Architektura IP firmy Cisco wsparciem dla systemu inteligentnych liczników firmy Itron


Rozwiązanie pozwoli stworzyć skonsolidowaną sieć dla sektora utility i umożliwi bardziej efektywne dostarczanie energii do domów i firm


Warszawa, 15 września 2010 roku, Firmy Itron Inc. i Cisco Systems poinformowały o stworzeniu strategicznego sojuszu, który przyspieszy transformację sieci energetycznych na całym świecie. Partnerzy stworzą nowoczesną platformę komunikacji - opartą na protokole IP - dla środowiska Smart Grid. Pozwoli to przedsiębiorstwom energetycznym na zwiększenie efektywności oraz stabilności dostaw energii do domów i przedsiębiorstw.

Itron jest światowym liderem w dziedzinie budowy inteligentnych liczników, natomiast Cisco zajmuje czołową pozycję na rynku rozwiązań sieciowych. Dzięki współpracy tych firm powstaną rozwiązania, które umożliwią włączenie inteligentnych liczników energii  w otwartą, opartą na standardach sieć klasy korporacyjnej przedsiębiorstw energetycznych.

Partnerzy chcą  skupić się  na opracowaniu zgodnej ze standardami, bezpiecznej technologii, która umożliwi pełne wykorzystanie możliwości protokołu IPv6. Dzięki temu możliwy będzie szybszy rozwój smart meteringu, inteligentnej automatyki w sieciach dystrybucji energii jak też systemów klienckich. Finalnie pozwoli to na stworzenie sieci inteligentnych liczników i zautomatyzowanie zarządzania dystrybucją energii. Takie podejście pozwoli na uzyskanie jednorodnej komunikacji przewodowej i bezprzewodowej wszystkich komponentów wchodzących w Smart Grid - spójną, zgodną ze standardami i zapewniającą przedsiębiorstwom energetycznym skalowalność oraz elastyczność w dostosowywaniu się do rosnących potrzeb klientów. Będzie miało to także wpływ na ograniczenie kosztów związanych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł pozyskiwania energii.

„Współpraca między firmami Cisco i Itron stanowi milowy krok w kierunku stworzenia nowoczesnej, bardziej inteligentnej sieci energetycznej. Razem chcemy tworzyć standardy dla infrastruktury Smart Grid i opracować kompleksową platformę komunikacji. W rezultacie przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły korzystać z sieci energetycznej oferującej większe bezpieczeństwo, skalowalność i niezawodność. Będą też miały do dyspozycji rozwiązania, które zapewnią im łatwiejszą obsługę i umożliwią spełnienie przyszłych oczekiwań swoich klientów" - powiedziała Laura Ipsen, wiceprezes i dyrektor generalny działu infrastruktury Smart Grid w firmie Cisco.

„Nasi klienci stale powtarzają, że bezpieczeństwo, zgodność operacyjna i otwarte standardy są kluczowe dla sukcesu projektów w dziedzinie sieci Smart Grid" - powiedział Philip Mezey, wiceprezes i dyrektor ds. operacyjnych w firmie Itron North America. „Tworzymy pierwsze rozwiązanie sieciowe klasy korporacyjnej dla przedsiębiorstw energetycznych, które pozwoli wykorzystać elastyczną, niezawodną i niezwykle bezpieczną technologię Cisco na skalę globalną. Firma Itron z entuzjazmem podchodzi do tych starań, ponieważ w naszej opinii jest to szansa na udoskonalenie sieci komunikacji dostawców energii z całego świata".

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl