Firmy przedstawiają nową platformę Integrated Cloud Delivery Platform, umożliwiającą automatyzację rozległych infrastruktur cloud computing


Warszawa, 6 grudnia 2010 roku, Firmy Cisco i BMC Software poinformowały o strategicznym sojuszu, którego celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań do obsługi rozległych infrastruktur cloud computing . W ramach sojuszu firmy skorelują swoje plany rozwoju produktów i architektur, oferując klientom na całym świecie kompletny pakiet rozwiązań upraszczających i automatyzujących wdrażanie usług typu cloud. Firmy poinformowały również o wprowadzeniu nowego rozwiązania typu cloud - zintegrowanej platformy wdrożeniowej Integrated Cloud Delivery Platform, która została dostosowana do wymagań operatorów telekomunikacyjnych oraz rozległych prywatnych środowisk typu cloud. Nowe rozwiązanie ułatwi operatorom telekomunikacyjnym świadczenie kompleksowych usług opartych na chmurze, obsługiwanych przez infrastrukturę cloud computing złożoną z sieci centrów przetwarzania danych, systemów komputerowych, pamięci masowej i aplikacji.

Najważniejsze fakty:

Sojusz ma na celu opracowanie wyjątkowo bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury cloud computing, używanej przez wiele podmiotów (multi-tenant).

 • W ramach strategicznego sojuszu firmy Cisco i BMC wykorzystują własne doświadczenia w zakresie infrastruktury typu cloud i korelują plany rozwoju produktów, architektury techniczne i działania programistyczne w celu opracowania kompletnego pakietu rozwiązań do wdrażania usług cloud computing.
 • Firmy Cisco i BMC wspierają te rozwiązania poprzez wspólne działania w zakresie marketingu, usług, sprzedaży, testowania i certyfikatów, co znacznie przyspieszy wprowadzenie na rynek rozwiązań zbudowanych w oparciu o chmurę.
 • Wkład Cisco w sojusz to bogata wiedza na temat tego, w jaki sposób klienci przygotowują usługi w oparciu o wiodącą w branży technologię Cisco w zakresie sieci IP i infrastruktury unified computing, jak również relacje biznesowe z największymi na świecie globalnymi operatorami telekomunikacyjnymi i internetowymi.
 • Firma BMC dzięki wieloletniej pozycji lidera w branży zarządzania usługami biznesowymi, wnosi do sojuszu nowatorskie oprogramowanie, które dynamicznie dostosowuje usługi informatyczne typu cloud do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw.
 • W oparciu o rozwiązania opracowane w wyniku wcześniejszej współpracy, firma Cisco będzie odsprzedawać rozwiązania BMC Service Assurance and Compliance. Rozwiązania te będą dostępne jako opcjonalne składniki systemu Cisco Unified Computing SystemTM.

Platforma Integrated Cloud Delivery Platform przyspiesza wdrażanie nowych usług typu cloud

 • Platforma Integrated Cloud Delivery Platform pomaga operatorom telekomunikacyjnym, świadczącym usługi typu cloud na wielką skalę, eliminować większość złożonych czynności, wykonywanych ręcznie w celu skonfigurowania i udostępniania usługi cloud computing. Dzięki temu mogą oni kompleksowo uprościć całą sieć zbudowaną w oparciu o chmurę.
 • Rozwiązanie opracowane w ramach współpracy firm BMC Software i Cisco opiera się na nowym poziomie integracji kompleksowego rozwiązania BMC Cloud LifeCycle Management (CLM) do zarządzania i udostępniania oprogramowania do obsługi infrastruktury typu cloud z rozwiązaniami Cisco w zakresie sieci centrów przetwarzania danych, systemów komputerowych i pamięci masowej.
 • Zintegrowany system można wdrażać w rozległych prywatnych, publicznych i hybrydowych środowiskach typu cloud.
 • Z myślą o operatorach telekomunikacyjnych platforma Integrated Cloud Delivery Platform integruje rozwiązanie Cisco Unified Service Delivery z funkcjami systemu BMC CLM, oferując przełomową wydajność, czas wdrożenia produktu na rynek, jakość usług, uproszczoną architekturę i większą zgodność z przepisami.
  • Kompleksowe usługi typu cloud: Jedno, zintegrowane rozwiązanie umożliwia operatorom świadczenie kompleksowych usług opartych na chmurze, obsługiwanych przez infrastrukturę typu cloud złożoną z sieci aplikacji, systemów komputerowych i pamięci masowej.
  • Uproszczone udostępnianie nowych usług typu cloud „jednym kliknięciem": Platforma pozwala operatorom świadczącym usługi oparte na chmurze automatyzować i optymalizować początkowy dostęp i konfigurowanie nowych ofert usług typu cloud.
  • Bezpieczne infrastruktury typu cloud używane przez wiele podmiotów: Wyjątkowo bezpieczna architektura kontenerów sieciowych sprawia, że rozwiązanie opracowane wspólnie przez Cisco i BMC pozwala automatyzować procesy partycjonowania fizycznego i wirtualnego infrastruktury typu cloud używanych przez wiele podmiotów, jak również inteligentnie rozmieszczać kontenery w oparciu o potrzeby w zakresie wielkości i bezpieczeństwa. Do każdego kontenera można automatycznie dołączyć równoważenie obciążenia, zapory i zarządzanie klasami usług.
  • „Samoobsługowy" portal do zarządzania infrastrukturą typu cloud: Jeden, zintegrowany portal pozwala usługodawcom zaoferować klientom model „samoobsługowego" zarządzania infrastrukturą typu cloud, dzięki któremu można szybciej reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe. Za pośrednictwem portalu można szybko i łatwo konfigurować usługi typu cloud i wycofywać je z oferty, w ramach bieżącego zarządzania aplikacjami i usługami dynamicznie modyfikującymi infrastrukturę.
  • Usprawnienie działań: Platforma Integrated Cloud Delivery Platform bez żadnych problemów integruje procesy planowania, udostępniania, zapewniania jakości i zgodności z przepisami oraz przestrzegania ładu korporacyjnego w ramach publicznych i prywatnych rozwiązań typu cloud, aby poprawić jakość kolejnych etapów wdrażania usług typu cloud.

Cytaty

Bob Beauchamp, prezes i dyrektor generalny w firmie BMC Software

„W trakcie rozwoju infrastruktury opartej na chmurze, od strategicznej koncepcji do rzeczywistości biznesowej, firmy muszą zmierzyć się z poziomem złożoności wdrożenia i zarządzania rozwiązaniami typu cloud w hybrydowych centrach przetwarzania danych. Sojusz firm BMC i Cisco pozwoli naszym klientom dysponującym rozległymi środowiskami opartymi na chmurze wykorzystać w praktyce usługi typu cloud o znaczeniu strategicznym do obsługi przedsiębiorstw i klientów. Działy informatyczne mogą poprawić skuteczność, opłacalność i skalowalność realizowanych działań, ale co ważniejsze, mogę lepiej dostosować się do potrzeb przedsiębiorstwa".

Padmasree Warrior, dyrektor techniczny, wiceprezes i dyrektor ds. produktów w firmie Cisco

„Firmy Cisco i BMC mają wspólną wizję rozwoju technologii typu cloud, opartą na rozwiązaniach unified computing i sprawnym zarządzaniu. Platforma Integrated Cloud Delivery Platform umożliwia naszym klientom wdrażanie kompleksowych usług informatycznych, obsługiwanych przez infrastrukturę typu cloud złożoną z sieci, systemów, pamięci masowej i aplikacji".

Jose Antonio Lopez, wiceprezes ds. obsługi klientów globalnych w firmie Ericsson

„Firmy Cisco i BMC opracowały przełomowe rozwiązanie w zakresie wdrażania usług typu cloud. Korzyści oferowane przez wyjątkowo bezpieczny kontener sieciowy są nie do przecenienia. Pełni on rolę podstawowego elementu strukturalnego, który znacznie przyspiesza czasochłonne, ręczne procesy konfiguracji, integracji i udostępniania, typowe w projektach integracji usług typu cloud na wielką skalę. Jednocześnie rozwiązanie pozwala elastycznie reagować na indywidualne preferencje klientów i dostosowywać atrybuty usług do ich potrzeb. W związku z tym, firma Ericsson, pełniąca rolę głównego wykonawcy sieci typu cloud dla operatora Telefónica, udostępni swoje doświadczenie w zakresie integracji rozwiązań w celu ujednolicenia oferty usług opartych na chmurze we wszystkich regionach obsługiwanych przez tego operatora. Dzięki temu firma Telefónica będzie mogła obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzanie nowych usług typu cloud na rynek".

Phil Harris, dyrektor techniczny w firmie Virtual Computing Environment

„Firma VCE w pełni popiera sojusz firm Cisco i BMC. Dzięki niemu firma VCE będzie mogła rozszerzyć zakres aktualnej współpracy z firmą BMC, który obejmie pełną integrację platformy Integrated Cloud Delivery Platform z rozwiązaniem Unified Infrastructure Manager (UIM), platformą do zarządzania systemem Vblock. W rezultacie nasi klienci będą mogli korzystać z wiodącej w branży platformy VCE Vblock oraz najnowszego rozwiązania BMC w zakresie udostępniania i świadczenia usług typu cloud przez cały cykl eksploatacji rozwiązania".

Mary Johnston Turner, dyrektor ds. badań w dziale zarządzania systemami dla przedsiębiorstw instytutu IDC

„Operacje skalowania infrastruktury typu cloud wymagają zintegrowanego, zautomatyzowanego udostępniania, zarządzania i monitorowania całej infrastruktury i wszystkich aplikacji. Współpraca firm Cisco i BMC gwarantuje operatorom telekomunikacyjnym i klientom biznesowym dostęp do fabrycznie zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego szybkie wdrożenie i skuteczną obsługę bieżącą środowiska typu cloud”.


Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl