Miasto oferuje nowe usługi dla mieszkańców i turystów


Pruszków, 17 czerwca 2010 roku, Samorząd Pruszkowa wraz z firmami Cisco i BT zrealizował w Pruszkowie koncepcję bezprzewodowego miasta (Wireless City).

Bezprzewodowe miasto jest oparte na infrastrukturze sieci Wirless Mesh i wzoruje się na podobnych projektach realizowanych przez firmę BT w Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie zapewnia mieszkańcom

i osobom odwiedzającym Pruszków darmowe połączenie z Internetem (tzw. “Internet socjalny”). Projekt będzie również odgrywał kluczową rolę w planach władz miasta, obejmujących wprowadzenie różnych inicjatyw w ramach e-samorządu.

Informacje ogólne:

 • Pierwsza faza projektu obejmuje zainstalowanie 46 punktów dostępowych sieci Wi-Fi Mesh w centrum miasta. Jest to jak dotychczas największe wdrożenie miejskiej, bezprzewodowej sieci kratowej w Polsce pod względem liczby uruchomionych punktów dostępowych.
 • Nowa infrastruktura oferuje możliwość wprowadzenia wielu nowych sposobów realizowania usług dla mieszkańców, przyjezdnych i pracowników sektora publicznego, a także zarządzania nimi. Usprawni ona świadczenie ogólnych usług informacyjnych dla przyjezdnych i turystów, zapewni mieszkańcom łatwiejszy dostęp do usług elektronicznych a także pozwoli na uruchomienie nowych rozwiązań wspierających służby miejskie przykładowo poprzez zastosowanie przenośnych kamer przemysłowych.
 • Rozwiązania Cisco Wirless Mesh są ekonomicznym sposobem budowy bezpiecznych, zewnętrznych i obejmujących całe miasta sieci Wi-Fi oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie to zapewnia inteligentny routing bezprzewodowy i dynamiczne połączenia bezprzewodowe między punktamidostępowymi, dzięki czemu eliminuje potrzebę stosowania sieci przewodowych prowadzących do poszczególnych punktów dostępowych. Sieć jest wstępnie zaprogramowana tak, aby zapewnić automatyczną optymalizację i naprawę, co pozwala zminimalizować koszty związane z wdrożeniem i zarządzaniem.
 • Istotną częścią projektu jest również dedykowana sieć teleinformatyczna wchodząca w skład infrastruktury, która łączy wszystkie podległe jednostki samorządowe. Rozwiązanie pozwoli jednostkom samorządowym usprawnić komunikację pomiędzy oddziałami, uzyskać znaczne oszczędności, a także wdrożyć nowoczesne usługi dla społeczeństwa. Wszystkie komponenty sieci mają być gotowe do września br.
 • Firma BT została wybrana do realizacji tego projektu w ramach przetargu publicznego.

Cytaty:

 • Paweł Karłowski, dyrektor generalny firmy BT na Europę Środkową i Wschodnią

  “To jest ważny projekt dla BT w Polsce. W Pruszkowie wdrożyliśmy jedną z najbardziej innowacyjnych koncepcji bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przybliżyliśmy Internet mieszkańcom Pruszkowa i osobom odwiedzającym to miasto. Stworzyliśmy również platformę, która usprawni dostęp do informacji i usług oferowanych poprzez współczesne sieci komputerowe.”

 • Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce

  “Bardzo cieszy mnie, że władze Pruszkowa dzielą naszą wizję i doceniają wagę infrastruktury sieciowej w budowie miast XXI wieku oraz postrzegają sieci jako platformę do dalszego rozwoju. Dostrzegamy zarówno w Polsce jak i innych krajach trend w kierunku transformacji miast w inteligentne i połączone społeczności, które wykorzystują technologie na wiele różnych sposobów: w celu dostarczania elektronicznych usług, wprowadzania inteligentnych systemów zarządzania transportem oraz usprawniania edukacji, służby zdrowia i reagowania na incydenty ”

Informacje o firmie BT:
BT jest jednym z czołowych światowych dostawców rozwiązań i usług komunikacyjnych. Swoją działalność prowadzi w 170 krajach. Główne obszary aktywności firmy to sieciowe usługi IT, regionalne i międzynarodowe usługi telekomunikacyjne, usługi szerokopasmowe oraz internetowe, a także rozwiązania dla konwergentnych systemów telefonii stacjonarnej i komórkowej. Centralne biuro BT w Polsce zostało uruchomione w 2004 roku. Firma świadczy swoje usługi wyłącznie dla klientów biznesowych, wśród których są największe globalne przedsiębiorstwa posiadające swoje oddziały w Europie Centralnej i Wschodniej.

BT składa się z czterech podstawowych jednostek biznesowych: BT Global Services (usługi globalne), Openreach, BT Retail (sprzedaż detaliczna) and BT Wholesale (sprzedaż hurtowa).

W roku fiskalnym zakończonym 31 marca 2010 r. przychody całej BT Group wyniosły 20 911 mln funtów.

British Telecommunications plc (BT) to spółka należąca w całości BT Group plc. Firma BT Group plc jest notowana na giełdach w Londynie i Nowym Jorku.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.bt.com/aboutbt

Dodatkowych informacji udzielają:
Witold Konieczny
Urząd Miejski w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: (22) 758 64 31 wew. 106 lub wew. 214
email: promocja@miasto.pruszkow.pl

Joanna Dunin-Kęplicz
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl