Nowatorskie rozwiązania ujednolicają całą infrastrukturę centrum przetwarzania danych - od serwerów po pamięć masową.Infrastruktura obejmuje całe centrum przetwarzania danych oraz chmurę


Warszawa, 7 kwietnia 2011 roku, Firma Cisco Systems zaprezentowała nowatorskie technologie w zakresie rozwiązań przeznaczonych dla centrum przetwarzania danych, w tym rodzinę produktów Cisco Nexus® 7000 i Nexus 5000, nową platformę Cisco Nexus 3000, przełączniki pamięci masowej Cisco ® MDS, system Cisco Unified Computing System™, rozwiązanie Cisco Data Center Network Manager oraz Cisco NX-OS - kompleksowy system operacyjny do centrów przetwarzania danych.

Dzięki prezentowanym innowacjom firma Cisco kontynuuje ścisłą integrację usług w zakresie swoich rozwiązań Unified Fabric, Unified Computing oraz Unified Network Services, tworząc kompleksową infrastrukturę centrum przetwarzania danych, opracowaną z myślą o prostej budowie, skalowalności i wysokim poziomie bezpieczeństwa. Infrastruktura ta udostępnia dowolne aplikacje w dowolnej lokalizacji - w ramach centrum przetwarzania danych, między centrami oraz w  chmurze.

Infrastruktura centrum przetwarzania danych Cisco umożliwia zarządzanie siecią konwergentną oraz oferuje model wdrożeniowy "wire once" ("jednokrotne" podłączanie zasobów fizycznych do sieci) obejmujący szeroki zakres zasobów - od serwerów po macierze pamięci masowej, zarówno w środowiskach fizycznych, jak i zwirtualizowanych. Nowe rozwiązania rozszerzają najbogatszą i najbardziej nowatorską w branży ofertę systemów przeznaczonych do centrów przetwarzania danych, opartych na standardach. Pozwalają one połączyć wiele centrów przetwarzania danych i usług typu cloud za pośrednictwem wspólnej, inteligentnej infrastruktury, oferującej elastyczność architektoniczną, ochronę inwestycji oraz prostą obsługę.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Ujednolicona infrastruktura: Zalety kompleksowej konwergencji sieci

 • Elastyczne rozwiązanie - Cisco Nexus 5548UP i Nexus 5596UP. Przy użyciu funkcji Unified Port (UP), dostępnej na wszystkich portach 48- i 96-portowych przełączników do centrów przetwarzania danych, kierownicy działów informatycznych mogą zdefiniować dowolny port jako kanał 1 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel (2/4/8 Gigabitów) lub Fibre Channel over Ethernet. Funkcja znacznie upraszcza proces konfigurowania i oferuje maksymalną wszechstronność, dostosowaną do potrzeb centrum przetwarzania danych. Prezentowane przełączniki obsługują przełączanie w warstwie 2/3
  i standard IEEE 802.1Qbh oraz są przygotowane do wdrożenia FabricPath.
 • Minimalne opóźnienia dzięki przełącznikom Cisco Nexus 3000. Nowe przełączniki Cisco Nexus z serii 3000 zapewniają wiodący w branży, minimalny poziom opóźnień (poniżej 1 us. między portami). Cisco Nexus 3000 to przełączniki 10 Gigabit Ethernet o dużej gęstości upakowania, przeznaczone do specjalistycznych zastosowań, takich jak aplikacje do obsługi transakcji handlowych o wysokiej częstotliwości, w przypadku których minimalne opóźnienia są najważniejszym wymogiem. Przełącznik o wysokości 1U stelaża obsługuje wydajne przełączanie w warstwie 2/3, jak również szeroki zakres protokołów routingu w ramach systemu operacyjnego Cisco NX-OS.
 • Technologia Fabric Extender gwarantuje skalowalność i proste zarządzanie centrum przetwarzania danych. Innowacyjne rozwiązania - technologia Cisco Fabric Extender (FEX) - pozwala klientom tworzyć infrastruktury modułowe, zbudowane z różnorodnych komponentów Cisco: od przełączników Cisco Nexus, poprzez serwery systemu Cisco Unified Computing System, aż do adapterów i maszyn wirtualnych. Elastyczna konstrukcja, ograniczona liczba kabli i uproszczone zarządzanie pozwoliło obniżyć koszty zakupu i obsługi urządzeń o nawet 50%. Taki poziom oszczędności udało się osiągnąć u ponad 5000 klientów, którzy wdrożyli architekturę Cisco FEX. Aktualna oferta akcesoriów infrastrukturalnych Cisco została wzbogacona o trzy nowe produkty, z których wszystkie opierają się na nowym standardzie IEEE 802.1Qbh. Są to technologie Adapter FEX, VM-FEX oraz wsparcie technologii FEX dla przełącznika Nexus 7000.
 • Adapter FEX zapewnia inteligentną segmentację pasma w celu lepszego wykorzystania istniejących zasobów karty interfejsu sieciowego, widocznych dla aplikacji. Adapter FEX oferuje niezwykle bezpieczne i skalowalne narzędzia do monitorowania i zarządzania operacjami We/Wy serwera, poprzez wykorzystanie jednej konsoli zarządzania, udostępnianej przez "nadrzędny" przełącznik Nexus warstwy dostępowej.
 • VM-FEX rozszerza infrastrukturę przełączników aż do hiperwizora serwera. Sprzętowe przełączanie ruchu w maszynach wirtualnych pozwala na konsolidowanie wirtualnych i fizycznych warstw dostępowych oraz uzyskanie wyższej wydajności. Dzięki technologii VM-FEX "nadrzędny" przełącznik Nexus warstwy dostępowej zapewnia jedną konsolę zarządzania infrastrukturą, obejmującą swoim zakresem nawet maszyny wirtualne.
 • Wsparcie technologii FEX dla przełącznika Nexus 7000 za pośrednictwem rozwiązania Nexus 2232PP 10GE Fabric Extender zapewnia rozwiązanie 10Gb Ethernet o największej w branży gęstości upakowania, przeznaczone do najbardziej zaawansowanych projektów wdrożeniowych. Technologia oferuje jedną konsolę zarządzania maksymalnie 1500 portami w jednej obudowie.
 • Infrastruktura Fibre Channel over Ethernet typu Director, umożliwiająca łączenie przełączników FC z wykorzystaniem technologii FCoE (Multi-Hop). Ujednolicona infrastruktura Cisco integruje centrum przetwarzania danych i sieci pamięci masowej, oferując jedną, skalowalną sieć charakteryzującą się wysoką wydajnością i dostępnością. Firma Cisco prezentuje kompleksowe rozwiązanie gwarantujące konwergencję centrum przetwarzania danych, od serwerów po pamięć masową. Rozwiązanie to jest dostępne dzięki nowej infrastrukturze Fibre Channel over Ethernet (FCoE) typu Director zapewniającej wielostopniowe przełączanie i oferowanej w ramach platformy przełączników Nexus 7000 do centrów przetwarzania danych oraz platformy przełączników pamięci masowej MDS 9500. Jest to  rozszerzenie istniejącej funkcjonalności FCoE, dostępnej w ramach platformy przełączników Nexus 5000. Największy w branży wybór przełączników FCoE opartych na standardach sprawia, że firma Cisco zapewnia obsługę ujednoliconej infrastruktury zarówno w warstwie dostępowej, jak i sieci rdzeniowej, obsługując cały ruch w ramach pamięci masowej (Fibre Channel, FCoE, iSCSI i NAS) za pośrednictwem uproszczonej infrastruktury opartej na bezstratnym protokole 10-Gigabit Ethernet.
 • Kompleksowe zarządzanie przy użyciu narzędzia Cisco Data Center Network Manager. Nowe narzędzie Cisco Center Network Manager (DCNM) umożliwia sieciom SAN, LAN i grupom serwerów konsekwentne zarządzanie kompleksowymi sieciami konwergentnymi centrów przetwarzania danych, zawierającymi maksymalnie 150 000 portów. Prezentowane narzędzie oferuje ścisłą integrację z systemem VMware vCenter, zapewniając łatwe udostępnianie usług, wysoką wydajność i rozwiązywanie problemów.
 • Skalowanie Internetu i udostępnianie usług typu cloud przy użyciu protokołu LISP
  i mechanizmu MPLS w przełącznikach Nexus 7000.
  Protokół Location/ID Separation Protocol (LISP) to przełomowa architektura routingu IP i adresowania, opracowana przez Cisco. Kierownicy ds. informatycznych mogą wykorzystywać protokół LISP do konfigurowania wydajnych sieci zapewniających mobilność procesów roboczych, świadczenie usług typu cloud, migrację do protokołu IPv6 oraz skalowalną obsługę wielu podmiotów (multi-tenancy).

Nowe produkty Cisco w ofercie rozwiązań do centrów przetwarzania danych

 • Oferta rozwiązań Cisco do centrów przetwarzania danych została rozszerzona o wiele nowych produktów, które zapewniają ochronę inwestycji w istniejącą infrastrukturę. Nowe rozwiązania do przełączników Cisco CatalystR z serii 6500 obejmują nowy moduł Application Control Engine ACE30, umożliwiający dynamiczne skalowanie obciążeń przy użyciu narzędzia Cisco Overlay Transport Virtualization, zapewniającego 54% wzrost wydajności wdrażania aplikacji; nowy moduł ES 40, zapewniający przepustowość na poziomie 40 gigabitów i przeznaczony do bardzo wydajnych modułów sieciowych w centrach przetwarzania danych; oraz nowy moduł usług ASA, zapewniający wbudowaną zaporę i usługi bezpieczeństwa.
 • Nowa usługa infrastruktury MDS 9000 Storage Media Encryption zapewnia bardzo bezpieczne szyfrowanie nośników (dysków i taśm), gwarantując zgodność z przepisami bezpieczeństwa. Usługa ta nie wymaga ponownej konfiguracji sieci SAN.
 • Przełącznik Nexus 1010 udostępnia platformę urządzeń opartą na systemie NX-OS do hostingu usług wirtualnych. Obecnie platforma obsługuje dwie dodatkowe usługi: usługę Cisco Virtual Security Gateway, zapewniającą segmentację na poziomie maszyny wirtualnej w zwirtualizowanym centrum przetwarzania danych, obsługującym wiele podmiotów, oraz usługę Cisco Data Center Network Management Center.

Oferta systemów Cisco do ujednoliconego przetwarzania danych zawiera już 9 modeli obudów

 • System Cisco do ujednoliconego przetwarzania danych integruje systemy przetwarzania danych, sieci, dostęp do pamięci masowej i zasoby do wirtualizacji, tworząc jeden, zintegrowany system, który pozwala ograniczyć koszty ogólne i poprawić wydajność wirtualizowanych i niewirtualizowanych środowisk centrum przetwarzania danych. Ponad 4000 użytkowników systemu UCS Cisco to dowód na to, że pionierska wizja Cisco dotycząca przetwarzania danych na podstawie infrastruktury zyskuje uznanie w branży. Trend ten omówiony został w najnowszym raporcie firmy Gartner pod tytułem "Fabric Computing Poised as a Preferred Infrastructure for Virtualization and Cloud Computing (Przetwarzanie danych w oparciu o infrastrukturę jako preferowana infrastruktura wirtualizacji i cloud computingu)".
 • Ofertę produktów wzbogacił również nowatorski serwer stelażowy Cisco Unified Computing System C260 M2, zaprojektowany z myślą o obsłudze aplikacji realizujących dużą liczbę transakcji. Serwer wyposażony jest w technologię Cisco Extended Memory, która oferuje dwukrotnie większą pojemność pamięci niż porównywalne tradycyjne serwery z dwoma gniazdami. Firma Cisco zaprezentowała również nowe wersje serwerów Unified Computing System B230 M2, B440 M2 i C460 M2, zapewniających wyższą wydajność wirtualizacji i jeszcze mniejsze opóźnienia. Serwery wyposażone są w procesory IntelR XeonR następnej generacji, oznaczone nazwą kodową Westmere EX.

Kompleksowe zarządzanie przy użyciu systemu operacyjnego Cisco NX-OS
System operacyjny Cisco NX-OS do centrów przetwarzania danych został zaprojektowany z myślą o zrewolucjonizowaniu środowisk cloud computingu. System zapewnia wysoką dostępność, obsługuje ujednoliconą infrastrukturę centrum przetwarzania danych, przyspiesza wirtualizację, upraszcza operacje i udostępnia platformę do wdrażania innowacji, jednocześnie chroniąc poczynione inwestycje technologiczne. System Cisco NX-OS obejmuje swoim zakresem sieć, pamięć masową i infrastrukturę przetwarzania danych. Nowością jest obsługa technologii Fibre Channel over Ethernet, zapewniającej realizację połączeń między przełącznikami FC z wykorzystaniem technologii FCoE (to pierwsze tego typu rozwiązanie w branży, która udostępnia wiele punktów zarządzania, w celu poprawy skalowalności infrastruktur ujednoliconych).

Rozwój sieci partnerów będących niezależnymi producentami oprogramowania
Niezależni producenci oprogramowania i partnerzy rozwijają otwarty interfejs programowania aplikacji do systemu Cisco Unified Computing System. Obecnie system obsługuje ponad 11 000 aplikacji. Cisco Unified Computing System to idealna platforma do sprawnego wdrażania zasobów informatycznych na życzenie. Na przykład interfejs programowania systemu Unified Computing System umożliwia szybką rekonfigurację funkcji przetwarzania danych, sieci i dostępu do pamięci masowej przy użyciu oprogramowania do zarządzania siecią lokalną, w zależności od zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Listę niezależnych producentów oprogramowania obsługującego interfejs programowania systemu Cisco Unified Computing System można znaleźć na stronie
z informacjami o niezależnych producentach oprogramowania współpracujących z firmą Cisco.

CYTATY

Jack Sepple, globalny dyrektor wykonawczy w firmie Accenture
"Najnowsze rozwiązania firmy Cisco w zakresie konwergencji infrastruktury centrum przetwarzania danych dają kompleksowy obraz zwirtualizowanej sieci centrum przetwarzania danych, uwzględniający każdą maszynę wirtualną. Gwarantuje to niższy całkowity koszt posiadania, niższy poziom złożoności infrastruktury, skuteczniejsze zarządzanie procesami i większe bezpieczeństwo sieci lokalnej. Nasz strategiczny sojusz z firmą Cisco pozwolił nam wspólnie opracować pakiet rozwiązań do centrum przetwarzania danych, który łączy w sobie zaawansowane technologie Cisco oraz wiedzę i doświadczenie firmy Accenture w zakresie procesów biznesowych. Celem firmy Accenture jest pomoc klientom we wdrażaniu tych rozwiązań na podstawie nowej technologii ujednoliconej infrastruktury Cisco, co zagwarantuje większą wydajność centrum przetwarzania danych".

Andy Shooman, wiceprezes ds. zarządzania infrastrukturą w firmie BAE Systems, Inc.
"Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w branży zbrojeniowej w Stanach Zjednoczonych, dlatego traktujemy firmę Cisco jak strategicznego partnera technologicznego, którego zadaniem jest poprawa wydajności naszych działań. Realizujemy projekty konsolidacji wielu centrów przetwarzania danych w celu usprawnienia działalności, wdrażamy technologie chroniące środowisko naturalne i obniżamy koszty, eliminując wiele rozproszonych lokalizacji. Wizja Cisco dotycząca jednej infrastruktury, integrującej sieci, komputery i pamięć masową w formie puli zasobów centrum przetwarzania danych odegra kluczową rolę w realizowanym przez nas procesie optymalizacji zasobów, uproszczenia struktury, zapewnienia kontroli nad kosztami informatycznymi, a co najważniejsze, utrzymania wysokiego poziomu usług, które pozwalają nam pozyskiwać klientów i utrzymać konkurencyjność na rynku".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl