Przejęcie to wesprze współpracę nawiązaną pomiędzy firmami Cisco i Itron w celu stworzenia opartej na IP sieci komunikacyjnej dla inteligentnych liczników energii


Warszawa, 15 września 2010 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o zamiarze nabycia prywatnej spółki Arch Rock Corporation, z siedzibą w San Francisco, która jest pionierem w dziedzinie bezprzewodowych technologii sieciowych, zbudowanych w oparciu o protokół IP i wykorzystywanych w infrastrukturze Smart Grid. Przejęcie Arch Rock,  pozwoli firmie Cisco na łatwiejsze i szybsze działania w zakresie wspomagania transformacji rynku w kierunku budowy otwartej i dążącej do standardów sieci SmartGrid. Szczególnie dotyczy to obszaru budowy bezpiecznych rozwiązań infrastruktury opomiarowania (advanced metering infrastructure) opartych na protokole IP.

„Technologia bezprzewodowej sieci kratowej firmy Arch Rock rozszerza ofertę opartych na protokole IP, kompleksowych rozwiązań Smart Grid firmy Cisco" - powiedziała Laura Ipsen, wiceprezes i dyrektor generalny działu infrastruktury Smart Grid w firmie Cisco. „Przejęcie to umocni pozycję Cisco jako strategicznego partnera przedsiębiorstw energetycznych, którym zależy na usprawnieniu zarządzania podażą i popytem, zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności systemów dystrybucji energii oraz optymalizacji kosztów operacyjnych".

Technologia firmy Arch Rock umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym połączenie inteligentnych liczników i innych rozproszonych urządzeń tego typu w skalowalną, bezpieczną i  bezprzewodową sieć kratową. Przejęcie spółki Arch Rock wzmocni strategiczny sojusz zawiązany niedawno między firmami Itron i Cisco, w ramach którego mają być opracowane rozwiązania optymalizujące technologię inteligentnych liczników.

Firma Arch Rock wprowadza do Cisco kompetentny  zespół specjalistów, który jest liderem w branży w dziedzinie badań i rozwoju sieci bezprzewodowych stosowanych w rozwiązaniach typu Smart Grid. Po zakończeniu przejęcia zespół Arch Rock wejdzie w skład działu infrastruktury Smart Grid w firmie Cisco. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Przejęcie podlega standardowym procedurom realizacji i powinno zostać sfinalizowane w drugiej połowie 2010 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl