Warszawa, 15 lipca 2010 roku, Firma Cisco przedstawiła nowe rozwiązania oparte na niedawno ogłoszonym portfolio produktów Connected Grid, które mają pomóc konsumentom i przedsiębiorstwom monitorować i zarządzać zużyciem energii w celu obniżenia kosztów i zmniejszenia emisji CO2. Wśród nowych produktów jest też Cisco® Home Energy Management Solution - rozwiązanie, w którego skład wchodzi konsola zarządzająca Home Energy Controller oraz Cisco Energy Management Services przeznaczone dla dostawców energii, które umożliwią konsumentom monitoring zużycia energii jak też zapewnią możliwość zarządzania jej zużyciem.

Firma Cisco ogłosiła też ważne rozszerzenia Smart Connected Buildings zawierające nowy Cisco Network Building Mediator Manager 6300, który umożliwia scentralizowane zarządzanie inteligentnymi budynkami w obrębie całego przedsiębiorstwa oraz Cisco Network Building Mediator 3.1, który dostarcza platformę do połączenia odrębnych systemów automatyki budynkowej i protokołów za pośrednictwem protokołu IP. Umożliwi to głębszą integrację i monitorowanie przepływu energii.

Fakty:

 • Zdaniem firmy Cisco technologie sieciowe mogą zmienić sposób podejmowania wyzwań energetycznych i środowiskowych. Dlatego firma Cisco buduje kompleksową platformę komunikacyjną opartą na otwartych standardach, która będzie wspierać nowe modele zarządzania energią. Współpracując z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz ekosystemem partnerów Cisco ma nadzieję pomóc stworzyć infrastrukturę XXI w., która przyniesie zarówno korzyści ekonomiczne, jak i środowiskowe.
 • W ramach tej wizji firma Cisco ogłasza nowe narzędzia do zarządzania popytem, które są kluczowym elementem oferty Connected Grid. Mają one pomóc przedsiębiorstwom energetycznym efektywnie i niezawodnie dostarczać energię do przedsiębiorstw
  i gospodarstw domowych.

Rozwiązania dla domu:

 • Rozwiązanie Cisco Home Energy Management Solution dla przedsiębiorstw energetycznych zawiera Home Energy Controller (CGH-100) - konsolę, która pomaga konsumentom podejmować racjonalne decyzje oraz ustalać polityki i harmonogramy zużycia energii w oparciu o bieżące i historyczne dane o zużyciu energii z uwzględnieniem zapotrzebowania poszczególnych urządzeń.
 • Ekran dotykowy konsoli Home Energy Controller umożliwia wgląd i sterowanie urządzeniami współpracującymi z konsolą - takimi, jak termostaty, inteligentne gniazda elektryczne oraz - w przyszłości - inteligentne urządzenia takie, jak lodówki czy podgrzewacze do wody.
 • Home Energy Controller współpracuje z szeregiem różnych sieci domowych i protokołów takich, jak ZigBee, Wi-Fi czy Encoder Receiver Technology (ERT)
 • Dzięki Cisco Home Energy Management Solution przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły zwiększyć korzyści wynikające z instalacji inteligentnych mierników dostarczając właścicielom domów możliwości bardziej precyzyjnego zarządzania i monitorowania zużycia energii - do poziomu pojedynczego urządzenia. Klienci i przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły współpracować w zakresie cen oraz usług zarządzania zapotrzebowaniem na energię umożliwiając także automatyzację zarządzania zużyciem energii.
 • Cisco ogłosiło także hostowane usługi zarządzania energią (Cisco Energy Management Services), które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa energetyczne do zarządzania danymi pochodzącymi z tysięcy domów oraz integracji ich ze swoimi aplikacjami. Rozszerzają one istniejącą ofertę firmy Cisco o możliwość wsparcia przedsiębiorstw energetycznych w zakresie projektowania, budowania i eksploatacji konwergentnej infrastruktury komunikacyjnej w celu automatyzacji sieci energetycznej Connected Grid.
 • Rozwiązanie Cisco Home Energy Management Solution zostanie wdrożone przez innowacyjne przedsiębiorstwa energetyczne takie, jak Duke Energy , z którym firma Cisco ma strategiczne porozumienie na rzecz rozwoju technologii Smart Grid.
 • Badania pokazują, że technologia może wspierać lepsze zarządzanie zużyciem energii przez konsumentów. Firma IDC pokazała, że klienci, którzy na bieżąco otrzymują informacje
  o poziomie zużycia energii obniżają je o 4 do 15 procent. Natomiast z badań Zogby International wynika, że 74% Amerykanów zmieniłoby poziom zużycia energii, gdyby mieli odpowiednie możliwości techniczne.
 • Home Energy Controller został zaprojektowany jako rozwiązanie przeznaczone na rynek globalny, natomiast w pierwszym okresie będzie dostępny w Ameryce Północnej. Jest on częścią oferty Cisco Connected Grid, kompleksowego podejścia do inteligentnych sieci energetycznych, w ramach którego w maju ogłoszono technologie automatyzacji stacji energetycznych, które umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym lepiej zarządzać przesyłaniem I dystrybucją energii.

Zarządzanie zużyciem energii w inteligentnych biurowcach

 • Cisco Network Building Mediator Manager 6300 jest ważnym komponentem inicjatywy Smart Connected Buildings firmy Cisco, która ma na celu zmianę sposobu, w jaki biurowce są budowane, eksploatowane oraz jak są postrzegane przez użytkowników.
 • Nowe rozwiązanie umożliwia przedsiębiorstwom połączenie, monitorowanie, agregowanie
  i zarządzanie rozproszonymi sieciami Network Building Mediatorów w setkach, a nawet tysiącach obiektów w ramach jednego, centralnego portalu
 • Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu rozproszonymi obiektami poprzez sieć IP Cisco Network Building Mediator Manager pozwala przedsiębiorcom na zwiększenie efektywności zarządzania budynkami rozproszonymi geograficznie. Daje też praktyczne narzędzia umożliwiające zmniejszenie zużycia energii i unikania przestojów systemów, a także pozwala na zapobiegawcze remonty krytycznego wyposażenia.
 • Najważniejsze elementy systemu obejmują m.in. globalny nawigator, który daje przedsiębiorstwom wgląd w funkcjonowanie poszczególnych obiektów oraz centralne monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami
 • Cisco Network Building Mediator Manager zawiera też narzędzia pozwalające zdefiniować harmonogramy i ustawienia wykorzystywane we wszystkich obiektach umożliwiając zwiększenie efektywności i spójne zarządzanie obiektami. Globalne, zunifikowane harmonogramy mogą być w jednolity sposób wykorzystywane we wszystkich obiektach i podsystemach.
 • Graficzna prezentacja stanu urządzeń daje prosty wgląd w funkcjonowanie krytycznych systemów, takich jak HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), oświetlenie
  i opomiarowanie.
 • Nowy Cisco Network Building Mediator 3.1 dodatkowo zwiększa funkcjonalność Cisco Network Building Mediator Managera dodając wsparcie protokołów automatyki budynkowej, BACnet i protokołu EIB (KNX/IP), rozszerzone funkcje bezpieczeństwa oraz integrację z Cisco EnergyWise API i Cisco EnergyWise SNMP.
 • Podobnie, jak w przypadku innych rozwiązań z obszaru najnowszych technologii firma Cisco przygotowała dla nich strategię sprzedaży. Rozwiązania te będą wprowadzane na poszczególne rynki geograficzne w kolejnych etapach.

Wypowiedzi Cisco i klientów

 • Paul Fulton, dyrektor generalny działów Prosumer Business Unit / Smart Grid w firmie Cisco
  „Przedsiębiorstwa energetyczne na całym świecie migrują w kierunku infrastruktury energetycznej, która będzie nowoczesna, efektywna i przyjazna dla środowiska. Home Energy Management Solution firmy Cisco może być integralną częścią tej zmiany dzięki umożliwieniu konsumentom podejmowania decyzji dotyczących poboru energii oraz lepszego rozumienia mechanizmów związanych z taryfami godzinowymi. Dzięki prostemu i eleganckiemu interfejsowi użytkownika Cisco Home Energy Controller przypomina wirtualnego asystenta ds. zużycia energii dając konsumentom cenne informacje na temat jej zużycia. Cieszymy się, że wprowadziliśmy ten ważny element do naszej oferty Connected Grid".
 • Sandeep Vij, wiceprezes i dyrektor generalny działu Converged Building Systems w firmie Cisco
  „Przedsiębiorstwa i wykorzystywane przez nie obiekty odpowiadają za znaczną część światowego zużycia energii. Możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w zużycie energii jest pierwszym krokiem do bardziej inteligentnego zarządzania obiektami. Dzięki nowemu Network Builiding Mediator Managerowi, który umożliwia nawet małym zespołom podejmowanie istotnych decyzji dotyczących wielu obiektów i kampusów, Cisco przesuwa wizję Connected Grid o kilka kroków naprzód. Umożliwiając monitorowanie i zarządzanie poprzez IP licznych, odrębnych systemów automatyki budynkowej i protokołów, firma Cisco dostarcza sieć jak platformę do zarządzania tak infrastrukturą budynkową jak i IT".
 • Gianna Manes, wiceprezes i dydrektor ds. klienta, Duke Energy
  „Zarządzanie zużyciem energii w domu jest kluczowym krokiem w budowaniu świadomości energetycznej klientów, a niestety jest niemożliwe w dzisiejszej, analogowej sieci energetycznej. Klienci chcieliby obniżyć rachunki za energię, ale chcieliby, żeby to było łatwe. Dzięki doświadczeniu firmy Cisco z otwartymi sieciami opartymi na protokole IP, jesteśmy przekonani, że razem stworzymy naszym klientom rozwiązanie, które będzie proste w użyciu, a zarazem przyniesie im widoczne oszczędności".
 • Dave Shroyer, Starszy Inżynier Sterowania, NetApp
  „Wykorzystywaliśmy Cisco Network Building Mediator do zintegrowania licznych systemów budynkowych w takich obszarach, jak ogrzewanie/klimatyzacja, oświetlenie i centrum danych. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Cisco wraz ze zintegrowanym programem energetycznym jesteśmy teraz w stanie obniżyć pobór energii o 1.1 megawata w ciągu 20 minut w sytuacji nieprzewidywanego zwiększenia poboru energii w sieci energetycznej - współpracując z jej dostawcą. Oczekujemy, że ściślejsza integracja z IT i możliwości wykorzystania efektu skali wprowadzone przez nowy Mediator Manager przyniosą nam dalsze korzyści"

Dodatkowe materiały:

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl