Warszawa, 15 marca 2011 roku, Firma Cisco Systems poinformowała, że zamierza zainwestować w nowe inicjatywy dla partnerów handlowych, które pomogą wykorzystać możliwości oferowane przez chmurę oraz wzbogacić wypracowane przez nich procedury świadczenia usług specjalistycznych. Firma Cisco przedstawiła nowy pogram Cloud Partner Program adresowany do partnerów zajmujących się usługami przetwarzania w chmurze. Pomoże on partnerom określić swoją rolę w tej branży oraz rozwinąć modele biznesowe, które pozwolą im wykorzystać możliwości wyłaniające się na tym wartym wiele miliardów rynku. Aby pomóc partnerom w rozbudowaniu oferty usług specjalistycznych oraz w szybszym przejściu na sprzedaż kompleksowych rozwiązań i architektur teleinformatycznych , firma Cisco przedstawiła swoją najnowszą innowację w dziedzinie usług inteligentnych - usługi Cisco® Collaborative Professional Services.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Cloud Partner Program

 • Partnerzy Cisco uczestniczący w programie Cloud Partner Program (CPP) mają do wyboru trzy specjalizacje określające rolę, jaką partner może odegrać na rynku: Cloud Builder (konstruktor chmury), Cloud Provider (firma dostarczająca usługi przetwarzania w chmurze) oraz Cloud Services Reseller (sprzedawca usług przetwarzania w chmurze).
  • Specjalizacja Cloud Builder (konstruktor chmury) jest przeznaczona dla partnerów, którzy projektują i wdrażają infrastruktury do obsługi chmury lub w pełni obsługiwane chmury prywatne i publiczne. Specjalizacja ta pozwala zweryfikować kompetencje partnerów w zakresie trzech aspektów budowy chmur: infrastruktury, aplikacji do zarządzania i specjalistycznych usług przetwarzania w chmurze.
  • Specjalizacja Cloud Provider (firma dostarczająca usługi przetwarzania w chmurze) jest przeznaczona dla partnerów oferujących na rynku usługi chmury publicznej. Specjalizacja ta umożliwia i ułatwia partnerom Cisco sprzedawanie pod własną marką usług udostępnianych w oparciu o rozwiązania Cisco.
  • Specjalizacja Cloud Services Reseller (sprzedawca usług przetwarzania w chmurze) stanowi uzupełnienie specjalizacji Cloud Provider. Oferuje wykonawcom usług przetwarzania w chmurze dodatkową ścieżkę wprowadzania tego typu usług na rynek. Sprzedawcy usług przetwarzania w chmurze to partnerzy, którzy sprzedają pod własną marką lub odsprzedają usługi świadczone w oparciu o rozwiązania Cisco oferowane przez partnerów typu Cloud Provider.
 • Specjalizacje Cloud Builder i Cloud Provider obejmują budowanie świadomości marki i wsparcie w postaci architektury referencyjnej, finansowanie, fundusze na rozwój rynku oraz dostęp do partnerów handlowych jako metodę wejścia na rynek. Korzyści te stanowią uzupełnienie wsparcia, które partnerzy otrzymują ze strony firmy Cisco.
 • Aby obniżyć dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść partnerzy, program CPP opiera się na certyfikatach już uzyskanych przez nich od firmy Cisco oraz od jej bezpośrednich partnerów handlowych.

Usługi Collaborative Professional Services

 • Collaborative Professional Services (CPS) to oferta usług, która łączy kapitał intelektualny, specjalistyczną wiedzę inżynierską oraz rozwiązania do automatyzacji usług firmy Cisco. Nowa oferta ma na celu pomoc partnerom w rozbudowie lub w opracowaniu nowych procedur świadczenia usług specjalistycznych w celu zwiększenia osiąganych zysków.
 • Oferta CPS obejmuje kilka rodzajów usług przeznaczonych dla partnerów Cisco:
  • Usługi oceny: oprogramowanie narzędziowe pomaga partnerom analizować i gromadzić dane dzięki możliwościom dokonywania ocen i automatyzacji usług.
  • Usługi doradcze i rozwojowe: inżynierowie z firmy Cisco weryfikują lub opracowują projekt techniczny i plany wdrożenia technologii niezbędnych do uzyskania przez partnerów specjalizacji z zakresu przetwarzania w chmurze.
  • Programy przyspieszające wdrażanie nowych procedur (Practice Accelerator): dział usług firmy Cisco (Cisco Services) udostępnia partnerom najlepsze procedury dotyczące wdrażania nowych technologii lub architektur, aby im pomóc w zaprojektowaniu lub rozbudowie procedur świadczenia usług specjalistycznych.
 • Oferta CPS, w skład której wchodzi 30 usług biznesowych, dotyczy wszystkich głównych technologii Cisco z zakresu sieci bez granic (Borderless Network), współpracy oraz architektur centrów przetwarzania danych/wirtualizacji. Jeszcze w tym roku oferta ta zostanie rozszerzona o usługi przetwarzania w chmurze.
 • Oferta CPS pomaga zakwalifikowanym partnerom Cisco szybciej wejść na nowe rynki technologiczne oraz zwiększyć wydajność operacyjną procedur świadczenia usług dzięki wykorzystaniu umiejętności inżynierskich, własności intelektualnej i sprawdzonych metod firmy Cisco oraz oferowanych przez nią rozwiązań do automatyzacji usług.
 • Cisco konsekwentnie gromadzi wiedzę specjalistyczną w wyniku milionów kontaktów z klientami i wykorzystuje ją do oferowania usług inteligentnych. Te inteligentne usługi pozwalają partnerom świadczyć prewencyjne, zautomatyzowane usługi i rozwijać swoje procedury świadczenia usług w celu osiągania większych zysków.
 • Oferta CPS, stanowiąca najnowszą innowację Cisco w zakresie usług inteligentnych, pomaga partnerom Cisco zwiększyć zadowolenie klientów poprzez prewencyjne udostępnianie tym klientom odpowiednich instrukcji oraz przydatnych zaleceń opartych na przekazywanych w czasie rzeczywistym inteligentnych informacjach na temat sieci.

Cytaty na omawiany temat

 • Edison Peres, wiceprezes ds. światowej sieci partnerów w firmie Cisco:
  „Platforma sieciowa ma podstawowe znaczenie dla udostępniania aplikacji działających w chmurze oraz usług przetwarzania w chmurze. Cloud Partner Program pozwoli partnerom handlowym firmy Cisco rozwinąć stosowane modele biznesowe w sposób umożliwiający skorzystanie z możliwości oferowanych przez technologię przetwarzania w chmurze".
 • Tomasz Dziubiński, wiceprezes ATM Systemy Informatyczne S.A.
  „Z naszego punktu widzenia  Cisco Cloud Partner Program to ważna koncepcja, ponieważ  Cloud Computing jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju naszej firmy. Ponadto jest to  kierunek, w którym podąża polski rynek. Jako złoty partner firmy Cisco z dużą uwagą zapoznajemy sie także z ofertą Cisco w zakresie Collaborative Professional Services. Usługi profesjonalne pełnią kluczową rolę w portfolio naszej firmy i będziemy starali się wykorzystać CPS, aby znacząco rozwinąć i udoskonalić naszą ofertę w tym zakresie."
 • Karl Meulema, wiceprezes działu usług w firmie Cisco:
  „Usługi to główny wyróżnik i czynnik stymulujący wzrost dochodów naszych partnerów. Nasza najnowsza innowacja w dziedzinie usług inteligentnych - oferta usług Collaborative Professional Services - pomoże naszym partnerom handlowym rozwinąć możliwości świadczenia usług specjalistycznych oraz przyspieszyć przejście na niezbędne do tego architektury".

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl New Email
www: www.solskibm.pl