Nowa usługa Application Velocity pozwala zwiększyć wydajność aplikacji i usług poprzez przyspieszenie dostarczania informacji z centrów przetwarzania danych do punktów końcowych - jest to możliwe dzięki architekturze Borderless Networks.

Warszawa, 12 października 2010 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o udostępnieniu nowej usługi sieciowej Application Velocity, która pozwala zwiększyć wydajność, ułatwia wirtualizację i umożliwia pracę sieci z rozpoznawaniem aplikacji (application-aware networking). Usługa udostępniana przez routery Cisco® Integrated Services Router, jest kluczowym elementem architektury Borderless Networks ("Sieci bez Granic"), opracowanej przez firmę Cisco. Nowa usługa ma znaczenie krytyczne dla przedsiębiorstw wdrażających najnowsze innowacje technologiczne z zakresu infrastruktury przetwarzania w chmurze, środowisk wirtualnych komputerów biurkowych oraz integracji sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Firmy udostępniające aplikacje dla rosnącej lawinowo liczbiy inteligentnych urządzeń przenośnych, muszą ściśle powiązać centra przetwarzania danych, sieci i punkty końcowe w zintegrowany system, który będzie mógł dostarczać wysokiej jakości dane multimedialne, bez obniżania wydajności. Do tego właśnie służy usługa sieciowa Application Velocity oferująca unikatowy zestaw innowacji na platformie Cisco Integrated Services Router Generation 2, które umożliwiają optymalną obsługę użytkowników korzystających z dowolnych aplikacji, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu. Jest to możliwe dzięki wbudowaniu w sieć technologii rozpoznających aplikacje, które łączą aplikacje zainstalowane w centrach przetwarzania danych z urządzeniami użytkowników. Usługa Application Velocity pozwala działom informatyki przedsiębiorstw dotrzymywać warunków umów o poziom usług, a nawet je przekraczać, dzięki wdrażaniu innowacyjnych usług opartych na przetwarzaniu w chmurze oraz nowych technologii, takich jak wirtualne komputery biurkowe lub technologie konsolidacji centrów przetwarzania danych.

Najważniejsze informacje

Usługa Application Velocity zapewnia lepszy wgląd w aplikacje i większą kontrolę nad nimi, powszechnie dostępne przyspieszenie działania aplikacji, optymalizację sieci WAN dzięki możliwości dostosowywania się w czasie rzeczywistym, oraz większą niezawodność aplikacji. Dostępne są także usługi specjalistyczne firmy Cisco, które pomagają przedsiębiorstwom w planowaniu, budowaniu i eksploatacji bezpiecznych, skalowalnych rozwiązań przyspieszających wdrożenie usług sieciowych Application Velocity.

  • Cisco WAAS Express to nowe rozwiązanie do optymalizacji sieci WAN oparte na oprogramowaniu Cisco IOS® i zintegrowane z routerem Cisco ISR G2. Oferuje ono ekonomiczną alternatywę dla usług zarządzalnych świadczonych przez usługodawców oraz wdrożeń realizowanych w małych i średnich firmach. Rozwiązanie Cisco WAAS Express wspomaga optymalizację protokołu TCP i kompresję obciążeń oraz eliminuje nadmiarowość danych, dzięki czemu dwukrotnie zwiększa dostępną przepustowość i wydajność aplikacji. Łatwość wdrażania tego rozwiązania oraz jego dostępność na żądanie mogą znacznie obniżyć koszty operacyjne.

  • Rozwiązanie Cisco WAAS zainstalowane w ramach modułu ISR G2 Services-Ready Engine (SRE) oferuje wbudowane w router, udostępniane na żądanie usługi przyspieszania działania aplikacji i optymalizacji sieci WAN. WAAS on SRE pomaga oddziałom terenowym przedsiębiorstw zoptymalizować działanie aplikacji intensywnie korzystających z zasobów. Jest szczególnie pomocne w przypadku aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak aplikacje wideo, i pozwala działom informatyki osiągnąć lepsze wykorzystanie łączy sieci WAN.

  • Rozwiązanie Cisco Unified Communications System Express rozszerza architekturę systemu Cisco Unified Computing System, umożliwiając obsługę nie tylko centrów przetwarzania danych, ale także oddziałów terenowych, aby udostępnić najlepsze w branży, kompleksowe rozwiązanie do wirtualizacji. Cisco UCS Express pozwala klientom uruchomić rozwiązanie VMware vSphere Hypervisor i serwer Microsoft Windows Server w module ISR G2 SRE, nie wymagając do tego odrębnego serwera. Rozwiązanie Cisco UCS Express obsługuje także hosting aplikacji oraz zapewnia odporność oddziałów terenowych na awarie sieci WAN. Oferuje również spójne zarządzanie operacyjne za pomocą systemu Cisco Unified Computing System, aby obniżyć całkowite koszty infrastruktury.

Cytaty

  • Praveen Akkiraju, wiceprezes i dyrektor działu technologii routingu usług (Services Routing Technology Group) w firmie Cisco:

    "W wyniku większej koncentracji dyrektorów ds. informatycznych na innowacyjności i produktywności firm korporacyjna infrastruktura routingu odgrywa krytyczną rolę w optymalizacji aplikacji i obsługi użytkowników w architekturze ukierunkowanej na przetwarzanie w chmurze. Poprzez przeniesienie punktu ciężkości architektury z centrum przetwarzania danych w kierunku oddziałów terenowych i użytkowników mobilnych oferowana przez Cisco usługa Application Velocity na platformie Integrated Service Router (ISR) G2 umożliwia klientom korzystanie z wysokiej jakości sieci bez granic".

Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Obecnie firma Cisco świętuje 25-lecie działalności, obejmujące innowacje, najlepsze praktyki i akcje na rzecz społeczności lokalnych. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl