Nowatorskie rozwiązanie do współpracy umożliwia prowadzenie indywidualnych rozmów tak, aby każdy uczestnik konferencji znajdował się w tym samym pomieszczeniu


Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku, Firmy Bank of America i Cisco poinformowały o podpisaniu umowy dotyczącej wdrożenia największej sieci systemów Cisco TelePresence. Do końca roku w oddziałach banku na całym świecie zostanie zainstalowana pierwsza część systemu, licząca 200 urządzeń.

Rozwiązanie Cisco TelePresence wykorzystuje transmisję obrazu i dźwięku w wysokiej rozdzielczości w celu zapewnienia komfortu kontaktu osobistego. Obraz uczestników wyświetlany przy wirtualnym stole konferencyjnym jest naturalnej wielkości. Dzięki temu użytkownicy mają wrażenie, że wszystkie rozmawiające osoby przebywają w tym samym pomieszczeniu.

Bank wykorzysta tę nowatorską technologię do udoskonalenia komunikacji ze współpracownikami oraz zespołami. W tym celu pracownicy banku na całym świecie uzyskają dostęp do najwyższej klasy systemu do prowadzenia spotkań wirtualnych.

Marc Gordon, dyrektor ds. technicznych w Bank of America, powiedział, że wdrożenie systemu Cisco TelePresence zapewni bankowi istotne i trwałe korzyści.

„Globalne wdrożenie systemu Cisco TelePresence umożliwi bardziej efektywną współpracę i integrację, a my udostępnimy nasz pełen potencjał klientom na całym świecie" - powiedział Gordon. „Wdrożenie tego rozwiązania świadczy o naszym zaangażowaniu w wykorzystanie innowacyjnych technologii do realizacji rzeczywistych możliwości biznesowych".

„Technologia pomoże współpracownikom poprawić równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, zapewniając elastyczne możliwości komunikacji, a w niektórych przypadkach umożliwi także ograniczenie potrzeby odbywania podróży. System TelePresence nie tylko pomaga ograniczyć podróże, lecz także wspiera nasze zaangażowanie w walce ze zmianami klimatycznymi".

Rozwiązanie Cisco TelePresence wykorzystuje istniejącą w banku sieć do stworzenia wszechstronnego systemu osobistej komunikacji oraz zapewnia następujące korzyści:

  • łatwe tworzenie harmonogramów - spotkania można zaplanować bez rozmowy telefonicznej i bez pomocy informatyków;
  • elementy sterujące w pomieszczeniach są intuicyjne i łatwe w obsłudze;
  • aplikacje ułatwiające współpracę są gotowe do pracy;
  • podczas jednego połączenia mogą spotykać się uczestnicy z 48 lokalizacji;
  • użytkownicy mogą łatwo tworzyć i udostępniać wysokiej jakości nagrania wideo.

System Cisco TelePresence zostanie nowym standardowym wyposażeniem pomieszczeń do wideokonferencji w Bank of America. Bank wdroży różne konfiguracje rozwiązania, między innymi urządzenia przeznaczone do prowadzenia spotkań biznesowych z udziałem 6 uczestników w każdym pomieszczeniu, a także urządzenia obsługujące nawet 18 rozmówców.

Bank of America obecnie korzysta z 28 systemów Cisco TelePresence, które są przeznaczone do obsługi spotkań współpracowników i szkoleń.

Zgodnie z umową na usługi zarządzane Bank of America zyska wiele korzyści:

  • Proste rozpowszechnianie i zarządzanie: Usługi zarządzane umożliwiają bankowi szybkie wdrożenie systemu TelePresence oraz, zgodnie z postanowieniami umowy, uzyskanie kompletnej obsługi ze strony firmy Cisco. Cisco zainstaluje oraz zapewni wsparcie, odświeżanie i serwis sprzętu TelePresence. Ponadto firma będzie świadczyć usługi aktywnego monitorowania, pomocy technicznej i concierge.
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury: Bank of America może korzystać z własnych urządzeń i sieci szkieletowej.
  • Współpraca między przedsiębiorstwami: Firma Cisco we współpracy z certyfikowanymi partnerami i usługodawcami umożliwi współpracownikom Bank of America korzystanie z systemu Cisco TelePresence do prowadzenia spotkań z zewnętrznymi współpracownikami, którzy już posiadają tę technologię.

Gordon opisał tę umowę jako obustronnie korzystną. „Dzięki tej wyjątkowej współpracy Bank of America i jego wspólnicy mogą korzystać z zalet technologii firmy Cisco umożliwiającej odbywanie globalnych wideokonferencji, a Cisco zyskuje możliwość ustawicznego doskonalenia systemu TelePresence dzięki zarządzaniu nim w środowisku globalnym".

Marthin De Beer, wiceprezes działu nowych technologii w Cisco, powiedział: „Model usług zarządzanych, podobny do rozwiązań standardowo dostępnych u certyfikowanych partnerów handlowych firmy Cisco, zapewnia takim przedsiębiorstwom, jak Bank of America możliwość szybkiego wdrażania systemu Cisco TelePresence oraz natychmiastowego czerpania korzyści oferowanych przez współpracę wirtualną".

"Firma Cisco cieszy się na rozszerzenie współpracy z Bank of America i pragnie pomóc współpracownikom banku w korzystaniu z nowatorskiej technologii współpracy, dzięki której można efektywnie i wydajnie połączyć zespoły przebywające nawet w najbardziej odległych miejscach na świecie".

Bank of America:

Bank of America jest jedną z największych na świecie instytucji finansowych, która obsługuje klientów indywidualnych, małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Firma oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych, inwestycyjnych, finansowych oraz zarządzania aktywami i ryzykiem. Bank zapewnia niezrównane udogodnienia w Stanach Zjednoczonych. 6 000 placówek bankowości detalicznej i 18 000 bankomatów obsługuje około 59 mln klientów indywidualnych oraz małych firm, a z doskonałego systemu bankowości elektronicznej aktywnie korzysta niemal 30 mln użytkowników. Bank of America jest jedną z największych na świecie firm z branży zarządzania majątkiem oraz globalnym liderem w dziedzinie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Ponadto bank zajmuje się obrotem wieloma klasami aktywów, obsługując w tym zakresie przedsiębiorstwa, organy rządowe, instytucje i klientów indywidualnych na całym świecie. Bank of America oferuje najlepszą w branży obsługę ponad 4 mln właścicieli małych firm, zapewniając pakiet nowatorskich i łatwych w obsłudze produktów i usług internetowych. Firma obsługuje klientów w ponad 150 krajach. Bank of America wchodzi w skład indeksu Dow Jones Industrial Average i jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Solski Burson-Marsteller
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl