Innowacyjne rozwiązania: Virtual Security Gateway, wirtualne WAAS, przełączniki Nexus drugiej generacji, rozszerzenie rodziny Unified Computing System


Warszawa, 21 września 2010 roku, Cisco rozszerza swą ofertę produktów i usług związanych z centrum przetwarzania danych, a także rozwija architekturę centrum przetwarzania danych w celu przyśpieszenia innowacji w informatyce, zwiększenia wartości biznesowej oraz wsparcia nowych modeli biznesowych, takich jak wirtualizacja desktopów oraz publiczna i prywatna chmura.

Cisco wprowadziło nową ofertę Unified Network Services, która ma na celu udostępnienie dowolnych usług sieciowych w każdym środowisku i w każdej konfiguracji. Firma udoskonaliła też swoje oferty Unified Fabric i Unified Computing, które obecnie są bardziej elastyczne we wdrożeniu, prostsze oraz bardziej ekonomiczne. Cisco wprowadziło także nowe usługi specjalistyczne, które ułatwiają partnerom i klientom pełne wykorzystanie inwestycji w architekturę Cisco Data Center Business Advantage.

Łącznie te trzy oferty (Unified Network Services, Unified Computing, Unified Fabric) stanowią fundament zintegrowanej architektury określanej jako Cisco Data Center Business Advantage, która ma na celu zwiększenie efektywności i elastyczności środowisk centrum przetwarzania danych, zarówno tradycyjnych, jak i zwirtualizowanych.  Architektura Cisco Data Center Business Advantage ułatwia klientom powiązanie inwestycji w informatykę z korzyściami biznesowymi dzięki udostępnieniu nowych usług i strumieni przychodów, poprawie rentowności oraz umożliwieniu wprowadzania nowych, przełomowych modeli biznesowych i informatycznych.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

Nowa oferta: Cisco Unified Network Services

Cisco Unified Network Services to szeroka gama usług realizowanych przez urządzenia fizyczne lub wirtualne. Rozwiązania są proste w eksploatacji, a także pozwalają na przenoszenie obciążenia pomiędzy sieciami, systemami komputerowymi i środowiskami przetwarzania poza siecią lokalną (cloud computing). Pierwsze innowacje wprowadzone w ramach tej oferty obejmują:

 • Cisco Virtual Security Gateway (wirtualna brama bezpieczeństwa) - urządzenie wirtualne, które wdraża strategię bezpieczeństwa na poziomie maszyny wirtualnej w obrębie sieci VLAN i współużytkowanej infrastruktury informatycznej centrum przetwarzania danych. Rozwiązanie to spełnia krytyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych i współużytkowanych środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną, w tym zapewnia bardziej szczegółowo konfigurowaną kontrolę opartą na regułach oraz monitorowanie aktywności oparte na kontekście maszyny wirtualnej. Cisco Virtual Security Gateway jest implementowana jako część wirtualnego przełącznika Nexus 1000V, co zapewnia prostą eksploatację, elastyczność wdrożenia i wysoką wydajność, a także umożliwia scentralizowane zarządzanie.

 • Cisco virtual Wide Area Application Services (vWAAS) - wirtualne usługi aplikacji rozległych, implementowane jako urządzenie wirtualne działające na hiperwizorze VMware ESX/ESXi i serwerach z serii Cisco Unified Computing System™ lub innych serwerach x86. Jest to pierwsze rozwiązanie do optymalizacji sieci rozległych obsługujące przetwarzanie poza siecią lokalną, tzw. przetwarzanie w „chmurze" (cloud computing). Pozwala na szybsze dostarczanie aplikacji z prywatnych i wirtualnych prywatnych infrastruktur „chmury", a tym samym podnosi jakość usług postrzeganą przez użytkownika. Umożliwia dostawcom „chmury" szybkie uruchomienie usług optymalizacji sieci rozległych przy minimalnych wymogach na konfigurację sieci, a także pozwala na zmniejszenie kosztów i ryzyka migracji do prywatnych i wirtualnych prywatnych „chmur".

Nowy przełącznik Nexus 5548: większa wydajność i skala jednolitej infrastruktury

Cisco Unified Fabric to kluczowy element tradycyjnych i zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych. Jest to infrastruktura zapewniająca jednolity dostęp do pamięci masowej, sieci transmisji danych oraz systemów operacyjnych odpowiedniej klasy. Jej zastosowanie daje takie korzyści jak bezproblemowa konwergencja, skalowalność, inteligencja sieci, niższy całkowity koszt posiadania oraz szybszy zwrot z inwestycji. Ostatnio wprowadzone innowacje obejmują:

 • Nowy przełącznik Cisco Nexus 5548, o wysokości 1U, z 48 portami (dwa razy większa gęstość portów przy tych samych gabarytach, co oznacza lepszą efektywność kosztową). Urządzenie jest wyposażone w gniazdo do modułu rozszerzeń obsługującego technologię Unified Port (jednolity port - każdy port może być skonfigurowany jako Ethernet albo Fibre Channel).

 • Nowy Cisco Nexus Fabric Extender 2224TP - w połączeniu z Nexus 5000, rozwiązanie to udostępnia alternatywne opcje wdrożenia dla klientów z niewielką liczbą serwerów w szafie. Model Cisco Nexus 2248TP pozwala obecnie na połączenie z przełącznikiem Nexus 7000, co umożliwia szybkie (100 Mb/s lub 1 Gb/s) połączenia na wielką skalę oraz uproszczone zarządzanie.

 • Nowa obudowa Catalyst 6513-E z przepustowością przełączania ponad 2 Tb/s oraz oprogramowanie Catalyst 4900 z obsługą standardów EnergyWise 2.0 i Trust Sec zapewniają ochronę inwestycji i możliwość wdrożenia zarówno w tradycyjnym, jak i wirtualnym centrum przetwarzania danych.

Nowe rozszerzenie oferty Unified Computing System: kompaktowy serwer blade z dużą ilością pamięci

Koncepcja Cisco Unified Computing łączy ze sobą zasoby mocy obliczeniowej, zasoby sieciowe, technologie wirtualizacji oraz dostęp do pamięci masowej  a także zintegrowane zarządzanie, dzięki czemu możliwe staje się płynne przenoszenie obciążenia, optymalne skalowanie zasobów oraz prosta eksploatacja. Obok Unified Fabric i Unified Network Services, Unified Computing jest jednym z fundamentów architektury Cisco Data Center Business Advantage.

 • Do oferty Unified Computing System dodano obecnie UCS B230 M1 Blade Server - serwer z procesorem Intel Xeon 6500/7500 i zwiększoną pamięcią, o wysokiej wydajności, umożliwiający uzyskanie dużej gęstości dzięki kompaktowej obudowie typu blade o połowie szerokości slotu.

 • Nowy serwer blade rozszerza możliwości wyboru w ramach rodziny UCS. Nadaje się znakomicie do takich zastosowań jak bazy danych przetwarzające dużą liczbę transakcji, wirtualizacja serwerów i wirtualizacja desktopów.

 • W przeprowadzonych ostatnio testach wydajności aplikacji z użyciem serwerów Cisco Unified Computing System uzyskano dziewięć światowych rekordów wydajności, z czego dwa uzyskał nowy UCS B230 M1 Blade Server.

Nowe usługi specjalistyczne i techniczne

Cisco wprowadziło zestaw nowych usług i udogodnień, które ułatwiają klientom pełne wykorzystanie inwestycji w architekturę Cisco Data Center Business Advantage. Nowe usługi Cisco Desktop Virtualization Services (wirtualizacji pulpitów) umożliwiają tworzenie w wysokim stopniu bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury wirtualnych pulpitów, a także udzielanie do niej pomocy technicznej. Cisco Unified Computing Services to udoskonalone usługi, które zwiększają wydajność aplikacji opartych na nowych technologiach Cisco oraz usprawniają zarządzanie takimi technologiami.

CYTATY

 • „Prezentowana przez Cisco wizja architektury centrum przetwarzania danych oparta na Data Center Business Advantage jest zgodna z naszą wizją i pokazuje zaangażowanie tej firmy na rzecz pokonywania wyzwań pojawiających się w dziedzinie informatyki" - powiedział Bob Butler, dyrektor ds. informatycznych, Hay Group. „Powiązanie innowacji informatycznych ze skutkami biznesowymi ma dla nas krytyczne znaczenie. Cisco Unified Computing System i rozwiązania Nexus pozwoliły nam już na uzyskanie większej niezawodności i dostępności, a także na obniżenie kosztów. Innowacje w zakresie centrum przetwarzania danych dadzą jeszcze większe korzyści biznesowe w miarę jak będziemy w coraz większym stopniu stosować wirtualizację i przetwarzanie poza siecią lokalną w celu maksymalnego wykorzystania naszych inwestycji w centrum przetwarzania danych.

 • „Nowa oferta Unified Network Services oraz innowacje w zakresie ofert Unified Fabric i Unified Computing dowodzą naszej zdolności do projektowania rozwiązań odpowiadających dynamicznym potrzebom współczesnego centrum przetwarzania danych" - powiedziałJohn McCool, wiceprezes działu centrów przetwarzania danych, przełączników i usług, Cisco. „Dzięki architekturze Cisco Data Center Business Advantage wprowadzamy najszersze i najgłębsze innowacje technologiczne w tej branży, które odpowiadają na pojawiające się nowe wyzwania i zapewniają większe korzyści biznesowe".

 • „Od czasu wprowadzenia oferty Unified Computing System na rynek rok temu, pozyskaliśmy ponad 1700 klientów. Wprowadzamy w dalszym ciągu innowacje i oferujemy jedną z najszerszych w tej branży, gamę opcji związanych z komputerami" - powiedział Soni Jiandani, wiceprezes działu dostępu do serwerów i technologii wirtualizacji, Cisco. „Unified Computing System staje się bardzo szybko preferowaną platformą dla aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym. W rozwoju tego systemu uczestniczy obecnie ponad 40 niezależnych producentów oprogramowania, a system obsługuje dziesiątki tysięcy aplikacji".

 • „Nasi klienci planujący centra przetwarzania danych nowej generacji koncentrują się na tworzeniu przy naszym udziale fundamentalnej infrastruktury technologicznej, która zapewni natychmiastowy wzrost efektywności biznesowej oraz długotrwałe korzyści" - powiedział Dave Hart, dyrektor ds. technologicznych, Presidio Networked Solutions. „Cisco ciągle wprowadza innowacje w ramach architektury Data Center Business Advantage, co pozwala nam tworzyć dla naszych klientów centra przetwarzania danych umożliwiające szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe, szybkie tworzenie usług oraz szybkie dostarczanie aplikacji, co w ostatecznym rachunku zapewnia naszym klientom przewagę nad konkurencją w skali globalnej".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl