Najnowsze innowacje zapewniają wydajność i wysoki poziom upakowania na potrzeby infrastruktury przetwarzania w chmurze, środowisk wirtualnych komputerów biurkowych oraz środowisk integrujących sieci przewodowe i bezprzewodowe

Warszawa, 11 października 2010 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowych produktów i usług obejmujących wszystkie elementy funkcjonalne architektury Borderless Networks ("Sieci bez granic"), czyli obszary przełączania, routingu, bezpieczeństwa oraz łączności bezprzewodowej. Do godnych uwagi nowych elementów oferty należy przełącznik Cisco® Catalyst®, zapora Cisco Adaptive Security Appliance oraz kompaktowy router Cisco ASR z serii 1000 - każde z tych rozwiązań zapewnia najwyższą w swojej klasie wydajność i wysoki poziom upakowania. Wprowadzono też przeznaczony dla małych firm nowy punkt dostępu bezprzewodowego klasy podstawowej w standardzie 802.11n oraz nowe i rozszerzone usługi inteligentne.

Najważniejsze informacje

Nowe produkty oraz usługi specjalistyczne i techniczne, rozszerzają ofertę firmy Cisco z zakresu architektury Borderless Networks. Innowacyjne rozwiązania zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na wyjątkowo wydajne, niezawodne i bezpieczne udostępnianie aplikacji z mniejszej liczby skonsolidowanych centrów przetwarzania danych do rosnącej liczby przewodowych i bezprzewodowych punktów końcowych, z jednoczesną optymalizacją ogólnego wykorzystania zasobów i miejsca.

Innowacje zwiększające wydajność i gęstość upakowania

 • Przełącznik Cisco Catalyst 4500 z serii E, najbardziej rozpowszechniona w branży platforma modułowa, podnosi poprzeczkę w zakresie kampusowych systemów przełączania - oferuje przepustowość systemu na poziomie 848 Gb/s oraz największą gęstość upakowania 384 portów obsługujących technologię Power over Ethernet Plus (PoEP). Dzięki nowemu modułowi Supervisor Engine 7-E przełącznik Catalyst 4500E przyspiesza również przechodzenie rynku z technologii światłowodowej o przepustowości 1 Gb/s na technologię 10 Gb/s. Jest to przełącznik o znakomitym wskaźniku cena/wydajność i bardzo wysokim poziomie agregacji (100 portów o przepustowości 10 Gb/s). Przełącznik ten oferuje przyspieszane sprzętowe usługi architektury Borderless Networks, takie jak Cisco Medianet, Cisco EnergyWise i Cisco TrustSec, jest także wyposażony w oprogramowanie Cisco IOS® XE, które umożliwia świadczenie usług innych producentów. Przełącznik Catalyst 4500E zapewnia najwyższą w swojej klasie elastyczność dostępu dzięki zajmującemu mniej niż 10 milisekund przełączaniu awaryjnemu mechanizmu nadzoru z wykorzystaniem funkcji In-Service Software Upgrade (ISSU) oraz wzbogaconemu wglądowi w aplikacje zapewnianemu przez rozwiązanie Cisco IOS Flexible NetFlow. Nowy przełącznik zapewnia ochronę inwestycji, gwarantując zgodność operacyjną z urządzeniami starszych i przyszłych generacji.

 • Zapora Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance, mieszcząca się w obudowie zajmującej jedynie dwie jednostki wysokości stelaża, oferuje dużą wydajność w wielu wymiarach. Rozwiązanie ASA 5585-X zapewnia wyższy poziom szybkości i skalowalności - obsługuje przepustowość 20 Gb/s w sieci wieloprotokołowej oraz przepustowość 35 Gb/s przy transporcie dużych pakietów, gwarantując maksymalną wydajność zapory, 10 tys. połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN), 350 tys. połączeń na sekundę oraz 8 mln połączeń w sumie. Zapewnia także najlepszą w branży ochronę przed zagrożeniami dzięki systemowi zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System - IPS), a także zawsze możliwy dostęp zdalny z wykorzystaniem oprogramowania Cisco AnyConnect. Zapora ta jest doskonałym rozwiązaniem dla centrów przetwarzania danych obsługujących aplikacje o znaczeniu krytycznym. Udostępnia system bezpieczeństwa, który wyznacza nowy standard wydajności, oferując wydajność 8-krotnie wyższą od zapewnianej przez rozwiązania konkurencyjne.

 • Router Cisco ASR 1001 to najbardziej kompaktowe w branży rozwiązanie do routingu na obrzeżach sieci, zajmujące zaledwie jedną jednostkę wysokości stelaża. Jest to najwydajniejszy dostępny na rynku router o tych wymiarach. Przy włączonych usługach zapewnia przepustowość na poziomie 5 Gb/s, umożliwiając elastyczne wdrażanie w środowiskach klasy wyższej obsługujących terenowe oddziały dużych przedsiębiorstw, na obrzeżach sieci WAN oraz w środowiskach usług zarządzanych. Router Cisco ASR 1001 obsługuje zapewniany na żądanie wzrost wydajności z 2,5 Gb/s do 5 Gb/s, a także przyrostowe świadczenie usług na żądanie.

 • Punkt dostępowy Cisco Aironet® z serii 1040 stanowi rozszerzenie oferty rozwiązań mobilnych firmy Cisco. Przyspiesza on upowszechnianie sieci 802.11n poprzez zapewnianie wydajności klasy korporacyjnej za cenę rozwiązań klasy podstawowej, mniejszą złożoność operacyjną oraz konkurencyjny zestaw funkcji.

Rozszerzenia zwiększające bezpieczeństwo użytkowników i oszczędzające energię

 • Oprogramowanie Cisco AnyConnect 3.0 rozszerza możliwości sieciowych punktów końcowych dzięki obsłudze oprócz protokołów Secure Sockets Layer i Datagram Transport Layer Security także nowego prokołu IPsec IKEv2, oraz dzięki zintegrowanemu suplikantowi 802.1X i obsłudze standardu 802.1AE MACSec. Ta nowa wersja oprogramowania AnyConnect obsługuje także wdrożenia hybrydowych, bezpiecznych systemów mobilnych poprzez rozszerzenie zakresu ochrony na pracowników mobilnych. Służą do tego usługi zabezpieczeń przetwarzania w chmurze ScanSafe, a także instalowane w siedzibie klienta urządzenia do ochrony komunikacji internetowej. Szybkie upowszechnianie oprogramowania AnyConnect stało się możliwe dzięki obsłudze systemów operacyjnych Apple OSX, Apple iOS, Windows 7 oraz dodatkowych platform mobilnych.

 • Usługa zarządzania energią Cisco EnergyWise może zapewnić jeszcze większe oszczędności dzięki szybkiemu rozszerzeniu sieci partnerów Cisco Developer Network o firmę APC by Schneider Electric, czołowego dostawcę infrastruktury fizycznej dla centrów przetwarzania danych, oraz producentów inteligentnych jednostek rozdzielczych zasilania (PDU), takich jak firmy Cyber Switching, Raritan, Server Technology i WTI. Pozwoli to rozszerzyć zakres działania usługi EnergyWise na urządzenia pozbawione oprogramowania klienckiego, takie jak drukarki, kopiarki i wyświetlacze mediów cyfrowych, zarządzane na poziomie podłączenia. Rozwiązanie to jest także przydatne dla centrów przetwarzania danych, gdyż pozwala monitorować zużycie energii przez wszystkie urządzenia zainstalowane w stelażach znajdujących się w takim centrum.

Innowacje w zakresie wdrażania i optymalizacji

 • SBA Enterprise to seria normatywnych planów, które upraszczają wieloetapowe podejście do planowania i wdrażania architektury Borderless Networks. Plany te pozwalają klientom posiadającym maksymalnie 10 tys. podłączonych urządzeń wdrożyć tę architekturę z wykorzystaniem rozwiązań przetestowanych i sprawdzonych przez Cisco.

 • Rozwiązanie CiscoWorks LAN Management Solution 4.0 to kompleksowe i w pełni zintegrowane narzędzie do zarządzania intuicyjnymi w obsłudze centrami roboczymi, które pozwalają zautomatyzować przepływy pracy i ułatwiają wdrożenie usług architektury Borderless Networks, takich jak Cisco EnergyWise i Cisco TrustSec. Ponadto upraszcza ono monitorowanie sieci i rozwiązywanie problemów z jej funkcjonowaniem.

 • Firma Cisco poinformowała również o udostępnieniu nowych i rozszerzonych usług inteligentnych, które pomogą klientom w pełni wykorzystać inwestycje w infrastrukturę sieciową. Nową usługę Cisco Smart Net Total Care można skalować w stopniu zaspokajającym nawet potrzeby dużych przedsiębiorstw. Zapewnia ona informatykom unikatową możliwość pełnego monitorowania zarządzanych przez nich sieci, zwiększenia ich wydajności operacyjnej, zmniejszenia ryzyka oraz prewencyjnego obniżania kosztów obsługi. Z myślą o firmach średniej wielkości firma Cisco znacznie rozszerza zakres usługi Smart Care, która łączy dopełniające się atuty działu usług firmy Cisco oraz jego certyfikowanych partnerów, aby objąć serwisem więcej produktów i znacznie większe sieci oraz zapewniać prewencyjną pomoc techniczną na poziomie sieci.

Cytaty

 • Brett Galloway, wiceprezes grupy ds. technologii bezprzewodowych, zabezpieczeń i routingu w firmie Cisco:

  "Kierownicy działów informatyki chcą wykorzystywać sieć do zaspokajania potrzeb działalności biznesowej. Ale działalność ta ulega zmianom i od kierowników działów informatyki wymaga się coraz częściej, aby zapewniali dostęp do sieci każdemu, w każdym miejscu i o każdej porze oraz z poziomu każdego urządzenia - w sposób bardzo bezpieczny, niezawodny i bezproblemowy. Architektura Cisco Borderless Networks została zaprojektowana właśnie po to, aby sprostać temu wyzwaniu. Trzecie z kolei rozszerzenie oferty rozwiązań do obsługi architektury Borderless Networks zostało opracowane po to, aby pomóc klientom osiągnąć nowy, wyższy poziom innowacyjności i uczestnictwa poprzez zaangażowanie ich klientów i pracowników w wykreowanie całkiem nowych sposobów prowadzenia działalności biznesowej".

Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Obecnie firma Cisco świętuje 25-lecie działalności, obejmujące innowacje, najlepsze praktyki i akcje na rzecz społeczności lokalnych. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl