieczeniami i kontrolą dostępu z poziomu dowolnych urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz wbudowanymi rozwiązaniami do przesyłania wideo i głosu, a także zautomatyzować te działania, zgodnie z praktykami biznesowymi w tym zakresie.

Najważniejsze informacje

Cisco Borderless Networks to kompleksowa architektura zapewniająca optymalizację routingu, przełączania, rozwiązań mobilnych, zabezpieczeń i sieci rozległych. Firma Cisco poinformowała właśnie o wzbogaceniu oferty rozwiązań do obsługi tej architektury o kilka kluczowych produktów i usług. Znalazły się wśród nich następujące rozwiązania:

Cisco Identity Services Engine to moduł do scentralizowanej obsługi reguł na potrzeby rozwiązania Cisco TrustSec®, który pozwala firmom efektywnie definiować reguły bezpieczeństwa oraz zarządzać nimi.

Cisco ISE:

 • rozwiązuje problem „dostępu z poziomu dowolnego urządzenia" poprzez egzekwowanie strategii bezpiecznego dostępu z uwzględnieniem kontekstu;
 • odróżnia urządzenia należące do przedsiębiorstwa od osobistych urządzeń użytkowników;
 • automatyzuje zapewnianie bezpieczeństwa w obrębie przedsiębiorstwa za pomocą egzekwowanych przez sieć reguł dostępu oraz szyfrowania;
 • upraszcza pracę działu informatyki, umożliwiając definiowanie reguł w sposób podobny do definiowania zasad biznesowych - dla różnych użytkowników, urządzeń, aplikacji i lokalizacji;
 • jest zintegrowany z pakietem rozwiązań Cisco Prime™ for Enterprise, umożliwiając zarządzanie łącznością z punktami końcowymi.

Firma Cisco dodała również wsparcie ISE dla TrustSec (TrustSec Planning and Design Service). Usługa ta pozwala na dokonanie przeglądu reguł, ich analizę oraz udostępnienie wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania. Pomoże to przedsiębiorstwom wdrożyć rozwiązanie TrustSec stanowiące element architektury Borderless Networks.

Cisco Prime™ for Enterprise pozwala działom informatyki efektywniej zarządzać ich sieciami i usługami sieciowymi. Pakiet jest oparty na architekturze zorientowanej na usługi oraz na zestawie typowych atrybutów operacyjnych.  Zapewnia użytkownikom intuicyjny, oparty na przepływach pracy wgląd w architektury, technologie i sieci Cisco, upraszczając zarządzanie siecią, zwiększając wydajność operacyjną, przyspieszając rozwiązywanie problemów i zwiększając przewidywalność usług sieci.

Najważniejsze informacje o pakiecie:

 • Moduł do konwergentnego zarządzania użytkownikami i dostępem do sieci przewodowych i bezprzewodowych zapewnia wgląd w punkty końcowe i reguły, gwarantując szybsze rozwiązywanie problemów i większą wydajność operacyjną.
 • Moduł do inteligentnego diagnozowania mediów pozwala monitorować sesje systemu Cisco TelePresence®  i ścieżki mediów, rozwiązywać związane z nimi problemy i przygotowywać raporty na ten temat za pomocą wbudowanych inteligentnych funkcji sieciowych.
 • Moduł oferujący rozbudowane możliwości analityczne i optymalizacyjne umożliwia zaawansowane monitorowanie oraz przyspiesza rozwiązywanie problemów związanych
  z aplikacjami sieciowymi i  wydajnością sieci.
 • Zintegrowane przepływy pracy umożliwiają zarządzanie na różnych poziomach, od warstwy aplikacji aż po poziom infrastruktury fizycznej, upraszczając udostępnianie usług, takich jak Cisco EnergyWise, Cisco TrustSec i optymalizacja sieci medialnych oraz zarządzanie nimi, a także zmniejszając liczbę błędów oraz przyspieszając wdrażanie.

Rozwiązanie Cisco Medianet and Video Conferencing - optymalizuje przesyłanie treści wideo poprzez wbudowanie w sieć i punkty końcowe inteligentnych funkcji do zarządzania przesyłaniem obrazu wideo i głosu, pozwalając przedsiębiorstwom ograniczyć koszty, zaoszczędzić czas i podejmować lepsze decyzje związane z planowaniem aplikacji wideo oraz sieciowych.

Najważniejsze informacje:

 • Cisco Media Services Interface and AutoConfiguration, dzięki wbudowanym w sieć inteligentnym funkcjom umożliwia sieciom i punktom końcowym wymianę informacji oraz automatyczną optymalizację konfiguracji i wydajności;
 • Cisco Media Monitoring w rozwiązaniach Cisco Integrated Services Routers Generation 2, Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers oraz Cisco Catalyst® Switches, zapewnia zwiększone możliwości i funkcjonalności wideo, rozwiązywanie problemów, ocenę przed-wdrożeniową oraz pozwala na podejmowanie lepszych decyzji związanych z funkcjonowaniem sieci.
 • Cisco ISR G@ Integrated video conferencing rozwiązanie optymalizuje jakość komunikacji ad-hoc między oddziałami przedsiębiorstw, redukując ruch w rozległych sieciach komputerowych generowany przez aplikacje wideo w oddziałach lokalnych;
 • Usługa Medianet Readiness Assessment zapewnia udane wdrożenie sieci medialnej poprzez ocenę infrastruktury sieciowej klienta i jej gotowości do obsługi multimediów.

Seria ponownie zweryfikowanych instrukcji projektowania oraz planów SBA pozwala partnerom i klientom wykorzystać najlepsze procedury i testy systemowe Cisco podczas projektowania, wdrażania i optymalizacji rozwiązań z zakresu sieci bez granic oraz zarządzania tymi rozwiązaniami.

Ponadto, Cisco oferuje innowacyjne usługi inteligentne Collaborative Professional Services. CPS wykorzystuje wiedzę partnerów Cisco, aby zapewnić swoim klientom  profesjonalne usługi architektury sieci bez granic (Borderless Network).

Cytaty

 • Marie Hattar, wiceprezes działu Borderless Networks w firmie Cisco
  „Zapotrzebowanie na dostęp do sieci w dowolnym czasie, dowolnym miejscu i z poziomu dowolnych urządzeń to obecnie standard w każdym miejscu pracy - stawia to jednak przed działami informatyki nowe, złożone zadania. Dzięki zastosowaniu podejścia Cisco do architektur sieciowych przestawione dzisiaj rozszerzenia wzbogacają możliwości rozwiązań Cisco w zakresie przełączania, routingu, zabezpieczeń, łączności bezprzewodowej, zarządzania siecią i usług, co pozwoli działom informatyki wywiązać się ze stawianych przed nimi zadań z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Dzięki przedstawionym właśnie innowacjom informatycy mają teraz do dyspozycji narzędzia, które pozwolą im rozwiązywać problemy sieciowe związane z rozpowszechnianiem w ich przedsiębiorstwach zróżnicowanych urządzeń, a także obsłużyć wzrost ruchu wideo".
 • Timothy Abbott, starszy inżynier ds. sieci w firmie San Antonio Water System
  „Integracja modułu Cisco Identity Services Engine z rozwiązaniem do obsługi sieci bezprzewodowej okazała się w naszej firmie prawdziwym hitem. W wyniku ogromnego wzrostu popularności osobistych bezprzewodowych urządzeń mobilnych potrzebowaliśmy rozwiązania, które umożliwiłoby nam ograniczanie dostępu do sieci według określonych reguł. Moduł Cisco ISE pozwala nam wprowadzić kompleksowe zasady dostępu dotyczące różnych typów urządzeń bezprzewodowych i przewodowych. Rozwiązanie to dało się łatwo wdrożyć, zapewnia dużą szybkość reakcji oraz ma przejrzysty, czytelny interfejs użytkownika".
 • Simon Cobb, dyrektor ds. operacyjnych w firmie North Carolina Center for Automotive Research
  „Celem naszej firmy jest zdobycie pozycji krajowego centrum ds. rozwoju wizjonerskich rozwiązań motoryzacyjnych. Aby ten cel osiągnąć, nasi klienci i pracownicy muszą mieć dostęp do aktualnych danych z różnych lokalizacji z poziomu różnego typu urządzeń. Urzeczywistnienie tej wizji stało się możliwe głównie dzięki architekturze Cisco Borderless Network, która obejmuje zaawansowane rozwiązania bezprzewodowe i zabezpieczenia, rozwiązania do komunikacji zdalnej oraz dynamiczne usługi przesyłania głosu i obrazu wideo.
 • Dennis Crowe, dyrektor ds. inżynierii sieci w firmie Apollo Group Inc.
  „Studenci, którzy zamieszkują w naszych miasteczkach akademickich, oczekują dostępu do zaawansowanego środowiska nauczania. Naszym zadaniem jest zapewniać im niezawodne, zawsze dostępne usługi sieciowe o każdej porze i z poziomu dowolnego urządzenia. Wywiązanie się z tego zadania stało się możliwe dzięki wdrożeniu architektury Cisco Borderless Network opartej na kompleksowych rozwiązaniach Cisco z zakresu routingu, przełączania, zabezpieczeń
   i komunikacji bezprzewodowej".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: New Email jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl