Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie 205-krotnie - to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych


Warszawa, 2 lutego 2011 roku, Według raportu Cisco® Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2010-2015, ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 26-krotnie i osiągnie w roku 2015 wartość 6,3 eksabajta miesięcznie, czyli 75 eksabajtów rocznie. Przyczyną jest przewidywany gwałtowny wzrost liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu , umożliwiających dostęp do popularnych aplikacji i usług wideo.

Wartości te odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 92% w podanym okresie. Na tak znaczący wzrost wielkości ruchu mobilnego mają wpływ dwie tendencje, występujące na całym świecie: szybkie rozpowszechnianie się urządzeń przenośnych umożliwiających transmisję danych, np. tabletów i smartfonów, oraz coraz częstsze korzystanie z materiałów wideo na sprzęcie mobilnym.

Według raportu firmy Cisco w roku 2015 na świecie będzie w użytku ponad 5,6 miliarda urządzeń osobistych przyłączonych do sieci mobilnych, a także 1,5 miliarda węzłów M2M (ang. machine-to-machine), co odpowiada mniej więcej jednemu połączeniu mobilnemu przypadającemu na każdego mieszkańca Ziemi. W 2015 r. mobilne wideo będzie stanowić 66% całego ruchu w sieciach mobilnych, a to oznacza 35-krotny wzrost w latach 2010-2015. To największy wzrost ruchu związanego z konkretnym zastosowaniem sieci mobilnych, jaki przewidziano dotychczas w badaniu Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie 205-krotnie - jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych.

Dane i prognozy

 • W nowej wersji raportu stwierdzono, że ruch w sieciach mobilnych osiągnie w roku 2015 wielkość 6,3 eksabajta miesięcznie, czyli 75 eksabajtów rocznie. Odpowiada to 19 miliardom dysków DVD lub 536 biliardom wiadomości tekstowych SMS i stanowi 75-krotność wielkości całego ruchu w sieciach IP (stacjonarnych i mobilnych) wygenerowanego w roku 2000.
 • Ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrósł od roku 2009 do 2010 o 159% do 237 PB miesięcznie, co stanowi odpowiednik 60 milionów płyt DVD.
 • W roku 2010 tempo wzrostu ogólnoświatowego ruchu mobilnego było 4,2 raza większe niż w przypadku transmisji danych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych.
 • Wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego w roku 2010 trzykrotnie przewyższała wielkość całego ruchu internetowego (w sieciach stacjonarnych i mobilnych) w roku 2000.
 • Według najnowszych danych Region Bliskiego Wschodu i Afryki odnotowuje najwyższy regionalny wzrost ruchu w sieciach mobilnych - w okresie objętym prognozą złożona roczna stopa wzrostu wynosi tu 129%, co oznacza wzrost 63-krotny. Dla innych regionów wartości te osiągają następujący poziom: Ameryka Łacińska - 111% (wzrost 42-krotny), Europa Środkowo-Wschodnia - 102% (wzrost 34-krotny), Daleki Wschód - 101% (wzrost 33-krotny). W przypadku Europy Zachodniej prognoza przewiduje złożoną roczną stopę wzrostu rzędu 91% (wzrost 25-krotny), Ameryki Północnej - 83% (wzrost 20-krotny), a Japonii - 70% (wzrost 14-krotny).
 • Krajem, w którym mobilny ruch sieciowy rośnie najszybciej, są Indie - złożona roczna stopa wzrostu ruchu w okresie objętym prognozą sięga tu 158% (wzrost 115-krotny). Kolejne miejsca zajmują RPA (144%, wzrost 87-krotny) oraz Meksyk (131%, wzrost 66-krotny). Dla porównania odpowiednia wartość dla Wielkiej Brytanii wynosi 84% (wzrost 21-krotny), a dla Stanów Zjednoczonych 83% (wzrost 21-krotny).

Najważniejsze wydarzenia związane z urządzeniami mobilnymi i rynkiem konsumenckim

 • Według raportu firmy Cisco, w roku 2015 na każdego mieszkańca Ziemi (7,2 miliarda ludzi według oszacowań ONZ) będzie przypadać mniej więcej jedno urządzenie podłączone do sieci mobilnej. Ponad 7,1 miliarda połączeń obejmie telefony i inne urządzenia, a także węzły M2M (zgodnie z metodyką Cisco Visual Networking Index nie są uwzględniane połączenia Wi-Fi).
 • Obecnie przeciętne mobilne połączenie szerokopasmowe generuje ruch sieciowy na poziomie 65 MB miesięcznie, co odpowiada ok. 15 muzycznym plikom MP3. Prognoza przewiduje, że w 2015 roku wartość ta wzroście ponad 17-krotnie. Mobilne połączenie szerokopasmowe będzie generować średnio 1118 GB ruchu sieciowego miesięcznie, co stanowi równowartość około 260 plików MP3.
 • W 2015 r. smartfony, laptopy i inne urządzenia przenośne będą obsługiwać ponad 87% ogólnoświatowego ruchu mobilnego.
 • Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2015 roku będą generować więcej ruchu (248 PB miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 PB miesięcznie). Dotyczy to również komunikacji M2M, która w roku 2015 osiągnie wielkość 295 PB miesięcznie.

Szybkość połączenia w sieciach mobilnych

Średnia szybkość połączenia z siecią mobilną zwiększyła się dwukrotnie między rokiem 2009 i 2010, a do roku 2015 spodziewany jest wzrost 10-krotny. Wzrost szybkości połączenia to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Średnia szybkość połączenia mobilnego 101 kb/s 215 kb/s 359 kb/s 584 kb/s 934 kb/s 1465 kb/s 2220 kb/s
Średnia szybkość połączenia ze smartfonu 613 kb/s 1036 kb/s 1443 kb/s 1953 kb/s 2608 kb/s 3424 kb/s 4404 kb/s

 

Źródło: wyniki testu Cisco Global Internet Speed Test (GIST), stanowiącego część programu Cisco VNI Pulse, a także innych niezależnych testów. Aplikacja Cisco GIST ma obecnie ponad 390 000 użytkowników na całym świecie. Prognozy obejmują jedynie parametry połączeń w sieciach komórkowych (nie uwzględniają Wi-Fi) i opierają się na ekstrapolacji danych historycznych dotyczących szybkości połączeń mobilnych.

Metodyka stosowana w badaniu Cisco VNI Global Mobile Data Forecast wykorzystuje prognozy różnych niezależnych analityków, a także badania rzeczywistego użytkowania sieci mobilnych. Oprócz tego uwzględnia ona własne oszacowania firmy Cisco dotyczące stosowania aplikacji, czasu ich użytkowania oraz prędkości transmisji. Prognozy i wyniki badań Cisco VNI biorą pod uwagę także inne podstawowe czynniki, takie jak szybkość szerokopasmowego połączenia mobilnego oraz moc obliczeniowa urządzeń. Szczegółowy opis przyjętej metodyki znajduje się w pełnej wersji raportu (patrz poniższy odsyłacz).

Cytat uzupełniający:

 • Suraj Shetty, wiceprezes działu marketingu rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych (Service Provider Marketing) w firmie Cisco

„Użytkownicy indywidualni i przedsiębiorstwa zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na usługi bezprzewodowego przesyłania danych. Wielkość ogólnoświatowego ruchu w sieciach mobilnych w latach 2009-2010 wzrosła o czynnik 2,6 - po raz trzeci z rzędu nastąpiło niemal potrojenie tej wartości. Potwierdza to znaczenie mobilnego Internetu. Liczba nowych urządzeń przenośnych niebywale rośnie, łatwiejszy jest przy tym dostęp do szerokopasmowych sieci mobilnych. Pojawia się coraz więcej materiałów i różnorodnych aplikacji, szczególnie obsługujących treści wideo. To kluczowe czynniki przyczyniające się do tak znaczącego wzrostu”.

Materiały:

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: New Emailjdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl