Kursy Cisco Networking Academy dostępne w 60 nowych placówkach w całej Polsce


Warszawa, 7 września 2010 r. - Firma Cisco poinformowała, że w nadchodzącym roku szkolnym 2010/2011 kursy Cisco Networking Academy będą przeprowadzane w 201 placówkach edukacyjnych. Oznacza to wzrost liczby Akademii o około 50 % w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

Znakomita większość (ponad 2/3) nowych placówek została otwarta w szkołach średnich w miastach poniżej 50 000 mieszkańców.  Placówki te rozpoczną kursy od września tego roku w zakresie kursu IT Essentials: PC Hardware and Software dostępnego w języku polskim

„Uczniom szkół średnich potrzebne są praktyczne zajęcia informatyczne prowadzone w oparciu o nowoczesne metody edukacyjne i zachęcające do podjęcia dalszej edukacji w tym kierunku oraz budowania kariery zawodowej w sektorze ITC" - powiedziała Anna Czacharowska-Rybkowska z firmy Cisco, koordynator programu Cisco Networking Academy w Polsce.„ Jest to szczególnie ważne dla uczniów z mniejszych miejscowości, którym zajęcia te pomogą wyrównać szanse edukacyjne i ułatwią im  znalezienie pracy."

Nowe akademie przy szkołach średnich powstały po konferencjach i szkoleniach przygotowanych z myślą o nauczycielach informatyki i opiekunach pracowni informatycznych w szkołach średnich w województwach podkarpackim i lubelskim. Firma Cisco planuje w najbliższym roku szkolnym organizować podobne konferencje i szkolenia w kolejnych województwach, aby popularyzować nowoczesne metody nauczania informatyki.

Na świecie program Cisco Networking Academy został zainaugurowany w 1997 roku, a w Polsce w 2000 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Program Cisco Networking Academy jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów wyższych uczelni oraz osób pragnących uzyskać nowe umiejętności zawodowe. Aktualna oferta kursów obejmuje szkolenie IT Essentials oraz kursy przygotowujące do certyfikacji Cisco: CCNA, CCNP oraz CCNA Security. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z wykorzystaniem e-learningu, a przede wszystkim zdobywają umiejętności praktyczne w laboratorium, a także korzystają z nowoczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych. Od momentu rozpoczęcia programu w szkoleniach w Polsce wzięło udział ponad 58 tysięcy słuchaczy, W ubiegłym roku w kursach uczestniczyło 15 tysięcy studentów, pod opieką 389 instruktorów Cisco.

Cisco nieustannie aktualizuje program szkoleń, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników technicznych na konkurencyjnym, globalnym rynku oraz za zmieniającymi się technologiami.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl