Nowe specjalizacje i szkolenia z zakresu architektury sieci bez granic (Borderless Networks), rozwiązań do współpracy (Collaboration) oraz centrów przetwarzania danych (Data Center) pomogą partnerom przejść na bardziej zaawansowany model biznesowy


Warszawa, 14 kwietnia 2011 roku, Firma Cisco poinformowała o rozszerzeniu  swojego programu dla partnerów handlowych o nowe specjalizacje z zakresu architektury sieci bez granic (Borderless Networks), rozwiązań do współpracy (Collaboration) i centrów przetwarzania danych (Data Center). Dzięki większej koncentracji na architekturze sieciowej partnerzy handlowi będą mogli lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów, osiągnąć większą rentowność oraz wyróżnić się spośród konkurencji. Aby przyspieszyć zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie architektur sieciowych, Cisco zamierza także zmodyfikować swój program dla partnerów ds. nauczania w sposób umożliwiający oferowanie przez ogólnoświatową sieć ponad 450 partnerów Cisco ds. nauczania zaawansowanych szkoleń z zakresu tego typu architektur, przeznaczonych dla partnerów handlowych i klientów firmy Cisco.

Najważniejsze informacje

Nowe specjalizacje z zakresu architektur sieciowych

 • Cisco zamierza uzupełnić swój program dla partnerów handlowych o trzy zaawansowane specjalizacje z zakresu architektur sieciowych: zaawansowaną specjalizację z zakresu architektury sieci bez granic (Advanced Borderless Network Architecture Specialization), zaawansowaną specjalizację z zakresu architektury współpracy (Advanced Collaboration Architecture Specialization) oraz zaawansowaną specjalizację z zakresu architektury centrów przetwarzania danych (Advanced Data Center Architecture Specialization).
 • Począwszy od sierpnia 2012 r., partnerzy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu partnera Cisco o statusie Gold będą musieli najpierw zdobyć wszystkie trzy wyżej wymienione specjalizacje z zakresu architektur sieciowych. Partnerzy zainteresowani zdobyciem certyfikatu partnera Cisco o statusie Silver będą musieli posiadać co najmniej jedną taką specjalizację, a partnerzy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu partnera o statusie Premier muszą zdobyć jedną ze specjalizacji z zakresu architektur sieciowych albo specjalizację Cisco Express Foundation.
 • Aby zapewnić płynny przebieg procesu recertyfikacji, firma Cisco wprowadza dla swoich obecnych certyfikowanych partnerów okres przejściowy obejmujący od 16 do 28 miesięcy. Specjalizacje z zakresu architektur sieciowych staną się dla partnerów wymogiem warunkującym uzyskanie certyfikatu po upływie roku rozpoczynającego się w sierpniu 2012 r. a kończącego w lipcu 2013 r.
 • Firma Cisco obniżyła także koszty procedury certyfikacyjnej oraz skróciła szkolenia niezbędne do uzyskania nowych certyfikatów. Koszty uzyskania nowego certyfikatu partnera Cisco o statusie Gold zostały obniżone o około 50 tys. USD, a całkowitą liczbę godzin szkolenia zmniejszono aż o 25%.
 • Każdemu z 500 partnerów, którzy jako pierwsi ukończą procedurę recertyfikacji, firma Cisco oferuje także aż 5 000 USD upustu od ceny szkoleń (tzw. Cisco Learning Credits).

Rozszerzenie programu nauczania dla partnerów

 • Firma Cisco informuje o zmodyfikowaniu swojego program nauczania dla partnerów, który będzie składał się z dwóch ścieżek - ścieżki dla stowarzyszonych partnerów ds. nauczania (Learning Partner Associate track) oraz ścieżki dla wyspecjalizowanych partnerów ds. nauczania (Learning Partner Specialized track). Ścieżki te, a także koncentracja na zagadnieniach architektury sieci, pomogą partnerom handlowym szczegółowo zapoznać się ze środowiskami różnych architektur oraz przyspieszyć popularyzację wśród klientów podejścia Cisco do architektur sieciowych.
 • W ramach ścieżki Learning Partner Associate partnerzy Cisco ds. nauczania będą się koncentrować na szkoleniach z technologii podstawowych i przygotowywaniu użytkowników do zdobywania certyfikatów specjalistycznych.
 • W ramach nowej ścieżki Learning Partner Specialized partnerzy Cisco ds. nauczania będą rozwijać posiadane umiejętności, aby móc prowadzić wyspecjalizowane szkolenia z określonych dziedzin wiedzy specjalistycznej odpowiadających specjalizacjom Cisco z zakresu architektury.
 • Autoryzowani partnerzy Cisco ds. nauczania są głównym katalizatorem wzrostu liczby i rozwoju zawodowego ponad 1 miliona działających na całym świecie certyfikowanych inżynierów Cisco.
 • Program dla partnerów Cisco ds. nauczania systematycznie się rozwija, a sieć partnerów strategicznych liczy obecnie ponad 450 firm zlokalizowanych w ponad 130 krajach całego świata.
 • Autoryzowani partnerzy Cisco ds. nauczania prowadzą na całym świecie najlepsze w swojej klasie, autoryzowane szkolenia i kursy specjalizacyjne dla ponad 300 tys. klientów i partnerów handlowych Cisco rocznie.

Cytaty na omawiany temat

 • Edison Peres, wiceprezes ds. światowej sieci partnerów w firmie Cisco
  „Znaczenie sieci coraz bardziej rośnie, w wyniku czego firma Cisco i jej partnerzy muszą się wspólnie rozwijać, aby być w stanie w pełni wykorzystywać możliwości rynkowe w zakresie rozwiązań sieciowych, technologii wideo, systemów do współpracy oraz centrów przetwarzania danych. Nowe specjalizacje Cisco z zakresu architektur sieciowych bazują na wyróżniających się umiejętnościach naszych partnerów w tej dziedzinie, umożliwiając im rozwój prowadzonej działalności biznesowej, zwiększenie rentowności oraz lepsze zaspokajanie potrzeb ich klientów".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: New Emailjdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl