Nowa technologia analizy pozwala sprostać wyzwaniom związanym z zakłóceniami RF oraz zwiększyć niezawodność sieci bezprzewodowych o znaczeniu krytycznym


Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku, Firma Cisco Systems poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych produktów oraz usług sieciowych i usług pomocy technicznej, które pozwolą przyspieszyć przeniesienie działalności na platformę mobilną. Wcześniej firma Cisco informowała o nowościach związanych z architekturą Borderless Networks, dotyczących obszarów bezpieczeństwa, dostępu do sieci oraz usług sieciowych. Rozwiązania Cisco Borderless Mobility umożliwiają przedsiębiorstwom dostęp do informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Należą do nich między innymi nowe punkty dostępowe z serii Cisco® Aironet® 3500 wyposażone w technologię CleanAir.

Wraz z przenoszeniem pracowników na platformy mobilne, sieci bezprzewodowe muszą zostać zmodernizowane tak, aby spełniać normy sieci o znaczeniu krytycznym. W przeprowadzonej niedawno przez Cisco ankiecie obejmującej ponad 600 przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych, 78 procent respondentów uznało wszystkie lub niektóre sieci bezprzewodowe za mające krytyczne znaczenie do prowadzenia działalności. Ta sama grupa respondentów uznała, że jedną z głównych przyczyn problemów z wydajnością sieci bezprzewodowych są interferencje. Dzięki technologii CleanAir, Cisco umożliwia wyeliminowanie problemów związanych z interferencjami w sieciach bezprzewodowych poprzez połączenie opatentowanego, specjalizowanego układu scalonego CleanAir Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) w punkcie dostępowym z mechanizmami analizy na poziomie systemowym, pozwalającymi wykrywać, klasyfikować, lokalizować i eliminować wpływy interferencji.

Technologia CleanAir jest pierwszym w branży rozwiązaniem pozwalającym w pełni rozwiązać problemy z interferencjami, które utrudniają realizację aplikacji o znaczeniu krytycznym w oparciu o sieci bezprzewodowe.

Najważniejsze fakty i cechy:

 • Technologia CleanAir precyzyjnie wykrywa, klasyfikuje i lokalizuje ponad 20 unikalnych źródeł interferencji, m.in. telefony bezprzewodowe, kamery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe i urządzenia Bluetooth. Jest to realizowane podczas obsługi ruchu klienckiego. Najważniejsze cechy tej technologii to:
  • Intuicyjny indeks jakości transmisji (Air Quality Index), umożliwiający wszechstronną ocenę poziomu istotności interferencji mających wpływ na określony punkt dostępowy lub występujących w danym miejscu.
  • Możliwość automatycznej naprawy i optymalizacji sieci bezprzewodowej poprzez lepsze zarządzanie zasobami radiowymi w celu zwiększenia niezawodności transmisji bezprzewodowej bez konieczności ingerencji informatyków.
  • Korelacja interferencji w obrębie wielu punktów dostępowych, w celu uniknięcia powtórnej analizy zdarzeń z tego samego źródła.
  • Wyspecjalizowany układ scalony CleanAir ASIC, który udostępnia szczegółowy obraz widma, nie wpływając na wydajność punktu dostępowego, w przeciwieństwie do rozwiązań programowych, które opierają się na standardowych zestawach układów scalonych Wi-Fi.
 • Technologia CleanAir znacznie skraca czas rozwiązywania problemów z sieciami bezprzewodowymi, a w wielu przypadkach umożliwia automatyczne rozwiązywanie problemów. Zintegrowana konstrukcja rozwiązań CleanAir pozwala w przeciągu 30 sekund wyeliminować wpływ interferencji, dokonując precyzyjnej analizy problemu i przenosząc sygnał bezprzewodowy do zakresu widma nieobjętego interferencją.
 • Niezależne testy wykazały, że rozwiązania oparte wyłącznie na oprogramowaniu mają ograniczone możliwości, a wyniki ich stosowania to między innymi:
  1. nieodpowiednia klasyfikacja - dokładność na poziomie 25 procent,
  2. zła identyfikacja - 15 procent przypadków nieprawidłowej klasyfikacji oraz
  3. niska wykrywalność - 25 procent źródeł interferencji pozostaje niewykrytych.
  W przeciwieństwie do rozwiązań opartych na oprogramowaniu, zaawansowany specjalizowany układ scalony stosowany w technologii CleanAir został zaprojektowany aby zapewnić 100 % obraz widma, pozwalając dokonać dokładnej analizy i diagnozy problemów związanych z interferencjami w zakresie sieci Wi-Fi i poza tym zakresem.
 • Dzięki precyzyjnemu wyświetlaniu źródeł interferencji na planie pomieszczeń, technologia CleanAir pozwala szybko zidentyfikować i usunąć te źródła.
 • Punkty dostępowe z serii Cisco Aironet 3500, wyposażone w technologię CleanAir, są jedynymi w branży punktami dostępowymi umożliwiającymi sprzętową analizę widma. Wersja 7.0 oprogramowania Cisco Unified Wireless Network pozwala zintegrować funkcje technologii CleanAir z systemem Cisco Wireless Control System, urządzeniami Cisco 3300 Mobility Service Engine oraz wszystkimi kontrolerami sieci bezprzewodowych firmy Cisco.
 • Cisco udostępnia dodatkowe ulepszenia i funkcje, które umożliwią przedsiębiorstwom lepsze skalowanie sieci bezprzewodowych i obniżenie kosztów operacyjnych:
  • Cisco rozszerza możliwości kontrolera sieci bezprzewodowej Cisco 5500, umożliwiając obsługę maksymalnie 500 punktów dostępowych (dotychczas: 250).
  • Cisco rozszerza ofertę urządzeń działających w standardzie 802.11n, wprowadzający na rynek punkty dostępowe Cisco Aironet 1260. Urządzenia te gwarantują najwyższą wydajność w zakresie standardu 802.11n i umożliwiają zasilanie przez sieć Ethernet (PoE). Są przeznaczone do środowisk, w których technologia CleanAir nie jest niezbędna.
  • Cisco udostępnia nowe warunki gwarancyjne (Limited Lifetime Warranty) dla punktów dostępowych Cisco z serii Aironet 1140, 1250, 1260 i 3500 (zarówno dla wersji autonomicznych, jak i wersji opartych na kontrolerach).

Cena i dostępność:

 • Produkty z serii Cisco Aironet 3500 z technologią CleanAir mają być dostępne na rynku od maja 2010 r., w cenach 1095-1495 USD.
 • Produkty z serii Cisco Aironet 1260 (bez technologii CleanAir), wyposażone w anteny zewnętrzne, dwupasmowe i z pełną obsługą standardu 802.11n oraz możliwością zasilania przez sieć Ethernet (PoE) mają być dostępne na rynku od maja 2010 r., w cenach od 995 USD.

Wypowiedzi:

 • „Coraz większa liczba urządzeń mobilnych w sieciach korporacyjnych, popularność multimediów i treści wideo oraz zwiększone potrzeby w zakresie możliwości pracy mobilnej spowodowały, że przedsiębiorstwa muszą uznać sieci bezprzewodowe za część infrastruktury komunikacyjnej mającą krytyczne znaczenie", powiedział Ray Smets, wiceprezes i dyrektor działu sieci bezprzewodowych w firmie Cisco. „Podobnie jak sieci przewodowe, również i sieci bezprzewodowe muszą ewoluować, aby sprostać tym wyzwaniom. Wprowadzając technologię CleanAir, firma Cisco daje podstawy ku takiej ewolucji. Pozwala to przedsiębiorstwom na stworzenie dla swoich użytkowników sieci mobilnych bez granic. Architektura Borderless Networks oferowana przez Cisco to jedyne rozwiązanie, które pozwala ujednolicić sieci przewodowe i bezprzewodowe, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do aplikacji przy użyciu dowolnego połączenia sieciowego".
 • „Firma Telekom Austria wykorzystuje w swojej centrali punkty dostępowe z serii Cisco 3500 wyposażone w technologię CleanAir. Pozwala to nam identyfikować interferencje występujące w widmie częstotliwości wykorzystywanym przez sieci WLAN", powiedział Michael Schulteis z grupy specjalistów ds. współpracy w ramach produktów i rozwiązań biznesowych w firmie Telekom Austria. „Zidentyfikowaliśmy wiele urządzeń powodujących interferencje w paśmie 2,4 GHz, m.in. urządzenia Bluetooth i kuchenki mikrofalowe. Teraz możemy je zlokalizować przy użyciu mapy w systemie kontroli sieci bezprzewodowej".

Cisco, logo firmy Cisco i Cisco Systems są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Użycie słowa „partner" nie oznacza relacji partnerskich miedzy Cisco a inną firmą.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl