Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku, Firma Cisco poinformowała, że zamierza przejąć prywatną spółkę ExtendMedia, czołowego dostawcę oprogramowania z kategorii CMS (Content Management System), które służy do zarządzania treściami wideo we wszystkich fazach eksploatacji w oparciu o modele biznesowe przynoszące dochód, takie jak materiały płatne i finansowane przez reklamodawców. ExtendMedia mieści się w Newton (stan Massachusetts), ale zatrudnia większość swoich pracowników w Toronto (Kanada). Przejęcie tej firmy umożliwi Cisco wprowadzanie rozwiązań dla operatorów usług wideo z obsługą różnych ekranów. Popyt na takie rozwiązania rośnie w związku
z rozwojem rynku IP wideo.

„W miarę przekształceń na rynku wideo pojawia się coraz większy popyt na usługi wideo z obsługą różnych ekranów i operatorzy telekomunikacyjni rozbudowują swoją infrastrukturę, tak aby móc zarządzać dostarczaniem materiałów wideo na dowolne urządzenie przy zapewnieniu bogatych wrażeń użytkownikowi" - powiedział Enrique Rodriguez, wiceprezes i dyrektor generalny działu technologii wideo dla operatorów telekomunikacyjnych, Cisco. „Przejęcie firmy ExtendMedia umocni pozycję Cisco w dziedzinie usług IP wideo, co umożliwi operatorom telekomunikacyjnym świadczenie usług bardziej interaktywnych i osobistych, a także optymalizowanie jakości pod kątem danego urządzenia użytkownika".

ExtendMedia wnosi silny zespół projektantów oprogramowania, którzy rozumieją złożone zagadnienia związane z dostarczaniem przez sieci IP usług wideo z obsługą różnych ekranów. Oprogramowanie CMS opracowane przez ExtendMedia zostanie zintegrowane z aktualną ofertą Cisco w zakresie IP wideo i stanie się podstawowym składnikiem oferowanej przez Cisco architektury usług wideo nowej generacji. Połączenie firm Cisco i ExtendMedia pozwoli operatorom telekomunikacyjnym na wdrażanie kompleksowej architektury wideo nowej generacji, zapewniającej optymalne doznania bez względu na rodzaj treści, sieć i typ urządzenia użytkownika.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Transakcja przejęcia podlega standardowym warunkom zamknięcia spółki i wedle oczekiwań zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie roku finansowego 2011 firmy Cisco. Po sfinalizowaniu transakcji większość zespołu ExtendMedia zostanie włączona do działu technologii wideo dla operatorów telekomunikacyjnych (Cisco Service Provider Video Technology Group). Dział handlowy i dział usług specjalistycznych ExtendMedia zostaną włączone odpowiednio do działu handlowego i działu usług zaawansowanych Cisco.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegające warunkom wiarygodności (safe harbor provisions) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).  Odnoszą się one m.in.planowanego zakończenia przejęcia, przewidywanych korzyści dla firmy Cisco oraz, wpływu połączonych firm na poszczególne rynki oraz planów dotyczących pracowników firmy ExtendMedia. Informujemy czytelników, że takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość są tylko prognozami, a rzeczywiste zdarzenia lub rezultaty osiągnięte w przyszłości mogą się od nich różnić na skutek wielu czynników, takich jak potencjalny wpływ przejęcia na firmę EntendMedia spowodowany niepewnością co do jego skutków, utrzymanie pracowników firmy ExtendMedia, zdolności firmy Cisco do efektywnej integracji firmy ExtendMedia oraz osiągnięcia spodziewanych korzyści, warunki gospodarcze i rynkowe, tendencje rozwoju w branży rozwiązań sieciowych, na rynkach klientów i w różnych regionach geograficznych, sytuacja gospodarcza na całym świecie, niepewność w środowisku geopolitycznym oraz inne czynniki ryzyka przedstawione w najnowszym raporcie firmy Cisco na formularzach 10-K oraz 10-Q. Wszelkie zawarte w niniejszej informacji stwierdzenia wybiegające w przyszłość są oparte na ograniczonych danych, do których firma Cisco ma obecnie dostęp. Dane te mogą ulec zmianie, co nie zobowiązuje jednak firmy Cisco do uaktualnienia niniejszej informacji.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl