Warszawa, 31 marca 2011 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o zamiarze przejęcia prywatnego przedsiębiorstwa newScale Inc. – wiodącego dostawcy oprogramowania udostępniającego katalog usług i portal samoobsługowy dla działów informatycznych, dzięki któremu mogą one wybierać i szybko wdrażać usługi typu cloud we własnych firmach. Firma newScale, z siedzibą w San Mateo w Kalifornii, umożliwia klientom komercyjnym i korporacyjnym rozszerzenie oferty o własne systemy i infrastrukturę, w zależności od potrzeb.

„Cloud computing stanowi istotny krok w rewolucji Internetu, ponieważ coraz więcej klientów odchodzi od tradycyjnych infrastruktur informatycznych. Potrzeba szybkiego udostępniania usług we własnym zakresie i skutecznego zarządzania staje się coraz silniejsza”, stwierdził Parvesh Sethi, wiceprezes działu usług w firmie Cisco. „Przejęcie firmy newScale umożliwi firmie Cisco szybsze wdrażanie usług typu cloud, poprzez katalog usług i portal samoobsługowy ułatwiający klientom zarządzanie posiadanymi infrastrukturami informatycznymi”.

Strategia firmy Cisco w zakresie cloud computingu polega na wykorzystaniu sieci jako platformy do tworzenia i eksploatacji systemów rozproszonych i usług typu cloud. Firma newScale uzupełni i wzbogaci ofertę oprogramowania firmy Cisco i firm partnerskich w zakresie zarządzania i automatyzacji infrastruktury informatycznej oraz przetwarzania rozproszonego. Jednym z ważniejszych celów firmy Cisco jest zapewnienie wszechstronności i bogatego wyboru rozwiązań do zarządzania poprzez rozbudowaną sieć partnerów technologicznych. Firma newScale zapewnia nowe możliwości, które Cisco może zaoferować swoim klientom.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/corp_032911.html


Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl