Zakup CoreOptics jest potwierdzeniem zaangażowania firmy Cisco w dostarczanie szybkich sieci oraz umożliwienie operatorom spełniania coraz większych wymagań sieciowych


Warszawa, 27 maja 2010 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o zamiarach zakupu prywatnej firmy CoreOptics Inc., zajmującej się projektowaniem rozwiązań z zakresu przetwarzania sygnałów cyfrowych (Digital Signal Processing - DSP) na potrzeby aplikacji do szybkich sieci optycznych. Centrala firmy CoreOptics znajduje się w San Jose, a większość pracowników w Norymbergii i Gerlingen (Niemcy). Zakup firmy CoreOptics pozwoli wyposażyć klientów z branży operatorskiej w bardzo zaawansowaną technologię transmisji o szybkości 100 Gbps, która pozwoli skalować sieci tak, aby spełnić wymagania w zakresie ruchu IP, zwiększające się z powodu popularności usług wideo, dostępu mobilnego oraz przetwarzania w chmurach. Według badań firmy Cisco realizowanych w ramach programu Visual Networking Index, globalny ruch IP zwiększy się pięciokrotnie w okresie 2008-2013, a łączna szybkość wzrostu wyniesie 40 procent rocznie.

„Ten zakup jest dowodem zaangażowania firmy Cisco w rozwój rozwiązań dla sieci szkieletowych oraz w dostarczanie sieci IP nowej generacji oferujących szybkość transmisji 100 Gbps lub większą", powiedział Surya Panditi, wiceprezes i dyrektor grupy ds. dostępu operatorskiego i technologii transportu w firmie Cisco.„Skupiamy się na dalszym zapewnianiu najlepszej w branży oferty systemów routingu, przełączania i transportu optycznego, które pozwolą naszym klientom z branży operatorskiej skuteczniej stawiać czoła ciągłym wyzwaniom biznesowym, związanym z zarządzaniem ograniczonym kapitałem i budżetami operacyjnymi, przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb spowodowanych bardzo szybkim wzrostem ruchu sieciowego".

Następna faza innowacji w sieciach optycznych będzie opierać się na rozbudowanych formatach modulacji i zaawansowanych technologiach DSP. Te nowe mechanizmy umożliwią skuteczne przesyłanie dużej ilości danych za pośrednictwem istniejących instalacji optycznych. Umożliwiając realizację szybkiej transmisji na podstawie istniejącej infrastruktury, firmy Cisco i CoreOptics pozwolą operatorom stawić czoła wyzwaniom spowodowanym koniecznością obsługi zwiększonego ruchu sieciowego przy jednoczesnym zarządzaniu ograniczonymi budżetami inwestycyjnymi.

Zakup firmy CoreOptics zwiększy obecność firmy Cisco na europejskim rynku sieci optycznych, której obecną podstawą jest oddział firmy w Monza (Włochy) oraz pozwoli kontynuować wprowadzanie innowacji w zakresie technologii optycznych. Zespół CoreOptics, który dołączy do Cisco, dysponuje dużą wiedzą w zakresie projektowania cyfrowych układów ASIC, zaawansowanych formatów modulacji, a także systemów optycznych, aplikacji i architektury sieciowej. Po realizacji zakupu, pracownicy CoreOptics staną się częścią grupy odpowiedzialnej za rozwój technologii operatorskich w firmie Cisco i będą pracować wspólnie z istniejącymi zespołami inżynierów ds. technologii optycznych w Monza (Włochy), Bangalore (Indie) i Richardson (Teksas).

Na mocy umowy firma Cisco zapłaci za wszystkie akcje firmy CoreOptics około 99 milionów USD w gotówce i dodatkach opartych na retencji. Zakup podlega zwykłym warunkom realizacji. Jego realizacja jest planowana na drugą połowę roku kalendarzowego 2010.

Cisco, logo firmy Cisco oraz Cisco Systems są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Użycie słowa "partner" nie oznacza relacji partnerskich miedzy Cisco a inną firmą.

Niniejszy dokument jest informacją publiczną firmy Cisco.

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegające warunkom wiarygodności (safe harbor provisions) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Odnoszą się one m.in. do spodziewanego zakończenia przejęcia oraz terminu kiedy przejęcie nastąpi, przewidywanych korzyści dla Cisco i dla postępującego procesu innowacji w branży optical networking, poszerzenia obecności firmy Cisco w Europie oraz planów odnoszących się do integracji pracowników firmy CoreOptics. Informujemy czytelników, że takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość są tylko prognozami, a rzeczywiste zdarzenia lub rezultaty osiągnięte w przyszłości mogą się od nich różnić na skutek wielu czynników, takich jak utrzymanie pracowników firmy CoreOptics, zdolności firmy Cisco do efektywnej integracji firmy CoreOptics oraz osiągnięcia spodziewanych korzyści, warunki gospodarcze i rynkowe, tendencje rozwoju rynku rozwiązań optycznych oraz branży rozwiązań sieciowych, sytuacja gospodarcza na całym świecie oraz inne czynniki ryzyka przedstawione w najnowszych raportach firmy Cisco na formularzu 10-K oraz 10-Q. Wszelkie zawarte w niniejszej informacji stwierdzenia wybiegające w przyszłość są oparte na ograniczonych danych, do których firma Cisco ma obecnie dostęp. Dane te mogą ulec zmianie, co nie zobowiązuje jednak firmy Cisco do uaktualnienia niniejszej informacji.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl